ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยแพทย์ (Medical Assistant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ในฐานะผู้ช่วยแพทย์ คุณมีโอกาสที่จะมอบบริการที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแด่ชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและใช้ความพยายามของคุณในการพัฒนาสุขภาพของผู้ป่วย ด้วยลักษณะการทำงานที่ต้องติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลอยู่เสมอๆ อาชีพผู้ช่วยแพทย์จึงถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ถูกคาดหวังเป็นอย่างมาก โดยจำเป็นต้องมีทักษะในการปฏิบัติงานและทฤษฏีที่หลากหลาย มีความสามารถในการตัดสินใจที่ดี ทักษะการสื่อสารที่ดีและต้องมีพรสวรรค์เป็นอย่างมาก ด้วยการพัฒนาและการขยายตัวของอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพที่ไม่หยุดยั้ง จึงเกิดความต้องการบุคลากรในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและคาดว่าจะเติบโตมากขึ้นอีกในอนาคต ดังนั้น จึงทำให้อาชีพผู้ช่วยแพทย์มีความมั่นคง นอกจากนั้น ผู้ช่วยแพทย์ที่ได้รับการอบรมเป็นอย่างดีจะมีโอกาสที่ดีในการเจริญก้าวหน้าในสายงานทางการแพทย์ และมีคุณสมบัติในอาชีพด้านการบริหารจัดการ หรืออาชีพทางด้านเทคโนโลยีการแพทย์

เพื่อเติมเต็มความฝันในการเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่มีคุณสมบัติที่ดีนั้น เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำการฝึกอบรมในอาชีพอยู่เสมอ ต้องตระหนักอยู่เสมอว่าการฝึกอบรมในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์อย่างเหมาะสมนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้รับการรับรองและได้รับหนังสือรับรองที่สำคัญต่างๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ อันดับแรก การฝึกอบรมผู้ช่วยแพทย์จะมุ่งเน้นที่การสร้างความคุ้นเคยกับพื้นฐาน แล้วจึงช่วยให้คุณขยายความรู้และทักษะการปฏิบัติงานต่างๆที่จำเป็นต่อไป

สิ่งที่ดีที่สุดในการสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพ คือ การเข้ารับการฝึกอบรมในในโปรแกรมการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงในในสถาบันผู้ช่วยแพทย์ที่มีชื่อเสียง ด้วยการเข้าร่วมในสถาบันที่ดีนั้น คุณจะได้รับการขัดเกลาทักษะให้เป็นผู้ช่วยแพทย์และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงในสาขางานของคุณ การฝึกอบรมในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์ในสถาบันที่มีชื่อเสียงนั้น จะทำให้คุณมีโอกาสในการได้รับการรับรองและได้รับหนังสือรับรองตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความก้าวหน้าในอาชีพของคุณในเวลาเพียงไม่นาน

ทักษะที่สำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์

 • จัดการฉีดยา
 • เจาะเลือด
 • สั่งซื้อข้าวของเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการทำงานให้ราบรื่น
 • เตรียมห้องตรวจผู้ป่วย
 • จัดตารางนัดหมายให้ผู้ป่วย
 • วัดชีพจร
 • บันทึกประวัติผู้ป่วย

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยแพทย์ – Medical Assistant Resume

OLIVIA WILLIAMS

[Street, City, state, Zip] I [Phone] [Email Address]

PROFILE

Experienced working in health care setting providing direct care to patients, Honest, Dependable, Organised, self-starter with excellent customer service skills who is able to access client’s needs, make timely decisions and provide appropriate follow-through.

CORE STRENGTHS

 • Medical Office Management
 • Medical Billing & Coding
 • Medical Records & Management
 • Data Entry (75 WPM)
 • Bookkeeping & Filing
 • Taking Patient’s Vitals
 • Blood Draws
 • Injections
 • Patient Scheduling
 • Ancillary Testing
 • Patient Education
 • HIPPA & JCAHO knowledge

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABC FAMILY MEDICAL (20xx –Present)
Certified Medical Assistant

Serve as key member of interdisciplinary healthcare team for a busy family medical practice. Assisted seven MDs as well PA and RN team in ensuring optimal patient care and smooth daily functioning of office

 • Consistently praised for efficient handling of administrative duties (e.g. answering phones, scheduling appointment, maintaining medical records, patient processing, billing and bookkeeping) that allowed doctors and nursing staff to focus on the health concerns of patients.
 • Ensure the cleanliness, sanitation and maintenance of all facilities, exam rooms and equipment.
 • Help implement practice quality assurance and control program.
 • Rеасt саlmlу аnd effectively in еmеrgеnсу situations, and аddеd thе personal, саring tоuсh thаt immеdiаtеlу put раtiеnt аt ease.
 • Rеаd аnd rесоrd tеmреrаturе, рulѕе аnd rеѕрirаtiоn.

ABC MERCIFUL MEDICAL HOSPITAL (20xx – 20xx)
Certified Medical Assistant

 • Completed and submitted clinical documentation in accordance with hospital guidelines
 • Prepared patient rooms prior to their arrival
 • Collected urine and facial samples
 • Supported diagnostic and technical treatment procedures, such as setting up and operating special medical equipment and apparatus.
 • Aѕѕiѕted with adequate nutritiоn and fluid intake
 • Plаnnеd, рrераrе аnd ѕеrvе meals аnd ѕnасkѕ according tо prescribed diеtѕ.
 • Dirесte раtiеntѕ in рrеѕсribе rаngе оf mоtiоn еxеrсiѕе аnd in the use оf brасеѕ or artificial limbs.

EDUCATION

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA – LOS ANGELES
BACHELOR OF SCIENCE IN ACCOUNTING – 1998 – November 2002

REFERENCE – Available on Request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้ช่วยแพทย์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785