ตัวอย่างเรซูเม่พยาบาลห้องฉุกเฉิน (Emergency Room Nurse Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติงานพยาบาลที่มีความยากเป็นอย่างมาก โดยจำเป็นจะต้องให้การดูแลและกำหนดและเชื่อมโยงการบริการแก่ผู้ป่วยที่มีอาการไม่คงที่ ในฐานะที่เป็นพยาบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้การดูแลผู้ป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยส่วนใหญ่แล้ว พยาบาลประจำห้องฉุกเฉินจะทำงานเป็นส่วนหนึ่งของทีมแพทย์ฉุกเฉิน พยาบาลประจำห้องฉุกเฉินจะเป็นผู้ตัดสินใจและจัดลำดับความจำเป็นในการดูแลทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยในหน่วยบริการฉุกเฉิน โดยจะต้องให้การดูแลแบบเฉพาะและรวดเร็วแก่ผู้ป่วย พยาบาลประจำหน่วยฉุกเฉินจะเป็นผู้ควบคุมการทดสอบทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน เช่น ระดับความดันและทำแผลเพื่อตรวจสอบดูอาการของผู้ป่วยในแต่ละขั้น ตรวจสอบดูความสะอาดของห้องเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อ หลังจากจบการศึกษาแล้ว พยาบาลประจำหน่วยฉุกเฉินจะต้องผ่านการอบรมและปรับตัวให้เข้ากับสภาพการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แบบฉุกเฉิน ตำแหน่งนี้จึงเป็นที่คาดหวังเป็นอย่างมากและได้รายได้สูง

ทักษะที่สำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงานในตำแหน่งพยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน

 • ความรู้ในการจัดการและทำงานในสภพแวดล้อมฉุกเฉินที่เกิดขึ้นแบบทันที
 • ความสามารถที่พิสูจน์ได้ในการสังเกตสัญลักษณ์ อาการและพฤติกรมของผู้ป่วยเพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที
 • มีความรอบรู้ในการในการดูแลแบบเฉพาะเจาะจง รวมไปถึง ให้ความช่วยเหลือและช่วยชีวิตทารกด้วยการทำ CPR
 • ความรู้ด้านยาและการรักษาทางร่างกาย เช่น IVS
 • เข้าถึงสุขภาพของผู้ป่วยและกำหนดการคิดเชิงวิเคราะห์เมื่อต้องลงมือปฏิบัติ
 • ให้ความใส่ใจกับงานที่มีรายละเอียดพร้อมให้การรักษาในแบบเฉพาะต่างๆ
 • ความสามารถที่พิสูจน์ได้ในการทำงานภายใต้สภาวะตึงเครียดด้วยความสุขุมพร้อมแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ (compassionate)
 • ทักษะในการสื่อสาร (communication) ที่เป็นเลิศเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
 • สามารถให้และปฏิบัติตามคำแนะนำได้อย่างเหมาะสมในช่วงเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
 • เตรียมพร้อมสำหรับเหตุไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นได้เสมอในหน่วยฉุกเฉิน
 • มีประสบการณ์ในการคัดแยกกลุ่มผู้ป่วยในหน่วยฉุกเฉินตามความรุนแรงของอาการเจ็บป่วยและอาการบาดเจ็บ
 • รับทราบและปฏิบัติตามความต้องการด้านการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม
 • มีความรอบรู้ในการปฏิบัติงานและรักษาอุปกรณ์ในหน่วยฉุกเฉิน
 • ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน่วยดูแลสุขภาพให้สำเร็จ คัดแยกผู้ป่วยทั้งหมดด้วยความรวดเร็ว

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน – Emergency Room Nurse Resume

Tammy E. Ritchie
[Street, City, Stаtе, Ziр] | [Phоnе] [Emаil Addrеѕѕ]

SUMMARY OF QUALIFICATION:

Compassionate, kind and careful ER nurse with extensive experience in crisis situations. Proven team player with strong organizational, problem-solving and decision-making skills. Suitable for proactively, restore the patient’s needs and guide them to various medical procedures. Proven ability to use the skills of effective communication with patients, staff and interdisciplinary relations.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Emergency Room Nurse, ABC Hospital, Winter Park, FL
(2010 – present)

 • Responsibility for emergency services with 30 beds.
 • Diagnostic fact, regular checks and medical examinations and the proposed expert.
 • Taking part in many campaigns and health committees and raise awareness of health care.
 • Ensuring the quality of patient care emergency in medical care.
 • Providing advice and training new staff, medical students and nursing students.
 • Managing of consultations and medical or health problems.

Emergency Room Nurse, XYZ Hospital, Miami, FL
(2008-2010)

 • Responsible for patient post-operative acute care to recover from trauma, surgery, anesthesia, etc.
 • Managed nursing diagnoses, medical evaluations, and periodic reviews.
 • Monitored patients during hospital process through the primary nurse.
 • Addressed the patients and their families.

SKILLS:

 • Excellent computer skills, such as word, power point, Excel, Access.
 • Excellent organizational skills with the management of patients and interpersonal skills.
 • Extremely impressive skills in written and verbal communication.
 • Responsible and management of high-tech equipment and move very cautiously.
 • Very energetic and lively and makes the atmosphere positive in which the patient feels fresh and alive.
 • Thorough knowledge of the federal law, state and local.

ACADEMIC BACKGROUND:

University of Florida, Miami, FL
Bachelor of Science in Nursing and Caring

REFERENCE: Available on request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume พยาบาลประจำห้องฉุกเฉิน ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785