ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่าย

วิศวกรเครือข่ายเป็นที่รู้จักกันในนาม สถาปนิกของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องทำงานร่วมกับองค์กรเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้างระบบเครือข่าย ที่พนักงานภายในองค์กรทุกคนสามารถใช้ได้ ซึ่งความซับซ้อนของเครือข่ายจะแตกต่างกันออกไป จากองค์กรหนึ่งไปยังองค์กรหนึ่ง บางองค์กรอาจมีเครือข่ายเฉพาะเจาะจง บางองค์กรอาจต้องมีวิศวกรที่คอยเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับคนทั่วโลกได้

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

วิศวกรเครือข่ายมีหน้าที่ ออกแบบเครือข่าย ทดสอบ ดูแลรักษาระบบ รวมถึงการพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ระบบเครือข่าย

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่าย (Network Engineer Job Description)

วิศวกรเครือข่ายจะต้องมีทักษะในการวิเคราะห์ และประมวลผลว่าการติดต่อสื่อสารขององค์กรเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถออกแบบเครือข่าย พร้อมทั้งเสนอให้กับองค์กรเพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ต้องใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ การเดินสายไฟสำหรับการสื่อสารทั้งเข้าและออกจากอาคาร

หน้าที่ของวิศวกรเครือข่าย

 • สร้างและรักษาประสิทธิภาพของเครือข่าย โดยการกำหนดค่า และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การระบุและการแก้ไขปัญหาของเครือข่าย
 • สร้างมาตรฐานการใช้ระบบ โดยการสร้างและออกแบบเครือข่าย การกำหนดค่าของระบบ การติดตั้งระบบ และกำกับดูแลเอกสารต่างๆ
 • เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายด้วยการตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอ คอยดูแล แก้ไขปัญหาหากเป็นการขัดข้อง พร้อมทั้งอัพเกรดระบบคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • รักษาความปลอดภัยของเครือข่าย โดยการสร้างรูปแบบการเข้าถึง การตรวจสอบการเข้าถึงด้วยรหัสผ่าน ซึ่งถือเป็นการบังคับใช้นโยบายความปลอดภัย
 • รายงานและประเมินสถานะเครือข่ายจากการดำเนินงาน โดยการรวบรวมข้อมูล การประเมิน และจัดทำโครงการ

ทักษะที่ต้องการในการทำงาน

 • ทักษะการวิเคราะห์: วิศวกรเครือข่ายต้องมองเครือข่ายที่ซับซ้อนให้ออก เพื่อหาข้อบกพร่อง สำหรับการปรับปรุงแก้ไข ต้องวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบว่า ส่วนใดขององค์กร ต้องการการติดต่อสื่อสาร และต้องการรูปแบบใด และจะต้องแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนใดบ้าง
 • การใส่ใจรายละเอียด: วิศวกรเครือข่ายจะต้องคำนึงถึงรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อปรับปรุงการบริการและประสิทธิภาพขององค์กร จำเป็นต้องมีรายละเอียดเพื่อสร้างพิมพ์เขียวที่ซับซ้อนสำหรับเครือข่ายการสื่อสารและตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบต่างๆจะทำงานร่วมกันได้
 • ความสามารถในการเป็นผู้นำ: วิศวกรเครือข่ายอาจเป็นผู้นำวิศวกรคนอื่นๆ ในการสร้างเครือข่าย ต้องสามารถดำเนินการสร้างและออกแบบเครือข่ายสำหรับองค์กรร่วมกับวิศวกรคนอื่นๆได้
 • ทักษะการจัดการ: สามารถจัดการข้อมูลของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งบางครั้งอาจมีการติดต่อสื่อสารจากเครือข่ายหลายแห่งในเวลาเดียวกัน จะต้องใช้ทักษะในการจัดการเพื่อแก้ปัญหาเครือข่ายชนกันในการติดต่อสื่อสาร
 • การทำงานเป็นทีม: วิศวกรเครือข่ายส่วนใหญ่ไม่ได้ทำงานเพียงอย่างเดียว แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆด้วย ดังนั้นการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นสิ่งที่ดีต่อการทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ติดตามค่าใช้จ่ายงบประมาณ: เครือข่ายของโครงการนี้จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสื่อสารภายในองค์กร
 • แก้ปัญหา: วิศวกรเครือข่ายจะต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเครือข่าย การติดต่อสื่อสารต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ออกแบบเครือข่ายและดำเนินงาน: มีความสามารถในการออกแบบ และสร้างพิมพ์เขียวสำหรับระบบเครือข่าย และการติดต่อสื่อสาร ตามความต้องการขององค์กรได้

