ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant Cover Letter) ภาษาอังกฤษ

จดหมายสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหาร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

เมื่อต้องเขียนจดหมายสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารเพื่อส่งไปพร้อมกับจดหมายสมัครงาน คุณจำเป็นต้องศึกษาเกี่ยวกับบริษัทเพื่อสร้างคุณลักษณะให้เหมาะสมกับตำแหน่งที่สมัคร อีกทั้ง เมื่อทำการสมัครงานกับบริษัทหลายแห่ง ให้หลีกเลี่ยงการใช้รูปแบบเพียงหนึ่งรูปแบบกับทุกบริษัท การใช้รูปแบบจดหมายนำที่แตกต่างกันจะทำให้คุณมีความโดดเด่นจากผู้สมัครอื่นๆ ผู้ที่จะมาเป็นนายจ้างในอนาคตมักไม่มีความประทับใจในจดหมายที่มีสำนวนที่ใช้บ่อยๆ แต่พวกเขาจะประทับใจในจดหมายที่กระชับและชัดเจนเช่นตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้ช่วยผู้บริหาร (Executive Assistant) ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง#1

I am applying in response to the advertised Executive Assistant position and submit a resume for your consideration. I believe the position will enable me to capitalize on my professional experience and allow me to progress in my career and advance within the administration in general. The position is an ideal opportunity for me in view of my relevant experience, interest and long-term career goals.

As you can see from my resume, I have over fourteen years experience as an Executive Assistant during which time I have amassed solid expertise assisting senior management in daily operations within the media industry. I am currently Executive Assistant at EFGH Media Productions, a post in which I supervise a small office team of five staff and provide comprehensive executive support and office administration. I orchestrate office procedures, manage complex prioritization and workloads; and handle office supplies among other duties.

Having researched your organization, I am convinced I am an ideal candidate for the vacant Executive Assistant position in view of my education and professional experience. I am tenacious, resourceful, a great organizer and trouble-shooter. I hope, therefore, that you will consider my resume and be persuaded of my potential to perform well and make a significant contribution as a member of your organization. In the meantime, I look forward to hearing from you at your earliest convenience.

Sincerely,


ตัวอย่าง#2

I would like to apply for the executive assistant position of your company. I am sure that my experience would help me handle the project well.

I have worked for different companies as the executive assistant before. For example, I have worked for the JO Company as the executive assistant and I helped the executive to handle some projects regarding the cooperation with some land developers for renovation projects. On the other hand, I also worked for other companies for the car dealership projects. Therefore, I am rich in experience of the job that executive assistants need to do.

With strong communication skills, I believe that I can handle the job of executive assistant well. I am good at coordinating different departments in the company so as to facilitate the projects that the executive would like to do. Therefore, I am confident that I can handle the job well.

I have enclosed a résumé for your review that will enable you to obtain a more in-depth idea of the scope and breadth of my experience. However, since it is difficult to get one’s personality on paper, I would welcome the opportunity to meet and discuss how my strengths and abilities would be of benefit to you. I will call next week to schedule a meeting at a mutually convenient time. Thank you for reviewing the materials, and I look forward to speaking with you.

Sincerely,


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind