ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรอุตสาหการ (Industrial Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

วิศวกรอุตสาหการใช้หลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาตร์ในการบูรณาการและดำเนินการระบบที่มีความซับซ้อน เนื่องจากระบบมีความซับซ้อนและมีขนาดใหญ่ วิศวกรอุตสาหการจึงต้องมีความรู้และทักษะในการทำงานที่หลากหลายสาขา ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความเข้าใจในระบบเพื่อใช้ความรู้และทักษะในการปรับปรุงขั้นตอนระบบโดยการใช้การวิเคราะห์ การสื่อสารระหว่างบุคคล การออกแบบ การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การจัดการบริหารการดำเนินการ การจำลองทางคอมพิวเตอร์และทักษะการแก้ปัญหา

ทักษะที่ควรพิจารณาก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งวิศวกรอุตสาหการ

 • การเข้าใจ (Understanding) – การอ่านประโยคและข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • การฟัง (Active Listening) – ให้ความสนใจสิ่งที่ผู้อื่นกำลังพูด ใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจและถามคำถามหากจำเป็นและต้องไม่ขัดในเวลาที่ไม่เหมาะสม
 • การพูด (Speaking) – พูดกับผู้อื่นเพื่อทำการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล
 • การสังเกตการณ์/การประเมินผลการทำงานของตนเอง ผู้อื่นหรือขององค์กรเพื่อทำการปรับปรุงหรือทำการแก้ไข
 • การพิจารณาและการตัดสินใจ (Judgment and Decision Making) – พิจารณาต้นทุนและประโยชน์ของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องและเลือกมาตรการที่เหมาะสมที่สุด
 • การประสานงาน (Coordination) – ปรับการทำงานให้เหมาะสมกับเงื่อนไขต่างๆ
 • มีการเรียนรู้ (Active Learning) – เข้าใจข้อมูลใหม่ๆเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจในอนาคต
 • คณิตศาสตร์ (Mathematics) – ใช้หลักคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
 • การจัดการเวลา (Time management) จัดการเวลาให้ตนเองและผู้อื่น
 • การรับรู้ทางสังคม (Social perception) – ใส่ใจกับการตอบสนองของผู้อื่นและทำความเข้าใจว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรอุตสาหการ-Industrial Engineer Resume

INDUSTRIAL ENGINEER

Harry I. Robbins
[Street, City, Stаtе, Zip, Phone, Email]

INDUSTRIAL ENGINEER

Objective – Industrial Engineer looking for a position in a company to use my eight years of experience in the design, development, testing and evaluation of integrated management system of industrial production and increase the production of the company.

A competent professional and results-oriented, with extensive experience in the management of industrial engineering. Proficient in MS Office (Word, Excel, PowerPoint), SAP, AutoCAD 2000. Technical Certification black belt.

CORE COMPETENCIES

 • Good analytical and problem solving.
 • well organized and flexible: The ability to manage a dynamic environment.
 • communication skills and customer management.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABC Engineering Firm Houston, TX (2009 – Present)
Industrial Engineer

SELECTED PERFORMANCE HIGHLIGHTS

 • Prepare a report on the status of the process of project management, design and development
 • Study the technical specifications in the industry to gain knowledge on methods and techniques of production.
 • Lead workers involved in the various operations such as measurement of product inspection and testing to ensure the quality and reliability.
 • Calculate the precision manufacturing, design and testing equipment to propose corrective actions.
 • Develop work plan and production forecasts / industrial equipment for the inspection and control management.
 • Flow monitors and work organized in accordance with the production chain and the production of the standard implementation of the operation.

XYZ Engineering Firm Denver, CO (2007 – 2009)
Industrial Engineer

SELECTED PERFORMANCE HIGHLIGHTS

 • Monitored the use of equipment and machine down with the responsibility for implementing corrective and preventive actions.
 • Loss of performance monitoring movement of the machine, the coordination of other groups for the increase of 6% performance improvement in performance.
 • Controlled on the stage and the installation of equipment for the evaluation of new equipment.
 • Created an effective system to manage data archiving for data validation software and calibration.
 • Provided technical assistance to non-technical staff for them to maintain the equipment.

EDUCATION & QUALIFICATIONS

ABC State University Cicinati, Ohio (2006)
BS, Industrial & Systems Engineering

XYZ State College Denver, Colorado (2004)
Associate degree, in Physical Science

References – Available on request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรอุตสาหการ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind