ตัวอย่างเรซูเม่ (Resume) ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ ควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อตรวจสอบทุกอย่างที่จะต้องทำเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของแพทย์และพยาบาลให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงผู้ป่วยให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด วุฒิการศึกษาขั้นต่ำสำหรับตำแหน่งนี้ได้แก่อนุปริญญา อย่างไรก็ตาม หากมีวุฒิปริญญาตรีก็อาจได้รับการพิจารณาเงินเดือนหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น

ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการการดูแลสุขภาพยังมีหน้าที่ในการจัดการที่จำเป็นสำหรับการรักษาวิธีการปฏิบัติทางการแพทย์ประจำวันอยู่เสมอผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ไม่ได้ทำงานกับผู้ป่วยแต่จะเน้นในด้านการดำเนินงานของสำนักงานทางการแพทย์ซึ่งอาจจะรวมถึงการสั่งอุปกรณ์เครื่องใช้ การจัดการบุคลากร และงบประมาณ

ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะต้องมีความคล่องแคล่วเนื่องจากเป็นการทำงานเบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่ สำนักงานหลักในงานด้านอื่นๆนั้น ผู้อำนวยการด้านการบริการสุขภาพจะเป็นผู้คิดที่สำคัญที่จะเป็นผู้ทำการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ด้วยความสามารถในงาน ผู้จัดการจะต้องมีความคุ้นเคยกับระบบสุขภาพ ไม่ควรสับสนตำแหน่งนี้กับตำแหน่งผู้จัดการหรือผู้อำนวยการทางการแพทย์ที่ส่วนใหญ่มีการศึกษาที่สูงกว่าและมีประสบการณ์ด้านยาชนิดใดชนิดหนึ่งโดยเฉพาะ

ทักษะที่สำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงานในตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์

 • การเสนองบประมาณ
 • ส่งคำร้องขออุปกรณ์
 • เข้าใจถึงสถานการณ์ทางการเงินของสำนักงาน
 • การจัดการด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์
 • เข้าใจถึงการทำงานของแผนกทรัพยากรบุคคลรวมไปถึงการสรรหาบุคคล
 • หาวิธีการรักษาคนไข้
 • ดูแลตรวจสอบพนักงาน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ – Medical Office Manager Resume

John C. Hillis
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

Career Profile:

Manager of highly qualified medical office, talented and skilled with diverse experience in the design, organization, guide and monitor the health service centers. Searching to work as Medical Office Manager using my skills and abilities to work in a reputable health organization.

Professional strengths:

 • Profound ethical knowledge of medical terminology and medical law.
 • Possess excellent verbal and written communication.
 • Good organizational and management skills.
 • Knowledge of basic operating systems, such as Microsoft Word, Excel, PowerPoint and Internet.
 • Ability to assess and implement new medical projects.
 • Knowledge of marketing practices, appointments, and direct shipping service.
 • Positive, flexible and able to handle patients with care and concern.
 • The objective and limited ability to perform activities.
 • Thorough knowledge of tasks and administrative procedures.

Professional Experience:

ABC Health Care Centre, New Orleans, LA
(2011 till date)
Medical Office Manager

 • Management of medical administrative tasks, such as procurement, planning, payroll, licenses and compliance with HIPAA.
 • Collaborating with physicians to ensure proper maintenance of medical certifications changes.
 • Communicating with the Director and the Department of Medical leaders to assess systems and processes for efficient medical services.
 • Preparation for managing tasks and meetings organization program within the guidelines of the medical directors.
 • Responsible for recruiting, training and counseling driving and coaching.
 • Evaluating the performance of administrative staff.
 • Responsibility for the generation of innovative plans and implement the same.
 • Cooperating with the doctor to solve critical problems.

XYZ Pest Control Inc, New Orleans, LA
(2007 to 2011)
Assistant Medical Office Manager

 • Updated the management tasks of patient data and adjusting for treatment, medication side effects and symptoms.
 • Helped doctors naming and diagnosis of patients.
 • Monitored equipment and expensive devices.
 • Provided educational materials for patients and prepared account inventory and accounting.
 • Maintained good relations with the various health centers.
 • Aided physicians in activities such as surgery, care for appropriate patients and the implementation of various therapies.
 • Tasked and kept proper medical records management audit.
 • Implemented the objectives, policies, and processes of care.

Educational Summary and Certifications:

 • Bachelor’s degree in Medical Office Administration, University of Michigan, Boston, MI
 • Diploma in Medical Office Administration, University of Michigan, Boston, MI

Reference: Available upon request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการสำนักงานทางการแพทย์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind