ตัวอย่างจดหมายสมัครงานครูประถม (Elementary Teacher Cover Letter)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานครูประถม (Elementary Teacher) ภาษาอังกฤษ

จดหมายสมัครงานตำแหน่งครูประถม
ครูระดับประถมศึกษาถือเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนเยาวชนให้เป็นผู้นำในอนาคต มันเป็นอาชีพที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการถดถอยหรือล่มสลายใดๆ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

หน้าที่รับผิดชอบหลัก

ครูระดับประถมศึกษาทำงานกับเด็กและช่วยให้เรียนรู้เป้าหมายต่างๆและสามารถปรับใช้แนวคิดในการจัดการปัญหาต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ ครูระดับประถมต้องใช้ท่าทางประกอบ อุปกรณ์เสริมและสื่อช่วยการสอนต่างๆเพื่ออธิบายแนวคิดนามธรรม แก้ปัญาเล็กๆต่างๆ และพัฒนาขั้นตอนการคิดแก่เด็ก ขณะเดียวกันต้องกระตุ้นความร่วมมือในการแก้ปัญหาโดยให้นักเรียนทำงานเป็นกลุ่มและทำการอภิปราย ใช้เรื่องราวและเกมส์เพื่อพัฒนาภาษาและคำศัพท์ของเด็ก พยายามพัฒนาทักษะทางสังคมและชี้แนะแนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครูใช้วิธีการนอกโครงสร้าง รวมถึงบทเรียนในกลุ่มเล็กๆ การสื่อสารแบบตัวต่อตัวและการเรียนผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เช่นศิลปะ การเต้นและดนตรี ครูในโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่จะดูแลห้องเรียนหนึ่งห้องและสอนทุกวิชา แต่บางกรณีอาจสอนวิชาเฉพาะเพิ่มเติม

จดหมายสมัครงานตำแหน่งครูประถมศึกษาต้องกล่าวถึงอะไรบ้าง?
จดหมายสมัครงานต้องมีลักษณะต่อไปนี้เพื่อความเป็นทางการ มืออาชีพและมีลักษณะของจดหมายทางธุรกิจ

  • ต้องใช้แบบตัวหนังสือแบบเดียวกับจดหมายสมัครงาน
  • ต้องระบุเจาะจงถึงบุคคลเพื่อเรียกความสนใจ
  • จดหมายสมัครงาน ซองจดหมายและจดหมายนำต้องเป็นกระดาษชนิดเดียวกัน
  • หลีกเลี่ยงการส่งจดหมายนำแบบเดียวกันให้แก่นายจ้างหลายๆคน
  • มีการอ่านตรวจสอบจดหมายเพื่อตรวจความผิดพลาด
  • ต้องกระชับและตรงประเด็น

มีเทคนิคสำหรับการเขียนจดหมายสมัครงานตำแหน่งครูประถมศึกษาหรือไม่?
จดหมายสมัครงานที่ดีนั้นมีความสำคัญมาก อย่างไรก็ตามมีเทคนิคบางประการที่สามารถทำให้คุณประสบผลสำเร็จในการสมัครงาน ประการแรก ใช้ภาษาที่เข้าใจได้และต้องเขียนให้มีลักษณะมีความเป็นมิตรตั้งแต่ต้นจนจบ ประการที่สอง ตรงประเด็นในการถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ และประการที่สามคือเพิ่ม ป.ล. เพื่อดึงความสนใจของผู้ว่าจ้างในตอนท้ายจดหมาย

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานครูประถม (Elementary Teacher) ภาษาอังกฤษ

To whom it may concern

Dear Mr. Bradley,

I am pleased to present my resume to you for the consideration as an Elementary School teacher with the ABC school District. I am confident that my education and experience will contribute to the quality education your school provides.

I firmly believe that every child is entitled to an enriching education, respect and professionalism. My goal is to motivate student in ascertaining their inner strengths, abilities and the activities that truly inspire them. I aim to provide a stimulating learning environment that fosters confidence and encourages children to reach their full potential. I take the responsibilities of an educator very seriously, and will work hard to develop mutual trust and respect from parents and the administration.

Along with my skills, I will be creative, positive energy to the school, accompanied by a desire and willingness to work with others to achieve a common goal. In my previous positions, I have demonstrated excellent time management, prioritising, multi-tasking and project coordination skills, which have played a major role in my advancement to this point. I will quickly become a valuable member of your team.

I would welcome the privilege of meeting with you to discuss any appropriate position that you may have available. My salary requirement is realistic and given the strength I possess, which makes me an excellent value to your compensation dollar. Please contact me on (555)-555-5555 or at resumeexamples24hours.com if you have any questions.

Thanks for your time and consideration.

Yours sincerely,

Olivia Williams


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน ครูประถม ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind