ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายประสานงานการตลาด

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายประสานงานการตลาด (Marketing Coordinator Job Description)

งานฝ่ายประสานงานการตลาดจะมีการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดและการกำหนดราคาให้กับบริษัท ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามีโอกาสใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ซึ่งต้องเฝ้าติดตามแนวโน้มการตลาดอย่างต่อเนื่อง และประเมินฐานการตลาดของคู่แข่ง เพื่อประเมินความจำเะป็นในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การจัดสรรงบประมาณทางการตลาด การจัดทำแผนการตลาดอย่างทันท่วงที การทำวิจัยเกี่ยวกับผู้บริโภค และการรวบรวมข้อมูลคู่แข่ง เป็นส่วนสำคัญของการประสานงานด้านการตลาด

บทบาทสำคัญและความรับผิดชอบ:

ฝ่ายประสานงานการตลาด มีหน้าที่ช่วยให้องค์บรรลุเป้าหมายทางการตลาด โดยการได้รับผลกำไรสูงสุด นอกจากนี้ ยังต้องวางแผนและดำเนินกลยุทธ์การตลาดระยะสั้นและระยะยาว เพื่อนำไปสู่การเติบโตและการขยายตัว การวางฐานลูกค้าที่คาดหวัง และเพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านการวิจัยที่เหมาะสม และการสำรวจตลาดถือเป็นหน้าที่สำคัญในการทำงานของฝ่ายประสานงานการตลาดอีกด้วย

ฝ่ายประสานงานการตลาด ต้องควบคุมกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์แบรนด์ทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีกำลังมากขึ้น และในทางกลับกัน ก็จะช่วยลดผลกำไรของคู่แข่งลงอีกด้วย งานด้านฝ่ายประสานงานการตลาดจะไม่สามารถสมบูรณ์ได้ หากไม่กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ติดต่อกับหน่วยงานเกี่ยวกับการโฆษณาภายนอก และในฐานะผู้ประสานงานที่สามารถดูแลทีมงานภายในองค์กรได้

คุณสมบัติ และทักษะที่ต้องการ:

ปริญญาโท หรือปริญญาตรี ด้านการจัดการด้านการตลาด พร้อมกับมีประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาด ถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโปรไฟล์งานนี้ ทักษะกานอ่านและการเขียนที่ดีเยี่ยม การวิเคราะห์ความคิด จิตใจ การคิดเชิงวิพากษ์ และตรรกะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่จำเป็นในการมีส่วนร่วมในการประสานงานการตลาด

ฝ่ายประสานงานการตลาด จัดการเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทางการตลาดของบริษัท โดยวางแผนที่จะสร้างและดำเนินกลยุทธ์การตลาดและกำหนดราคาในลักษณะที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท เพื่อนำไปสู่ผลกำไรสูงสุดและการมีฐานลูกค้าได้