ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร (Facility Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร คือผู้จัดการที่มีตำแหน่งสูงสุดที่ทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานตรงตามความต้องการของพนักงานเพื่อจัดการการให้บริการต่างๆที่จำเป็น

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคารจะมีหน้าที่รับผิดชอบในขั้นตอนต่างๆในการจัดการและการให้บริการซึ่งสนับสนุนธุรกิจหลักขององค์กร เป็นตำแหน่งที่ประกอบไปด้วยความรับผิดชอบต่างๆ มากมายซึ่งขึ้นอยู่กับโครงสร้างและขนาดขององค์กร

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคารยังทำหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงานและกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านอาคารและพื้นที่

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคารจะตั้งระบบสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ไฟฟ้าและการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อควบคุมไฟและท่อน้ำในการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการประเมินการพัฒนานโยบายในการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นระยะๆ หน้าที่อื่นๆยังหมายรวมถึงการเก็บบันทึก การสรรหาพนักงานใหม่และการฝึกอบรมพนักงานและทำงานประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆ ผู้สมัครอื่นๆที่จบการศึกษาด้านการจัดการอาคารสถานที่จะมีความได้เปรียบแต่ประสบการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่า

ทักษะสำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร

 • ทักษะด้านการวิจัยและความสามารถในการดาวน์โหลดข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 • ทักษะการเขียนที่ชัดเจนและกระชับและความสามารถในการจัดการเอกสารจำนวนมากและซับซ้อน
 • ความสามารถในการทำงานร่วมกันเป็นทีมรวมทั้งเป็นผู้นำและจูงใจผู้อื่น
 • ทักษะคอมพิวเตอร์ (computer)
 • การปฏิบัติ ความยืดหยุ่นและการปรับปรุงในงาน
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal) ความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย
 • การจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง
 • ความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและการจัดลำดับความสำคัญภาระงาน
 • ทักษะการจัดการเวลา (time management)
 • ทักษะการจัดการโครงการ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร – Facility Manager Resume

James P. Stoll
[Street, City, Stаtе, Zip, Phone, Email]

Objective:

Facility Manager with a history of successful manager in the management of facilities, goods, and sophisticated resources and maintain high standards of maintenance and history of customer service.

Qualifications include:

 • Sound knowledge and efficiency in the use of best practices to ensure that the services and processes that support the organization work well.
 • A high level of professionalism, integrity, and discretion in handling confidential information.
 • Able to effectively manage all installations – knowledge of project management, time management, and team leadership.
 • Competition in accounting and financial analysis.
 • Comfortable working in a fast-paced environment.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Understanding of the building operations and UGA support.

Work Experience:

Facility Manager, 2006 to Present
ABC House Inc., State College, PA.

 • Managing of facility maintenance, recording the details of weekly maintenance and renewal.
 • Monitoring and assigning office space and a monthly fee to rent.
 • Maintaining a list of material evidence, essential control equipment, first-aid kits and sanitary.
 • Responsible for providing coverage for the reception, recording and confirm tenants incoming calls record.
 • Managing programs that contain occasional analysis.
 • Strategy to ensure efficient management of the planned funds – brokered, maintained and sustained reliability of the system, equipment, property and facility assets.
 • Recruiting the contract, the contractors and the procurement function and facility management of the budget.
 • Maintenance and operation of the plant – managing the resources, including budget, personnel, contractors, consultants and finance.

Facility Manager, 2002 to 2006
XYZ House Inc., State College, PA.

 • Visited the drivers assigned to the site and analyzed their work.
 • Assessed monthly bills and performed periodic and compelling analysis standards.
 • Studied the budgetary needs and recommended the application for review of the budget.
 • Contributed to the process of planning the event overview, management, and annual proposal.
 • Made in the short term and long term planning of assets.
 • Controlled/maintained monitoring development programs content.
 • Directed all activities related to contractual services, including, but not limited to technical changes, materials, equipment and product requirements.
 • Attended and led the work to complete the offer and management of assigned projects (installation project driver).
 • Documented contracts which are distributed as an offer for entrepreneurs.
 • Assessed potential costs of equipment and machinery required for the implementation of projects (Project Managers for installation).
 • Explored possible areas of development in the project in accordance with the objectives.
 • Made changes to existing projects without disturbing the current process, increase production and reduce operating costs.

Skills:

 • Proficient in MS Word, Excel, Access and PowerPoint.
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Experience working directly with customers and the public.
 • Complete assigned work on time and with minimal supervision.

Education:

Master’s in Business Administration, Major: Human Resources, 2002
University of Illinois Chicago, IL.

References: Available on request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงอาคาร ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind