ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการแสดงสินค้า (Merchandiser Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการแสดงสินค้า

รายละเอียดงานผู้จัดการแสดงสินค้า

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้จัดการแสดงสินค้า  ทำหน้าที่ในการวางแผนและจัดสินค้าบนพื้นที่การขายของของร้านค้าปลีกให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ สินค้าเหล่านั้นอาจจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องประดับ เฟอร์นิเจอร์ ฮาร์ดแวร์หรืออื่นๆ ขึ้นอยู่กับร้านค้า

ในร้านค้าเล็กๆ อาจจะมีคนที่เป็นผู้จัดสินค้าแค่คนเดียว โดยเขาจะออกแบบและจัดพื้นที่ภายในร้านทั้งหมดและวางแผนว่าจะนำเสนอสินค้าออกมาให้ดีได้อย่างไร  ส่วนมนร้านขนาดใหญ่นั้นผู้จัดการสินค้าอาจทำงานเป็นทีม ซึ่งจะอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมการจัดร้านจากสาขาใหญ่ที่ได้ร่วมมือกับนักการตลาดเพื่อปรับปรุงรูปแบบในการจัดสินค้าของทุกสาขาในเครือ ผู้จัดการสินค้าทำงาน  40 ซม. ต่อสัปดาห์ แต่สามารถเลือกเวลาในการทำงานได้อาจจะเป็น ในตอนเย็น สุดสัปดาห์รึจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดแสดงสินค้าต้องมีทักษะการวิเคราะห์พร้อมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์ ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ทำการซื้อของ และใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้เพื่อวางตำแหน่งสินค้าให้ถูกที่และถูกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังมีหน้าที่ในการสร้างสรรการจัดแสดงที่ดึงดูดสายตาซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการแสดงสินค้า

 • มีความรู้ในเรื่องธุรกิจ (Cоmmеrсiаl аwаrеnеѕѕ)
 • มีความมั่นใจ (Cоnfidеnсе)
 • สามารถจัดการความกดดันได้ (Able to соре with pressure)
 • มีทักษะการตลาดที่ดี (Good Marketing ѕkillѕ)
 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะการทำงานเป็นทีม (Good teamworking аnd tеаm ѕрirit skills)
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งการเขียนและการพูด (Good Communication skills in bоth writtеn аnd Orаl аѕресt)
 • มีทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Intеrреrѕоnаl ѕkillѕ)
 • มีทักษะการวิเคราะห์ (Anаlуtiсаl skills)
 • มีทักษะในเรื่องของตัวเลข (Numerical Changes)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการแสดงสินค้า – Merchandiser Resume

OLIVIA WILLIAMS
Address/ Contact Info

Personal Summary

A customer obsessed professional who has the merchandising skills and experience needed to bring value to any company worked with and can also promote the right products, at the right time, in the right quantities. Not only had a creative thinker who can bring new ideas to life, also a profit focused individual who will always balance a customer’s needs with a company’s commercial and business goals. Also would like to join a company that values all of their staffs and gives them a competitive salaries and a wide range of reward.

Key Skills and Competencies

 • Have a clear focus on high quality, performance and business profit.
 • Able to perform each essential duty to a satisfactory standard.
 • Trend Spotting and direction
 • Prioritizing & multitasking
 • Negotiation
 • Computer proficiency
 • Team building and supervision
 • Numeric skills and retail math
 • Strategy Planning and Implementation
 • Event Planning and Promotion
 • Sales and Marketing

Experience

XXX Stores, Miami, FL, [YEAR – YEAR]

GENERAL MERCHANDISE MANAGER: Oversee 150 stores associates and merchandising, marketing and presentation activities for a $35 million full-line retail store. Managed merchandising operations and 75 stores associates for an $11 million limited line.

Accomplishment

 • Collaborated with department managers to design and implement strategic sales plans for merchandise line.
 • Develop and deliver comprehensive training to merchandise manager on systems, team building and selling.
 • Earn a promotion over more experienced employees because of exceptional leadership skills and sales and profit result.
 • Build key items for 12 stores across the district that produced significant sales and profits.

ABC HOUSEWARES, Miami, FL, [YEAR – YEAR]
RETAIL MERCHANDISER

 • Managed the merchandise operations of a 22,000 square foot store generating $9 million in annual sales volume.

Accomplishment

 • Earned quarterly bonuses for consistently meeting or exceeding sales quotas.
 • Quickly promoted to position of training manager due to exceptional management and communication skills.
 • Working closely with buying team on related issues.
 • Managing stock availability throughout the supply chain, from supplies to stores.
 • Helping customers with any queries they may have.
 • Putting together merchandising plans for specific stores.

Education

Nuneaton University [YEAR – YEAR]
BSc (Hons) Sales Management

References – Available on Request


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการแสดงสินค้า ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785