ตัวอย่างเรซูเม่ ที่ปรึกษาทางการเงิน Financial Advisor Resume

คุณสมบติเบื้องต้น ของ ที่ปรึกษาทางการเงิน

 • มีวุฒิปริญญาตรีด้านการเงิน การบัญชี หรือธุรกิจ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการวิเคราะห์และธุรกิจที่ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดีเยี่ยม
 • มีความสามารถในการสร้างและรักษาสายสัมพันธ์ที่มั่นคงกับลูกค้า
 • มีความสามารถในการตีความข้อมูลทางการเงินและนำเสนอผู้บริหาร

หน้าที่รับผิดชอบของที่ปรึกษาทางการเงิน

 • ประเมินพอร์ตโฟลิโอปัจจุบันเพื่อกำหนดหลักทรัพย์ที่ทำกำไรหรือไม่ทำกำไร
 • ดำเนินการและติดตามแผนการลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
 • ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามกลยุทธ์ที่ได้รับอนุมัติ
 • ประเมินสภาวะตลาด โอกาสการลงทุนใหม่ และความเสี่ยงที่จำเป็น
 • ทบทวนและปรับปรุงแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ
 • ช่วยให้ลูกค้า/นักลงทุนเข้าใจการลงทุน ความเสี่ยง และผลตอบแทน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ที่ปรึกษาทางการเงิน Financial Advisor

NAME SURNAME
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

Objective

Seeking a position as a Financial Advisor specializing in retirement planning. Proven ability in generating new business and identifying new prospects. Experienced in using various sales tools, building a network of professional contacts, and building relationships with clients.

Key Skills

 • Strong Customer Service
 • Team Player
 • Strong Communication and Coordination Skills
 • Sales Associate
 • Customer Service
 • Merchandising
 • College degree
 • Financial planning
 • Stock market

Professional Experience

Third Company Inc. (YEAR – YEAR)
Financial Advisor

Responsibilities

 • Oversee the accounting, inventory, accounts payable and receivable functions
 • Research and resolve discrepancies, reconcile bank accounts, ensure payroll complies with company policies, and handle any payroll issues
 • Ensure proper controls are in place to safeguard company assets, and promptly respond to accounting issues
 • Manage inventory by forecasting needs and purchasing materials as needed
 • Research and assess financial information, and prepare reports on revenue, expenses, and cash flow
 • Maintain relationship with internal and external auditors
 • Research and implement new accounting and information systems
 • Perform ad hoc financial analysis to update management on positions

Second Company Inc. (YEAR – YEAR)
Financial Advisor

Responsibilities

 • Assisted senior officers with financial analysis and forecasting, accounting, budgeting, and investments
 • Guilded and oversaw all accounting activities, including project accounting, cash management, and collections
 • Decided and issued payments to vendors, contractors, and employees, as well as prepared and filed all applicable tax forms
 • Performed credit and background checks on employees
 • Researched, compiled, and filed information on federal, state, and local tax requirements, as well as enterprise-wide policies and procedures
 • Made financial recommendations to improve overall profitability

First Company Inc. (YEAR – YEAR)
Financial Advisor

Responsibilities

 • Assisted financial advisors with all financial operations, including: gathering, processing, and reviewing financial information and reports
 • Prepared financial statements and reports
 • Conducted financial analysis, initiated and conducted financial analysis and recommendations
 • Performed other duties as assigned

*** งานที่ใกล้เคียงกับที่ปรึกษาทางการเงิน คือ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ดู Resume ได้ที่นี่