ตัวอย่าง Resume คำบรรยายลักษณะงาน Resumeตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการร้านอาหารบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญสำห…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรออกแบบเครื่องกลวิศวกรออกแบบเครื่องกลนั้น …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดสอบคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครื่องกลวิศวกรเครื่องกล เป็นผู้ที่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครื่องจักรเครื่องจักรจำเป็นต้องมีผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระบบวินโดว์คำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลระ…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายซอฟต์แวร์คำบรรยายลักษณะงานพนักงานขา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กว่า 300 อาชีพตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน …ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดหางานฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาบุคลกรใหม่ๆเป็นส่ว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรวจสอบคุณภาพคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรว…คำบรรยายลักษณะงานพนักงานสินเชื่อพนักงานบัญชีและพนักงานธนาค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับส…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนายหน้าให้เช่าหากคุณจะทำการเช่าอสังหาริม…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานโบรกเกอร์อสังหาริมทรัพย์กาารขายอสังหาริมทรัพย์นั้น…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของผู้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายประสานงานการตลาดตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐานข้อมูลคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลฐา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนขายทุกบริษัทต้องการให้ผลิตภัณ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์เครดิตตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรดูแลหน้าร้านตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอทีคำบรรยายลักษณะงานสถาปนิกไอ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรบุคคลการสรรหาพนักงานเป็นขั้นตอน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรเครือข่ายตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ (QA)คำบรรยายลักษณะงานนักวิเครา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการการตลาดผู้จัดการฝ่ายการตลาดของผลิ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานการตลาดพนักงานตำแหน่งการตลาดเป็นบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์คุณกำลังรู้สึกไม่ดีเพราะคุ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการสำนักงานตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแคชเชียร์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานแ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยผู้จัดการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานโครงการตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยส่วนตัวตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานต้อนรับส่วนหน้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายการตลาดการตลาดเป็นงานที่ถือว่ายุ่…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ประสานงานอีเวนท์พิเศษผู้ประสานงานอีเว้นท์ต้องมี…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยฝ่ายบริการจัดการดูแลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…คำบรรยายลักษณะงานฝ่ายวิศวกรฮาร์ดแวร์วิศวกรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับคว…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็ค SAPผู้จัดการโปรเจ็ค SAP มีบทบ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้อำนวยการการตลาดผู้อำนวยการการตลาดมีบทบาทท…คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คไอทีผู้จัดการโปรเจ็คไอทีในบทบา…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานด้านผู้จัดการการตลาดออนไลน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์ดีเซลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการแบรนด์ปัจจุบันสังคมเราให้ความสนใ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับก…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการงานอีเวนท์ผู้จัดการงานอีเวนท์ คือ คน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวางแผนงานอีเวนท์กิจกรรมที่จะจัดขึ้นทุกๆครั…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานนักวิเคราะห์การตลาดการวิเคราะห์ทุกส่วนของบริษ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญการประชาสัมพัน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานที่ปรึกษาการตลาดในทุกบริษัท ต้องการบุคคลที…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดเคยสงสัยหรือไม่ว่าอะไรที่ท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานธนาคารตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างยนต์อัตโนมัติตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานของตัวแทนศูนย์บริการข้อมูลตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานข…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานตัวแทนประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานต…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช่างเทคนิครถยนต์ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานช…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการลงทุนตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานขายประกันตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยธุรการงานผู้ช่วยธุรการ คือบุคคลท…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ขนส่งงานผู้ขนส่งเป็นงานที่สำคัญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงาน MBAทุกบริษัทจำเป็นต้องมีบุคคล…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เป…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเครือข่ายคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลเค…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ดูแลสำนักงานสำนักงานทุกแห่งไม่ว่าจะใหญ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้ช่วยสำนักงาน  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเลขานุการ  *** สั่งทำ Resume เ…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคฝ่ายสนับสนุนงานทางด้านเทคน…ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพี่เลี้ยงเด็กตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพ…