ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยสำนักงาน (Office Assistant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดตำแหน่งผู้ช่วยสำนักงาน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

หน้าที่ในงานของ ผู้ช่วยสำนักงาน มักจะรวมถึงงานเกี่ยวกับการพิมพ์ดีด ค้นหาเอกสาร สินค้าคงคลัง เก็บข้อมูล และ ค้นหาเช็ค โดยอาจมีการจัดเตรียมเอกสาร ส่งอีเมล และ รับโทรศัพท์ โดยพวกเขาอาจทำงานในสายเฉพาะทางที่เข้ากับความสนใจของพวกเขา เช่น การศึกษา การเงิน กฎหมาย การแพทย์ เทคโนโลยี และ ในหน่วยงานรัฐบาล โดยอาจมีการเข้าอบรมสายเฉพาะทางเพื่อเกิดการพัฒนา และ ได้รับการว่าจ้างในสายงานที่ต้องการ

หน้าที่การงานที่ผู้ช่วยสำนักงานควรรู้ก่อนเขียนเรซูเม่ของตน

ผู้ช่วยสำนักงานบางคนดำเนินงานเกี่ยวกับการป้อนข้อมูลและการติดตามใบเงินเดือน ผู้ช่วยอาจทำงานกับฝ่ายขาย จัดการกับคำร้องเรียนของลูกค้า และ ตอบคำถามเกี่ยวกับการบริการทางธุรกิจ ในขณะที่ผู้ช่วยสำนักงานอาจทำงานหลายอย่างภายในหน้าที่เดียวในแต่ละวัน และมีการเปลี่ยนความรับผิดชอบในแต่ละวันตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

ผู้ช่วยสำนักงานส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์ภายในสำนักงานได้หลากหลาย เช่น โทรสาร เครื่องใช้ต่างๆ ปริ๊นเตอร์ และ เครื่องถ่ายเอกสาร รวมไปถึงคอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ตามข้อมูลที่ได้จากสำนักงานสถิติแรงงานในสหรัฐ จะเห็นได้ว่า มีผู้ช่วยในสำนักงาน และ เลขานุการจำนวนไม่น้อย ที่ต้องไปเรียนต่อ หรือ ลงเรียนหลักสูตรทางเทคโนโลยีเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะใหม่ๆ และ มีวิวัฒนาการในเรื่องจัดการกับสำนักงานเพิ่มมากขึ้น

หน้าที่ของผู้ช่วยสำนักงาน และ ระดับความรับผิดชอบจะดูผ่านประสบการณ์ทำงาน ซึ่งผู้ช่วยในระดับต้น อาจไม่ได้รับมอบหมายให้ทำการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระ และอาจจะต้องทำตามขั้นตอนที่ได้ระบุมา ส่วนผู้ช่วยสำนักงานในตำแหน่งหัวหน้า จะต้องทำการตัดสินใจในหลายๆประเด็นเอง หน้าที่ของหัวหน้ามักจะรวมไปถึงการฝึกอบรม และ การประเมินพนักงานในระดับต้น วางแผนงาน และ มอบหมายงานของสำนักงานให้บุคคลากรภายในสำนักงาน หัวหน้าผู้ช่วยสำนักงานจะมีหน้าที่อื่นๆ เช่น ปรับปรุงวิธีการดำเนินงานของสำนักงาน และ กระบวนการทำงานให้ดีขึ้น


ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยสำนักงาน – OFFICE ASSISTANT RESUME

JOY NELSON
Address / Contact Info

SUMMARY

This is the first level in the Office Assistant job family. Incumbents in this classification perform a wide variety of responsible office support and administrative functions in support of the assigned college program, service or department. The Office Assistant I position requires proficiency in the full range of general office services and functions as well as knowledge of the services of their department and work assignment.

WORK EXPERIENCE

Office Assistant
Go Gourmet, Miami, FLY (September 2012 – Date)
Duties:

 • Prepare and mail out invoices daily
 • Organize and track purchase orders
 • Assist with processing payments
 • Handle delivery queries
 • Liaise with customers and suppliers
 • Create and maintain customer databases
 • Prepare correspondence, memos and quotes
 • Send out email marketing campaigns
 • Receive and assist customers and visitors
 • Assist with the organization of promotions and events

Front Office Assistant
Bern Global, Miami FLOY (October 2009 – July 2012)
Duties:

 • Conducted full front office reception duties
 • Operated multi-line telephone system
 • Answered, screened and routed all incoming calls
 • Scheduled appointments and meetings
 • Co-ordinated conference and meeting rooms
 • Organized catering for meetings
 • Performed administrative duties including faxing, filing and managing incoming and outgoing mail
 • Prepared correspondence
 • Maintained filing systems
 • Managed office equipment maintenance
 • Maintained office supply inventory

TECHNICAL SKILLS

 • Data entry and management
 • Typing skills
 • Knowledge of basic accounting principles and procedures
 • Ms word
 • Ms excel
 • Ms powerpoint
 • MS Outlook
 • Corel Draw

EDUCATION

XXXXXXX High School, (High School Diploma) 2009

REFERENCES – Available on request.


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับสมัครงานผู้ช่วยสำนักงาน เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785