ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรออกแบบเครื่องกล

วิศวกรออกแบบเครื่องกลนั้น ส่วนใหญ่มักจะทำในด้านการทบทวนพิมพ์เขียว การตรวจสอบข้อมูลต่างๆ และการใช้ข้อมูลในการสร้างโครงร่างเชิงกล วิศวกรออกแบบเครื่องกลจะต้องมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD) เป็นอย่างมาก

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

วิศวกรออกแบบเครื่องกลจะต้องทำตามขั้นตอนที่ออกแบบแต่ละขึ้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่า การดำเนินงานจะสามารถสำเร็จได้อย่างราบรื่น ซึ่งจะต้องมีการประชุมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ เช่น วิศวกร ผู้จัดการโครงการ และลูกค้า เพื่อพิจาณาเกี่ยวกับรูปแบบที่ควรจะนำมาใช้สำหรับการผลิตของผลิตภัณฑ์เดิม พร้อมกับประเมินความต้องการ ตัวอย่างเช่น หากดำเนินโครงการเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ วิศวกรออกแบบจะต้องพบกับวิศวกรยานยนต์ เพื่อให้ได้เคล็ดลับเกี่ยวกับวัสดุ โครงสร้างต่างๆเกี่ยวกับรถยนต์ และดำเนินการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ (CAD) เพื่อสร้างแบบจำลอง

เมื่อแบบจำลองพร้อมแล้ว นักออกแบบจะต้องนำเสนอให้วิศวกรโครงการ ตรวจสอบเพิ่มเติ่ม หากวิศวกรรับรองรูปแบบการออกแบบแล้ว จะต้องส่งงานพิมพ์ไปยังแผนกผลิตต่อไป

คุณลักษณะที่โดดเด่นที่สุดในอาชีพนี้คือความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ CAD วิศวกรเครื่องกลจะต้องมีพื้นฐานที่ดีในแนวคิด CAD ปัจจัยการผลิตและอินเทอร์เฟซ

คำบรรยายลักษณะงานวิศวกรออกแบบเครื่องกล(Mechanical Designer Job Description)

Position: Mechanical Designer

Education: A high school certificate program or an associate’s degree in mechanical design technology or a related field. Bachelor’s degrees in mathematics and engineering technologies are highly recommended. Certifications from technical institutes and Junior colleges.

Working condition: Has to work in the office and on project sites.

Qualifications

 • Must possess strong computer and mathematical skills.
 • Must be good in analysis,
 • Efficient design skills are
 • Must be ready to present technical information and equipment maintenance.
 • Should have ample knowledge of conceptual skills and always get quality works done,
 • Good communication skills will be needed for consultation.
 • Must have technical zeal and vast professional knowledge in the field.

Key responsibilities

 • Required to keep equipment active through maintenance and repair services.
 • Responsible for the maintenance of system and database of products by inputting data and drafting computer programs.
 • Responsible for the completion of projects and required to train technicians and give them guidelines.
 • Improving on his professional qualifications and technical knowledge by going for workshops and seminars in related fields, expanding his scopes; joining professional associations and reading wide the published technical literature.
 • Required to work in a team and complement the team’s effort by achieving set results.
 • There will be a need to apply the principles of thermodynamics, hydraulics and other relevant materials.

นี่เป็นตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน วิศวกรออกแบบเครื่องกล (Mechanical Designer Job Description)นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย