ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่ง

งานผู้ขนส่งเป็นงานที่สำคัญมากงานหนึ่ง ซึ่งเป็นงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร รับ –ส่ง ข้อมูล ในสถานการณ์ต่างๆ โดยงานผู้ขนส่งจะไม่เพียงแต่ทำงานในสำนักงานเท่านั้น แต่จะทำงานในสาขาต่อไปนี้อีกด้วยเช่นกัน คือ ผู้ส่งสินค้าและบริการไปยังลูกค้า  เป็นผู้ช่วยที่สำคัญในกรณีฉุกเฉิน ส่งแพทย์ ดับเพลิง และบริการภาคสนาม รวมถึงสื่อสารกับรถบรรทุกที่ใช้เพื่อขนส่งสินค้า ดังนั้นงานประเภทนี้จึงเป็นปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมการเดินเรือ บุคคลที่ทำงานขนส่งต้องสามารถเป็นสื่อกลางเพื่อรับและส่งข้อมูลได้ตลอดเวลาและสามารถรับรู้ข่าวสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

อีกทั้งงานผู้ขนส่งนั้นยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบบุคคลว่าบุคคลนั้นสามารถทำการจัดการคำสั่งซื้อ  การตรวจสอบ และการจัดส่งข้อมูลได้หรือไม่ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลสินค้าคงคลังและการขายได้ อีกทั้งสามารถจัดการด้านขนส่งได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างของคำอธิบายลักษณะงานของผู้ขนส่งที่คุณสามารถปฏิบัติตามได้ เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจหากตอนนี้คุณกำลังมองหาพนักงานผู้ขนส่ง ซึ่งตัวอย่างรูปแบบคำอธิบายงานผู้ขนส่งมีระบุไว้ตามด้านล่างนี้

 

คำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่ง (Dispatcher job description Sample)

Position: Dispatcher at a courier company

Degree: High school degree with a driving license

Working conditions: need to work from the office and in the filed as well

Qualifications:

  • High school degree with experience of a job for at least 6 months
  • Driving license for heavy vehicles and small vehicles
  • Knows how to operate the machinery
  • Basic knowledge of the computer and operating systems including the databases
  • Excellent verbal and communication skills
  • A goal oriented and analytical person
  • Should be able to work under pressure and according to the deadlines.

Key responsibilities:

We are looking for a highly motivated and enthusiastic individual who can work as a dispatcher of our couriers and goods. We are a startup company known as E.Mil Couriers and services that are looking for a team of highly professional and young individuals who can serve us in the post of dispatchers.

As the main job is to deliver the goods and equipment to the clients, we need a person who is ready to deliver them to the right address at the right time. We need a person who can respond to every call of the client in the need of hour and should be able to guide them accordingly.

Besides this, this job requires having command over the computer system as the person has to take control of the sales and the inventory and make sure that the inventory is never out of stock. Besides this, he has to keep the record of the customers as well.

Excellent communication and verbal skills are a part and parcel of this job. The person should be able to meet the deadlines and work effectively under pressure conditions.

If you think you can cope up with the needs of the job, do apply for it.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่ง (Dispatcher job description ) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย