ตัวอย่างเรซูเม่สมัครงานธนาคารเพื่อการลงทุน (Investment Bank Resume)

Investment Bank Resume

Investment Bank Resume

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งธนาคารเพื่อการลงทุน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดตำแหน่งธนาคารเพื่อการลงทุน

นักงานธนาคารเพื่อการลงทุน เป็น ผู้ที่ทำงานในสถาบันการเงินในธุรกิจ โดยมีหน้าที่หลักเพื่อจัดหาเงินทุนให้กับธุรกิจต่างๆ รัฐบาล และ หน่วยงานอื่นๆ หรือ ทำงานในส่วนของธนาคารขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ ซึ่งมักเรียกกันว่า “วาณิชธนกิจ” โดย ธนาคารเพื่อการลงทุนอาจให้บริการอื่น ๆ แก่ลูกค้ารวมถึงคำแนะนำในการรวมกิจการ ซื้อกิจการ หรือ คำแนะนำในการทำธุรกรรมบางอย่าง เช่น การแยกหรือการปรับโครงสร้างองค์กร ในองค์กรขนาดเล็กที่ไม่ได้มีสาขาเฉพาะด้านวาณิชธนกิจ บุคลากรทางการเงินขององค์กรสามารถทำหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจได้

บทบาทของพนักงานธนาคารเพื่อการลงทุน

พนักงานธนาคารเพื่อการลงทุนทั้งหมด จะต้องช่วยบริษัท เมื่อพบกับคำถามเกี่ยวกับเวลา และ เงิน โดยระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อนที่บริษัทจะดำเนินการ ในทางทฤษฎีนั้น พนักงานธนาคารเพื่อการลงทุนเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาของตนเอง และเป็นผู้ที่รอบรู้ข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันเกี่ยวกับบรรยากาศในการลงทุนอย่างแท้จริง เพื่อให้ธุรกิจและสถาบันต่างๆ พึ่งพาธนาคารเพื่อการลงทุน เพื่อขอคำแนะนำในการวางแผนการพัฒนาข้อเสนอแนะของตนให้ดีที่สุดกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทักษะสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาในขณะที่เขียนเรซูเม่พนักงานธนาคารเพื่อการลงทุน

 • ทักษะกับคน (People skills)
 • ทักษะการขาย (Sales skills)
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
 • ทักษะในการวิเคราะห์ (Analytical skills)
 • ความสามารถในการสังเคราะห์ (Ability to synthesize)
 • ความสามารถในการสร้างสรรค์ (Creative ability)
 • ความคิดริเริ่ม (Initiative)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ธนาคารเพื่อการลงทุน – Investment Bank Resume

Curt R Foster
Strееt, Citу, Stаtе, Ziр | Phоnе, Emаil Addrеѕѕ

CAREER PROFILE

Professional investment experience with over 10 years of progressive experience in the banking/investment sector. The main areas of expertise: FX, Treasury and Capital Markets International, trade, management and implementation of policies, risk control, complex marketing, market segmentation, Creation and Syndication Bonds International private banking, financial planning and business development.

A strong and intelligent motivator and team player with good and effective leadership role, communication skills, decision making process, a great problem solver and interpersonal skills, together with a bottom-line corporate focus and a result driven attitude.

Have corporate vision proved to give the desired results through people empowerment and effective use of resources, processes and the history of technology. Proven ability to plan, develop and manage the investment portfolio of more than $ 37 million with a sharp focus on maximizing profits while maintaining appropriate levels of risk tolerance.

ACCREDITATION/EDUCATION

2007 Cognizant Certified Professional in Investment Management
2007 Cognizant Certified Professional Banking & Financial Services
2007 Licensed Financial Planner
2006 Licensed Investment Representative with Options
2003 Lincoln School of Economics, BSc Mathematics and Economics

PROFESSIONAL EXPERIENCE

BNY Mellon, New York City, New York
Senior Regional Director, Financial Risk Management and Control, 2010 – Present

 • Lead and manage all aspects of the development and implementation of the frontline and back office projects FX, derivatives and finance information system.
 • Oversee Strategic Framework for large risks Committee (market risk and trading), to lead the creation of guidelines and procedures, market risks highlight the risk of interest rates and (DV01) and risk volatility (vol, delta and convexity) on interest rate swaps reports, interest rate swaptions and options for currency.
 • Coordinate negotiating positions with 200 subjects on a daily basis for analysis and measurement of exposure in relation to compliance guidelines

Selected Achievements

 • Contribution of $3,000,000 savings in the commercial rate by identifying opportunities to track cheaters and trade with appropriate measures
 • Prevents potential $2 million to identify and report violations system
 • Presentation of the eight high-profile business for traders, resulting in a $11 million income

June – September 2010 Goldman Sachs Summer Analyst, Investment Banking Division

 • Acted as a junior analyst, working directly with senior analysts on those projects.
 • Provided a direct contribution to research for client presentations.
 • Analyzed the use of experienced team members in daily reports and commitments custom.
 • Built financial models and contributed to its implementation of Team members.
 • Created BRIC economy project with four trainees and presented them to the directors.

Selected achievements

 • Contribution to the quarterly revenue of the organization has grown 500%
 • Other members of the team to provide quality customer service learning

RBC WORLD MARKETS, Toronto, 
Associate Director, Capital Markets, 2000 – 2008

 • Target market development initiatives for all management systems and structured derivative financial risks
 • 50 key customers involved are managed by government agencies, institutions and corporations
 • Increased market share on the market of oil products in five provinces / states
 • Management solutions provide institutional financial risk and corporate loans, including FRAs, FSA, interest rate swaps, currency swaps, interest rate and interest rate swaptions, cash and replacement of raw materials

Selected achievements

 • Increase market share of 17% for the management of derivative financial risk / structured products
 • Increased profit margin of 8% for credit unions through structured products packaging solutions syndicated loans to borrowers for business transformation and risk coverage
 • Played a key role in the development of products to improve the performance of wealthy clients of private bank deposits made to improve short-term performance and structured CAD-MTNs
 • Instrumental in organizing a successful debut seminar on financial risk management in the organization, together with the State Bank and the State Administration of control Exchange (SAEC) for state-owned enterprises in Ontario
 • Developed and trained team of sales and trading of capital markets, which later became the No. 1 market maker in CAD convertibles and warrants to institutional clients and high net worth

References – Available upon request


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับงานธนาคารเพื่อการลงทุน เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการเรซูเม่สมัครงานธนาคารเพื่อการลงทุน เพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785