ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายบริการจัดการดูแล

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายบริการจัดการดูแล (Executive Administrative Assistance Job Description Sample)

สำนักงานทุกแห่งมีความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการที่ช่วยให้การทำงานราบรื่นแม้คำบรรยายลักษณะงานจะแตกต่างกันออกไปและรวมถึงการสนับสนุนการจัดการ ผู้ช่วยฝ่ายบบริการจัดการดูแลจะช่วยผู้บริหารในองค์กร รวมถึงการช่วยพนักงานคนอื่น ๆอีกด้วย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

งานนี้รวมถึงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณที่จำเป็นสำหรับการวิจัย การรักษาและการผลิต รายงานงบประมาณรายเดือนรวมทั้งการติดตามตารางเวลาวันหยุด การจัดการกับแผนกบัญชี การตรวจสอบข้อผิดพลาดในการจ่ายเงิน การตรวจสอบว่าภาษีได้รับการชำระเงินหรือระงับหรือปัญหาทางการเงินใด ๆหรือไม่

ความช่วยเหลือที่ดีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของสำนักงานตลอดจนหน้าที่ที่หลากหลายซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานมีความราบรื่น ดังนั้นเขาจึงต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้กว้างขวางมีความสามารถในการวิจัยทางอินเทอร์เน็ตและทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในการทำงาน

ต่อไปนี้เป็นรายการของหน้าที่ที่มาภายใต้คำบรรยายลักษณะงานของบุคคลนี้

  • ช่วยให้ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการจัดการบริหาร หมายความว่าผู้ช่วยธุรการต้องดูแลรักษาไดเรกทอรีเป็นผู้รับผิดชอบด้านโลจิสติกส์ ต้องจัดการสินค้าคงคลัง อุปกรณ์ทั้งหมด รวมทั้งจัดเก็บ ตรวจสอบระดับสต็อค และตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟของสต๊อกที่เป็นของสดเมื่อซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ได้แจ้งความจำนงมา
  • รับผิดชอบในการประสานงานระหว่างแผนกต่าง ๆ ในองค์กรและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการรายวันเช่นเดียวกับปัญหาในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น
  • การดูแลรายละเอียดการบริหารทั้งหมดการประสานงานการไหลเวียนของงานและเพื่อให้มั่นใจว่ากำหนดเวลาทั้งหมดจะได้รับการดำเนินการ
  • จัดการการสื่อสารทั้งหมด เช่น โทรศัพท์และจดหมายเวียนที่มาถึงผ่านอีเมล ไปรษณีย์ โทรสารและอื่น ๆ
  • การเข้าร่วมประชุม การบันทึกรายงานการประชุม และการรักษาระบบจัดเก็บและเรียกค้นข้อมูลทั้งหมด
  • ดูแลงานวิจัยที่ต้องทำเพื่อโครงการต่างๆ
  • จัดลำดับความสำคัญงาน ตรวจสอบกำหนดเวลา จัดทำวาระการประชุมและการตั้งค่าและประสานงานการประชุม