ตัวอย่างเรซูเม่สถาปนิกไอที (IT Architect Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งสถาปนิกไอทีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานสถาปนิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

สถาปนิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำงานให้กับบริษัทและองค์กรเพื่อรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปจำเป็นต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพื่อได้รับการว่าจ้างแม้ว่าผู้ประกอบการจะนิยมผู้ที่จบปริญญาโทหรือในระดับประกาศนียบัตร หน้าที่หลักของสถาปนิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคือการออกแบบและรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปนิกใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสร้างรูปแบบและทดสอบแผนเครือข่ายก่อนนำไปปฏิบัติใช้ นอกจากนั้น เขาอาจจะใช้โปรแกรมเหล่านี้ในการจำลองศูนย์กลางใหม่ๆ เปลี่ยนเราท์เตอร์หรือทำการปรับเปลี่ยนเครือข่ายที่ใช้อยู่ สถาปนิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอาจจะทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการและอาจรับผิดชอบในการจัดตารางงานของช่างเทคนิคและประเมินความต้องการด้านงบการเงินซึ่งอาจจะรวมถึงการประเมินค่าใช้จ่ายในการอัพเกรดหรือเปลี่ยนแปลงบริการอินเตอร์เน็ต หน้าที่อื่นๆอาจรวมถึงการประเมินเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านคอมพิวเตอร์และประสานงานถึงทิศทางด้านเทคนิคในอนาคต เช่น ซอฟต์แวร์ที่ล้าสมัย

หน้าที่ที่นักวิเคราะห์ประกันคุณภาพควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครงาน

ความรับผิดชอบหลักของสถาปนิกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคเพื่อให้แน่ใจว่าทุกชิ้นส่วนที่ได้รับการออกแบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างถูกต้อง ระบุเครื่องมือและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนา เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิคและการควบคุมคุณภาพทางเทคนิคได้อย่างครอบคลุมทุกขั้นตอนของโครงการและเพื่อประสานบริการกับผู้ค้าปลีกที่เชื่อมโยงไปสู่การคัดเลือกและการนำเทคโนโลยีที่จำเป็นไปปฏิบัติ เป็นการเชื่อมโยงระหว่างสถาปนิก ผู้จัดการโครงการ สถาปนิกแอพพลิเคชั่นและผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่าย รวมถึงวิศวกรแอพพลิเคชั่น สมาชิกทุกคนในทีมจะต้องมีทักษะเฉพาะที่หลากหลายรวมถึงทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับบทบาทที่ได้รับมอบหมายในโครงการ สถาปนิกด้านเทคโนโลยีจะต้องสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับผิดชอบเพื่อใช้เทคนิคที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในงานได้อย่างครบถ้วนและใช้เครื่องมือที่จำเป็น นอกจากนั้น สถาปนิกยังต้องมีทักษะความเป็นผู้นำในระดับสูง ยิ่งอยู่ในระดับหัวหน้างาน ยิ่งต้องมีระดับความถนัดที่จำเป็นสูงขึ้น


ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สถาปนิกไอที – IT Architect Resume

ROY STONE
Street, City, State, Zip | Phone, Email Address

IT ARCHITECT SUMMARY

IT Specialist professional, was involved in large scale and complex IT projects in leading role, much experience with large Architectural design Web Services and Associated Technologies. Solid technology background and vast knowledge of the following

Career Objective – Looking for a position that requires working effectively in delivering IT strategy, IT Architecture design, building IT infrastructure/architecture and SI projects.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABSDSC IT Architect IT Services Chicago, IL (2005 – Present)

  • Demonstrated strong leadership on leading project delivery as Information Technology Architect.
  • Analyzed and architected IT Infrastructure in high scale projects and produced high value-added client deliverables – In the areas of [ABC] service based on [EFG] knowledge.

KEY PERFORMANCE HIGHLIGHTS

  • Provided IT strategy consulting and IT architect services in the enterprise-level area.
  • Analyzed client’s business and prioritized IT environmental issues.
  • Assessed client’s requirements/needs and consolidated client’s IT needs/requirements.

SELECTED ACCOMPLISHMENTS

  • Assisted in developing [XYZ] infrastructure architectural offerings, generated Information Technology proposals and promoted IT solutions to target customers.
  • Contributed to the [ABC] intellectual capital and provided value added IT knowledge to the community-building activities.
  • Cooperated with other service teams to maximize the value created for client engagements.

EDUCATION & QUALIFICATIONS

University of ABCSF, IL (2001 – 2004)
Bachelor’s Degree in IT/Computer Science, Computer Applications

REFERENCES – Available on request.


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume สถาปนิกด้านไอที ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind