ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่ปรึกษาการตลาด

ในทุกบริษัท ต้องการบุคคลที่มาดูแลเกี่ยวกับงานโฆษณาของ บริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับความสนใจและมีเป้าหมายที่กว้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท งานการตลาดจึงเป็นส่วนสำคัญของทุกบริษัท โดยเกี่ยวข้องกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มยอดขายและดึงดูดผู้ที่สนใจหรือลูกค้ามากขึ้น

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

บุคคลที่สามารถทำงานนี้ เรียกว่า เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด เพราะบุคคลดังกล่าวจะรู้วิธีจัดการสื่อมวลชนและการตลาด ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างสองฝ่าย ทุกบริษัทต้องมี  แต่ความสามารถและวุฒิการศึกษาก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสมัครงานนี้ โดยบุคคลที่ทำงานนี้ต้องมีความคิดสร้างสรรค์และมีความอดทนในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการพูดคุยสื่อสารกับลูกค้า  คุณสามารถดูตัวอย่างลักษณะงานประเภทนี้ได้ตามด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางในการในการรับสมัครบุคคลเข้ามาทำงาน

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consultant Job Description)

Position: Marketing Consultant

Degree: Masters in Marketing, PR or Business Administration

Working conditions: Has to work from office and has to travel a lot as well

Qualifications:

  • Must have an experience of 10 years as a marketing consultant for a well-reputed company
  • Must have a degree in PR or marketing
  • Must be able to communicate well with the national and international clients
  • Must have excellent managerial and organizational skills
  • Must be proficient in Computer operations
  • Must be able to deal with the pressure situations
  • Must have capabilities to make decision in crucial situations
  • Must have interpersonal skills as well to deal with the customers
  • Must have presentation skills as well

Key responsibilities:

We are looking to hire a marketing consultant for our company named as SoftTech Advertisers Ltd. As the name indicates, we are an advertising company and we need a marketing consultant for our team. We are looking for a person who has a valid degree in marketing so that he can handle our marketing stuff. We work for different international companies, plan their marketing strategies, invest in their strategies and try to earn using these skills.

We need a person who can make these strategies using his new skills and ideas. A person with excellent communication skills is required to handle the clients. He should be able to deal with the pressure situation and make tough decisions when required.

He should be able to analyze the marketing strategies and should be able to make ones that are budget friendly as well. Having an idea about the budget is an essential thing to do this job. He should be able to lead the team and should be able to collaborate with the marketing and advertising departments.

If you think you have all the abilities to do this job, you can apply for it as we are looking to hire a very motivated and skillful individual for this job at our company.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่ปรึกษาการตลาด (Marketing Consultant Job Description)นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย