ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็ก

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Job Description Sample)

งานพี่เลี้ยงเด็กไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มาก่อนท่านก็สามารถทำงานประประเภทนี้ได้ หากมีใจรักในการดูแลเด็ก  อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เหมาะสำหรับพ่อแม่ที่ไม่มีเวลาเลี้ยงดูลูก ที่ต้องการหาผู้ช่วยมาดูแลลูกเวลาที่ไม่ว่าง

ถึงแม้งานประเภทนี้อาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงนัก แต่เชื่อมั่นว่าเด็กจะได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดีซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสนใจที่ทราบว่าพี่เลี้ยงไม่เพียง แต่ทำหน้าที่เป็นมืออาชีพในสาขาของพวกเขา แต่ยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าหนึ่งในหนึ่งความสัมพันธ์กับเด็กที่มีผลต่อการพัฒนาจิตสังคมและอารมณ์ในเชิงบวก

สิ่งที่เด็กต้องการคือการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยน่ารักและเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเด็ก ๆ

หน้าที่อื่นๆของพี่เลี้ยงเด็กก็คือ:

  • ดูแลความปลอดภัยของเด็กในการทำกิจกรรมต่างๆ
  • วางแผนและเตรียมอาหารสำหรับเด็ก โดยคำนึงถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพเด็กเป็ฯหลัก
  • การจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและสังคม ผสมกับความสนุกสนาน  เพื่อเสริมสร้างสติปัญญา

เรื่องค่าตอบแทนของงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะคิดเป็นรายชั่วโมง

ทักษะในการทำงานประเภทพี่เลี้ยงวดูแลเด็กมีดังต่อไปนี้:

  • สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี
  • ต้องมีความอดทนสูง
  • ต้องฉลาดพอที่จะรับมือกับคำถามแปลก ๆ จากเด็ก ๆ และช่วยเหลือพวกเขาด้วยการบ้านของโรงเรียน
  • รักษาสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและดูแลการทำงานบ้านให้เป็นตัวอย่างแก่เด็ก
  • ความสามารถในการทำเทคนิคง่ายๆที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รับความสนุกสนานและสามารถสื่อสารกับเด็กโดยใช้ความรู้ในระดับเดียวกันดับเด็ก

บทความที่เกี่ยวข้อง…

 ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็ก (Nanny Job Description ) เพื่อนำไปปรับใช้ในเรซูเม่ให้น่าสนใจขึ้นก่อนสมัครงาน

 

Facebook Comments