ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการโลจิสติกส์ (Logistics Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการโลจิสติกส์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้จัดการโลจิสติกส์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าทำการประสานงานกับคลังสินค้า การขนส่งและการจัดส่งสินค้าทำการดูแลและประสานงานกับแผนกอื่นๆและองค์กรต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลัง มีการจัดส่งและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ งานหลักคือการจัดการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกระจายสินค้าและการสั่งซื้อที่ถูกต้อง งานอื่นๆนั้นครอบคลุมถึงการจัดการขนส่งผ่านการประสานงานของคนขับ ยานพาหนะและเส้นทาง ผู้จัดการต้องมีทักษะในการจัดการข้อมูล การต่อรองและการตกลงเรื่องสัญญาการขนส่ง และการยืนยันตารางการขนส่ง หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆคือการเตรียมเอกสารสำหรับข้อบังคับ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อื่นๆและปฏิบัติใช้มาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัย ชั่วโมงทำงานขึ้นอยู่กับประเภทอุตสาหกรรมหรือสินค้า บางตำแหน่งอาจต้องทำงานในช่วงเย็น ข้ามคืนหรือในช่วงวันหยุดเนืองจากมีการส่งสินค้าตลอดเวลา

คุณสมบัติและการอบรมที่จำเป็น

นายจ้างต้องการผู้จัดการที่มีการศึกษาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินต้า การโลจิสติกส์และการขนส่ง โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่สามารถทำการฝึกงานระหว่างการทำงานหรือก่อนเริ่มงาน โดยเฉพาะจะมีประโยชน์ต่อการโปรโมทตำแหน่งเมื่อต้องทำงานเป็นทีม นายจ้างบางคนอาจต้องการความสามารถทางการบริหารซึ่งสามารถได้มาในระหว่างการทำงานในตำแหน่งนั้น

ทักษะที่จำเป็นที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการโลจิสติกส์ฉบับมืออาชีพ 

 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills)
 • ทักษะการจัดการ (Managerial skills)
 • ความสามารถในการจัดการและชักจูงผู้อื่น (Ability to manage and motivate others)
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skills)
 • มีเหตุผล (Logical reasoning)
 • ทักษะด้านตัวเลข (Numeracy skills)
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์/ไอที (Computer/IT skills)
 • ความสามารถในการวางแผนและปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง/คำขอที่ไม่คาดการณ์ไว้ (Ability to plan ahead and adapt to unexpected changes/requests)
 • ทักษะการสื่อสารด้วยการพูดและการเขียน (Verbal and written communication skills)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการโลจิสติกส์ฉบับมืออาชีพ – Logistics Manager

Sherry M. Michalik
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

CAREER SUMMARY:

Logistics manager with several years of experience in various techniques of supply chain management, storage and handling of materials known to have excellent skills in time management, communication and user management.

PROFESSIONAL EXPERIENCE:
ABC Distribution Company, Pacifica, CA (2011 to present)
Logistics Manager
Accomplishments:

 • Develop logistics strategy of the company.
 • Perform inspection before shipment.
 • Run a fleet of vans, trucks, and buses.
 • Build relationships with distribution companies.
 • Be careful cost control.
 • Faulty pilot program to increase efficiency.
 • Ensure that logistics services in accordance with all legal requirements.
 • Arrange transportation of goods from one place to another.
 • Write freight expense reports for senior management.
 • Book transport of preferred suppliers.
 • Responsible for the budget of the original cost of logistics in the post-event reconciliation.
 • Coordination of staff and monitoring their performance.
 • Monitor the planned maintenance of vehicles.Ensure that all activities within the department conducted in a safe manner.
 • Complete documents relating to the export of goods abroad.

XYZ Distribution Company, Sacramento, CA (2005 to 2011)
Logistics Manager/Logistics Specialist
Accomplishments:

 • Planned service solutions, optimized and implemented in order to improve the efficiency of supply chains – predictability, costs and visibility
 • Developed system solutions and logistics programs.
 • Adopted industry best practices to identify new and unique to differentiate in the market for customers and motivate strategies of customer satisfaction.
 • Provided feedback through various channels to improve customer supply chain management.
 • Managed internal communication and presentation to management on performance indicators, updated programs and information programs in progress.
 • Accompanied by potential risks and other important issues that require immediate solutions.
 • Held meetings and discussions with clients to assess their channel and resources necessary to carry out a successful operation of distribution.

ADDITIONAL SKILLS:

 • Develop and implement continuous improvements in all logistics processes.
 • Knowledge management and administrative procedures relating to the area of logistics.
 • Work hard to understand customer needs, and then planned in detail to meet those needs.
 • Experience organizing the transport of hazardous materials.
 • Able to work under time pressure.
 • Understanding the SAP system.
 • Questions address the training and development of personnel.
 • Capable of handling the rights of clients face.
 • Having a business background.
 • Able to work to tight deadlines and remain calm under pressure.

EDUCATION:

B.S.: Bachelor’s in Logistics and Supply Chain Management
University of New Mexico

REFERENCES: Available on request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการโลจิสติกส์ฉบับมืออาชีพ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind