ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Manager Resume)

ตัวอย่างการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาจหมายถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดจ้าง ไล่ออก ฝึกอบรม ดูแลความพึงพอใจของพนักงาน

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างพนักงานและผู้ว่าจ้าง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลก็คือผู้จัดการทั่วไปที่รับผิดชอบแผนกต่างๆ ซึ่งครอบคลุมในกิจกรรมด้านทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะ

แต่ละแผนกอาจจะมีผู้จัดการประจำแผนก ผู้จัดการฝ่ายจัดจ้างและบรรจุเข้าทำงานจะทำการดูแลด้านการจ้างและการแยกพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาจะทำการดูแลโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ผู้จัดการฝ่ายแรงงานสัมพันธ์จะดำเนินการด้านความสัมพันธ์ของแรงงานและเตรียมข้อมูลเพื่อดำเนินการในระหว่างการเจรจาและต่อรองข้อตกลง

ทักษะสำคัญที่ควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • การแก้ไขปัญหา (problem-solving) : ผู้จัดการฝ่ายบุคคลจะต้องตรวจสอบใหัมั่นใจว่าแต่ละคนที่มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยความเอื้อเฟื้อต่อกันและบรรลุเป้าหมายของบริษัท
 • จริยธรรม (ethic) : หมายความว่าคุณจะต้องมีความตระหนักถึงจริยธรรมที่ดีเมื่อต้องทำงานกับเอกสารที่เป็นความลับและปฏิบัติตามนโยบายของบรัท
 • การสื่อสาร (communication) : หมายความว่าคุณต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดที่ดีซึ่งจะทำให้คุณสามารถสื่อสารข้อมูลแก่พนักงานทุกระดับได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
 • ความเชี่ยวชาญ (Expertise): จะทำให้คุณสามารถดำเนินขั้นตอนการสรรหาพนักงานและตัดสินใจในการจ้างงาน เช่นเดียวกับมีบริบทสำหรับแนวทางและนโบบายของบริษัท
 • องค์กร (Organization): ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือความสามารถในการจัดระเบียบ ซึ่งหมายรวมถึงทักษะในการจัดการเวลาที่ดีและความสามารถในการทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความเป็นผู้นำ (leadership): ลักษณะของตำแหน่งต่างๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคลคือคุณจะถูกมองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังนั้นคุณจะต้องมีความมั่นใจในการเป็นผู้นำ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล – Human Resources Manager

OLIVIA WILLIAMS
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

PERSONAL PROFILE

Dedicated and passionate about developing strong employee relations and exceeding organisational goals, solid reputation for implementation policies and procedures that positively impact corporate profitability, employee satisfaction and overall productivity. Reputation for displaying integrity and professionalism when communicating with professionals at all levels. Superior training, facilitation and management development skills. Adept at problem solving, decision making and staff motivation. Ability to maintain high level of morale during corporate mergers. Goal driven with demonstrated strengths in multitasking and prioritizing assignment.

EXPERIENCE

[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]
HR Manager

 • Maintain #1 staff ranking out of over 100 stores for having no open jobs; effectively trained manager team on employment processes and developed and organised hiring strategy that immediately replace all open position.
 • Hold first place ranking for new hire turnover, maintaining 12% versus company average of 50%.
 • Consistently improved annual turnover results, from 86% in 20xx to 31% in 20xx.
 • Entrust to act as Store Manager on Duty as a regular basis.
 • Recognize company-wide as Human Resources Manager of the year 20xx.

XYZ SYSTEMS, INC, NEW ORLEANS (20xx – 20xx)
HR Manager

 • Maintained a close coordination for the domestic inquiry of suspended employees.
 • Completed successful implementation of manufacturing cells in less than 90 days.
 • Reduced work force by 35% without service interruptions in less than 120 days after start up.
 • Implemented new training program, which streamline training staff by more than 60%.
 • Successfully implemented HR programs, which ensured consistency throughout region and provide managers with critical tools to enhance productivity.

EDUCATION

University of Birmingham, UNITED KINGDOM (20xx – 20xx)
Bachelor in Industrial & Labour Relations,

REFERENCE – Available on Request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785