ตัวอย่างเรซูเม่ ผู้จัดการโรงแรม ทั่วไป (Hotel General Manager Resume)

หน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไป โรงแรม (Hotel General Manager Job Description)

 • กำกับดูแลแผนกทั้งหมดตั้งแต่แม่บ้านไปจนถึงบัญชี และดูแลการดำเนินงานของโรงแรม
 • จัดการพนักงานและบุคลากรของโรงแรม รวมถึงการตรวจสอบประสิทธิภาพ การว่าจ้าง การฝึกอบรม และการเลิกจ้าง
 • ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงานโรงแรมอย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำ
 • ควบคุมดูแลงานแม่บ้าน งานจัดเลี้ยง อาหารและเครื่องดื่ม และงานส่วนหน้า
 • ตรวจสอบกระแสเงินสดของโรงแรม
 • ควบคุมบำรุงรักษาโรงงานและพื้นที่ทางกายภาพของโรงแรม
 • พัฒนาโรงแรมและเมนูอาหารจัดเลี้ยงและดูแลการสั่งซื้อ
 • พัฒนาแผนการตลาด
 • จัดทำ ดำเนินการ และรักษางบประมาณประจำปีของโรงแรม
 • ดำเนินการวิจัยตลาดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นปัจจุบันตามสภาวะตลาด
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโรงแรมปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐและท้องถิ่นทั้งหมด
 • ดูแลขั้นตอนการอพยพฉุกเฉิน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการโรงแรม Hotel General Manager

NAME SURNAME
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

Objective

Highly effective Hotel General Manager with extensive experience in developing and implementing top-performing sales, marketing, and revenue strategies. Skilled at providing expert leadership to hotels and coordinating the daily operations of hotels, including managing staff and training employees.

Skills and Qualifications

 • 6 years of hotel management experience
 • 3 years of supervisory experience
 • 1 year experience managing sales team
 • 1 year experience managing hotel facilities
 • Strong leadership skills.
 • Multi-task, manage multiple priorities, and thrive in a team environment.

Professional Experience

Third Company Inc. (YEAR – YEAR)
Hotel General Manager

Responsibilities

 • Oversee the entire hotel operations and guest experience, including guest check-ins, and check-outs, guest requests, and room assignments; communicate with the housekeeping department to provide consistent room quality.
 • Oversee front desk operations, including sales, guest service, and guest complaints, and ensure that all policies and procedures are followed.
 • Manage multiple departments, including housekeeping, accounting, maintenance, and front office.
 • Maintain accurate accounting records, including payroll, accounts payable, and accounts receivable.
 • Recommend and implement policies and procedures for the hotel, including hiring and terminations, training and development, promotional opportunities, and corrective actions.
 • Ensure that hotel facilities are clean and in top operating condition.
 • Other duties as assigned.

Second Company Inc. (YEAR – YEAR)
Hotel General Manager

Responsibilities

 • Maintained a secure, clean, and well-maintained property.
 • Planned and executed property improvement and maintenance projects.
 • Maintained and document property inventory.
 • Met or exceeded profit objectives.
 • Maintained accurate accounting records and documentation.
 • Met or exceeded financial goals.
 • Implemented policies and procedures.
 • Hired, trained, and evaluated employees according to company procedures.
 • Integrated with on-site housekeeping staff.

First Company Inc. (YEAR – YEAR)
Hotel Manager

Responsibilities

 • Maintained good relationships with customers, employees, vendors, and contractors; handled employee relations, including hiring, firing and disciplinary action.
 • Managed hotel operations to achieve profitability and market share goals.
 • Maintained and updated the operating budget, including forecasts, to ensure financial requirements are met.
 • Managed and coordinated hotel staff activities, including scheduling, training, and performance evaluations.
 • Maintained and updated property information, including descriptions of rooms and amenities; recommended and implemented changes to operational procedures and standards; managed the guest experience.
 • Monitored financial performance and hotel operations, and recommended and implemented changes to improve results.