ตัวอย่างจดหมายสมัครงานพนักงานนวด (Massage Therapist Cover Letter)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานพนักงานนวด (Massage Therapist) ภาษาอังกฤษ

จดหมายนำตำแหน่งงานพนักงานนวด

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

พนักงานนวด เน้นการใช้เทคนิคเพื่อสุขภาพและการผ่อนคลาย และมีความเชี่ยวชาญในการนวดแบบต่างๆ พนักงานนวดมีทักษะการจัดการศิลปะทางด้านคุณธรรมและความสุภาพซึ่งทำให้สามารถพัฒนาเครือข่ายลูกค้าสำหรับองค์กรได้ พวกเขาใช้เทคนิคการนวดที่หลากหลายเพื่อสร้างความผ่อนคลายและการปลดปล่อย ลดความเครียดพร้อมทั้งควบคุมความเจ็บปวดให้แก่ลูกค้า การทำงานอาชีพนี้ต้องมีการฆ่าเชื้อและสุขลักษณะอย่างมาก

หน้าที่ของพนักงานนวดประกอบด้วย

 • ระบุโรคของลูกค้าหรือเงื่อนไขทางการแพทย์ซึ่งอาจขัดหรือชะลอประโยชน์ทางการรักษา
 • จดรายละเอียดประวัติลูกค้าแต่ละรายและต้องมั่นใจว่ามีคำเตือนที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้าย
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทการนวดต่างๆและเสนอการนวดที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย
 • อธิบายขั้นตอนและรายละเอียดน้ำมันหรือครีมนวดระหว่างการนวด
 • ช่วยลูกค้าเตรียมตัวก่อนการนวด จัดเตรียมเสื้อผ้าและเก็บเสื้อผ้าให้ลูกค้า
 • ดำเนินการนวดตามข้อแนะนำสำหรับลูกค้าแต่ละราย (ความกด และน้ำมัน/ครีมที่ชอบ)
 • ใช้อุปกรณ์ เช่น ตะเกียงอินฟาเรด น้ำแข็งหรือผ้ารองนวดร้อน/เย็น
 • เก็บข้อมูลลูกค้ารวมถึงข้อมูลด้านประชากร ประวัติการแพทย์
 • เก็บข้อมูลด้านสุขลักษณะกำหนดโดยกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับ
 • รักษาสภาพแวดล้อมทางการทำงานที่มีคุณภาพ มีทัศนคติและความทุ่มเทในการทำงาน
 • ช่วยงานด้านอื่นๆในองค์กรตามที่ได้รับการร้องขอ

เทนนิคการเขียนจดหมายนำตำแหน่งพนักงานนวด

 • จดหมายสามารถเขียนได้ในหลายรูปแบบ รูปแบบที่เป็นที่นิยมทั่วไปคือการเขียนจดหมายนำสมัครงาน ในจดหมายสมัครงานคุณต้องแบ่งจดหมายออกเป็น 4 ส่วนคือ หัวเรื่อง คำนำ เนื้อหาและสรุป
 • เมื่อมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ชื่อตำแหน่งงานและรายละเอียดบริษัทแล้ว ผู้สมัครต้องเขียนเกี่ยวกับความรับผิดชอบด้านการทำงานและการศึกษา เช่นการจัดการกล้ามเนื้อเรียบ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การรักษาความเจ็บปวดและการให้ความรู้ลูกค้าในการปรับปรุงลักษณะ
 • จบจดหมายด้วยการขอบคุณนายจ้างสำหรับเวลาและการพิจารณา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานพนักงานนวด (Massage Therapist) ภาษาอังกฤษ

Dear Sirs,

As a talented Lead Massage Therapist, I read your posting for a new Lead Massage Therapist with interest. My experience aligns well with the qualification you are seeking at ABC, in particular my role as a Lead Massage Therapist It ABC and I am certain I would make a valuable addition to organisation.

With more than 6 years of experience as a massage therapist and four years in a leadership capacity, I am adept in a wide range of massage techniques, team leadership and motivation and customer service. Moreover, while my on-the-job experience has afforded me a well-rounded set skills, including first rate organisation and analytical abilities, I excel at:

 • Networking at industry and customer appreciation event
 • Recruiting and hiring top talent
 • Evaluating and motivating therapist to peak performance.
 • Developing revenue generating programs.

in addition to my experience and personal qualities, I have a solid educational foundation and a passion for massage therapy. I am extremely enthusiastic about ABC’s focus of helping working women and would welcome the opportunity to contribute to your ongoing revenue growth.

Please review my attached resume for additional details regarding my expertise and career achievements. I will follow up to request an appointment to discuss how my experience and background meets your needs. Thanks for your time and consideration.

Sincerely,
Olivia Williams.


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน พนักงานนวด ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785