ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนประกัน

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนประกัน (Insurance Agent Job Description Sample)

งานตัวแทนประกันเปรียบกับแม่ที่ทำหน้าที่ปกป้องลูก ตัวแทนประกันทำหน้าที่ดูเกี่ยวกับการลงทุนของลูกค้า สินค้าธุรกิจ หรือ ทรัพย์สินให้มีความปลอดภัยในทุกๆสถานการณ์ ซึ่งงานดังกล่าวจะเป็นงานที่ทำร่วมกันกับ บริษัท เพราะต้องติดต่อกับลูกค้าทั้งรายใหม่และรายเก่าอญุ่เสมอ และอีกหน้าที่ของตัวแทนคือต้องดูแลลูกค้าประกันที่ซื้อประกันกับตนเอง แม้ว่าเราจะเลือกซื้อประกันชีวิตกับบริษัทโดยตรง แต่ละบริษัทประกันชีวิตก็จะส่งตัวแทนประกันมาคอยดูแลเพื่อทำให้ลูกค้ามีควา่มเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้น

การทำงานเป็นตัวแทนประกัน จะต้องมีทักษะบางอย่างที่ช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น :

  • การดูแลลูกค้าประกันของตัวแทนประกันแต่ละคนก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีอยู่เสมอ และต้องพร้อมที่จะตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้อยู่ตลอด
  • มีความชำนาญการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีภายในสำนักงาน
  • มีความสามารถในการทำงานหลายอย่าง  เนื่องจากต้องทำงานแข่งกับเวลา รวมไปถึงการทำงานที่ได้รับมอบหมายต้องให้ออกมาดีและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • มีวาทะศิลป์ในการพูดติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
  • ฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์และใส่ใจรายละเอียดกับลูกค้าในทุกรายละเอียด
  • ค่าตอบแทนของงานตัวแทนประกัน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 15 – 20 ดอลล่าห์ต่อชั่วโมงหรือเลขห้าหลักในสกุลเงินดอลลาร์ต่อปี

สำหรับบุคคลที่จะเริ่มต้นอาชีพตัวแทนประกันคุณ จะต้องจบหลักสูตรการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประเภทงานดังกล่าว

นี่เป็นตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนประกัน (Insurance Agent Job Description ) เพื่อนำไปปรับใช้ในเรซูเม่ให้น่าสนใจขึ้นก่อนสมัครงาน

Facebook Comments