ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล (Human Resources Generalist Job Description)

ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล เป็นบุคคลที่มีเป้าหมายหลักเพื่อที่จะค้นหาผู้ที่เข้ามาสมัครงานใหม่ตามตำแหน่งงานที่ว่างในองค์กร เขาต้องจ้างผู้สมัครที่มีศักยภาพ ทำรายงานเกี่ยวกับการจ่ายเงิน จัดการข้อพิพาทของพนักงาน และเริ่มต้นโครงการใหม่

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

หากบริษัทของคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล คุณสามารถดูคำบรรยายลักษณะงานด้านล่าง เพื่อเป็นตัวช่วยให้กับคุณได้

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง:  ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล

ปริญญา: ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ หรือ การตลาด 

เงื่อนไขการทำงาน: เขาต้องทำงานภายในสำนักงาน หมายความว่าเขาจะต้องทำงานในออฟฟิศ โดยจัดหาพนักงาน เข้าถึงความสามารถและการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของพนักงาน

ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคลต้องทำงานภายในสำนักงาน หมายความว่า ต้องจัดหาพนักงานใหม่ๆ และสามารถแก้ไขปัญหา ข้อร้องเรียนของพนักงานภายในสำนักงานได้

คุณสมบัติ:

 • ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจหรือการตลาด หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ
 • ต้องมีประสบการณ์เกือบ 6 ปีในฐานะผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคลในบริษัทที่มีชื่อเสียง
 • ต้องทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริหารกับนายจ้างระหว่างการจ้างพนักงานใหม่
 • ต้องมีทักษะในการบริหารและจัดการที่ยอดเยี่ยม เพื่อที่จะจัดการกับกระบวนการสรรหาพนักงานใหม่ นัดหมายเวลาใน รวมถึงการสัมภาษณ์
 • ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมในการจัดการกับพนักงานใหม่
 • ต้องสามารถทำงานได้หลายชั่วโมง และทำแผนเงินเดือนให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
 • ต้องมีความรู้เกี่ยวกับบัญชี และเศรษฐศาสตร์ เพื่อที่จะสามารถทำยอดขายและงบประมาณของบริษัทได้
 • ต้องสามารถใช้งานซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ได้ เพื่อที่จะสามารถจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ และแบบฟอร์มใหม่ได้
 • ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เพื่อวิเคราะห์ความสามารถและความรู้สึกของผู้สมัครที่ได้รับเลือกเข้าทำงาน
 • ต้องมีทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีเยี่ยม
 • ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงาน ตามที่บริษัท หรือทางกฏหมายกำหนด

หน้าที่ที่สำคัญ:

บริษัท Wiki Solutions จำกัด กำลังต้องการผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล เข้าทำงานในสำนักงานใหญ่ เพื่อรับมือกับกระบวนการสรรหาบุคลากรใหม่ เราต้องการผู้ที่มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมในการติดต่อกับพนักงานและลูกค้า สามารถจ้างพนักงานใหม่ได้ และมั่นใจว่าพนักงานใหม่จะมีความสามารถในการทำงานและปฏิบัติตามข้อกำหนัดของทางบริษัทได้

ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม หรือเป็นตัวกลางระหว่างพนักงาน กับนายจ้าง และแก้ไขปัญหาข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการชำระเงินเดือน และจะต้องสามารถทำแผนเงินเดือน ตรวจสอบการเข้างานของพนักงาน พร้อมทั้งจัดระเบียบการนัดหมาย และกำหนดการการประชุมได้

เขาต้องสามารถทำงานได้หลายชั่วโมงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป้าหมายของ บริษัท เขาต้องมีทักษะในการเขียนระดับผู้บริหารที่ยอดเยี่ยมเพื่อที่จะเขียนออกจากตำแหน่งว่าง หากคุณมีทักษะทั้งหมดที่ต้องทำในงานนี้ ให้สมัครมาทางอีเมล์ หรือส่งไปรษณีย์มาหาเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้

ผู้เชี่ยวชาญทรัพยากรบุคคล ต้องสามารถทำงานได้หลายชั่วโมง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเวลาที่กำหนดไว้ หากคุณมีทักษะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ สามารถสมัครได้ทางอีเมล หรือส่งไปรษณีย์มาหาเราตามที่อยู่ที่ระบุไว้