ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานการตลาด

พนักงานตำแหน่งการตลาดเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการสร้างโปรแกรมและแคมเปญโฆษณาที่เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มรายได้ เพิ่มยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้า ในฐานะพนักงานการตลาดคุณจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับการกระจายผลิตภัณฑ์ การจัดสรรงบประมาณ การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการขาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ในฐานะการเป็นพนักงานการตลาด คุณต้องทำวิจัยเกี่ยวกับการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและระบุแนวโน้มที่เป็นธุรกิจที่ชาญฉลาด ในระหว่างการทำวิจัยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ คุณต้องวิเคราะห์ข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด นอกจากนี้คุณจะต้องดำเนินการหาผลสำรวจต่างๆ เพื่อที่จะนำข้อมูลไปใช้สำหรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ในฐานะพนักงานการตลาด คุณต้องรับผิดชอบในการจัดระเบียบและดำเนินการแคมเปญโฆษณา ซึ่งจะสร้างโอกาสในการเพิ่มยอดขาย ผลักดันให้เกิดลูกค้ารายใหม่ หรือเพิ่มความสนใจของลูกค้ารายใหม่ๆ จากการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา โฆษณาออนไลน์ ฯลฯ

หากคุณเป็นหัวหน้าแผนกการตลาด คุณควรเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากคุณคือผู้นำ อย่างไรก็ตาม คุณควรให้คำแนะนำพนักงานหรือสมาชิกในทีมอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร

นอกจากการบำรุงรักษาสื่อโฆษณา และการประชาสัมพันธ์แล้ว พนักงานการตลาดยังต้องให้ภาพลักษณ์ของบริษัทในที่สาธารณะให้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ ดังนั้นพนักงานการตลาดจะต้องทำข่าวประชาสัมพันธ์และสร้างความมั่นใจในการลดความเป็นไปได้ของข่าวเชิงลบ

คำบรรยายลักษณะงานพนักงานการตลาด (Marketing Officer Job Description Sample)

Position: Marketing officer

Degree: An advanced degree in marketing, business or any related field of study.

Working conditions: most working hours would be spent in the office.

Qualifications:

 • An advanced degree in business, marketing or any other related field.
 • Significant years of experience in marketing.
 • A Clear understanding of business principles and practices.
 • Must possess managerial, creativity and innovative skills.
 • Ability to multi-task and achieve targets set by the organization.
 • Must have significant financial knowledge
 • Proficient in computer programs like Microsoft Excel, Word, PowerPoint, and Outlook.
 • Must be able to make use of social media as an important marketing tool.
 • Must be reliable, smart, confident and creative.
 • Skills in designing like web designs and graphic designs.
 • Must possess in-depth understanding on making data analysis and conducting research.

Key Responsibilities:

 • Provide assistance and support when the organization is interviewing, recruiting and training new and old marketing staff members.
 • Responsible for approving the entire marketing campaigns and strategies before their implementation.
 • The marketing officer is required to perform as the highest ranked employee in the marketing department.
 • Must stick to all company policies, regulations, and procedures.
 • Responsible for preserving the progressive limelight of the organization by the management of media relations.
 • Responsible for developing outstanding marketing strategies.
 • The marketing officer will be responsible for conduction of market research.
 • Evaluation of the efficiency of the overall marketing activity.
 • Creating new ways and techniques to convey messages from the company to the customers.
 • Provision of support to the marketing manager in daily marketing activities.

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานการตลาด (Marketing Officer Job Description ) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย