ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้จัดการสำนักงาน (Office Manager Cover Letter)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้จัดการสำนักงาน (Office Manager) ภาษาอังกฤษ

จดหมายนำตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการสำนักงานจัดการงานในสำนักงานให้มีความราบรื่น อย่างไรก็ตาม มีความหลากหลายในการทำงานตำแหน่งนี้ตามลักษณะธุรกิจ บางครั้งอาจต้องทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ งานบัญชีและงานงบประมาณ สิ่งที่ทำให้ตำแหน่งนี้เหนือกว่าพนักงานอื่นๆ คือการได้รับการรายงานโดยตรงจากผู้ช่วยบริหารและพนักงานต่างๆ
บทบาทของผู้จัดการสำนักงานประกอบไปด้วย

 • รับโทรศัพท์
 • ส่งใบแจ้งหนี้
 • จัดการอุปกรณ์สำนักงาน
 • ดูแลคลังเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์สำนักงาน
 • จัดประชุมสำหรับลูกค้า
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของสำนักงาน
 • มั่นใจว่ามีการดูแลเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล
 • สนับสนุนการใช้ระเบียบข้อบังคับ (เช่น การอบรม)
 • การดูแลเรื่องข้อมูลในฐานข้อมูล
 • การสื่อสารกับหน่วยต่างๆในองค์กร

ต้องทำการแนะนำตัวให้แก่ผู้ที่อาจเป็นนายจ้างในอนาคต นอกจากที่ทำการแนะนำตัวแบบตัวต่อตัวแล้ว หากท่านส่งจดหมายทางอีเมลหรือผ่านเพื่อน ท่านต้องแนบจดหมายนำเพื่อแนะนำตัว

การเขียนจดหมายนำตำแหน่งผู้จัดการสำนักงาน

เทคนิคที่ควรทำ:
ทำตามเทคนิคงานและการสัมภาษณ์ก่อนการสมัครงานในบริษัท

 • ต้องเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
 • ความยาวไม่เกิน 1 หน้า
 • ใช้กระดาษที่มีคุณภาพ อาจเป็นชนิดเดียวกับที่ใช้เขียนจดหมายสมัครงาน
 • อธิบายโดยย่อว่าคุณนำเสนออะไรและบริษัทต้องการอะไร
 • ต้องชักจูงนายจ้างว่า คุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
 • เขียนข้อมูลสั้นๆแต่มีความหมายเกี่ยวกับบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณทราบรายละเอียดของบริษัท
 • ใช้คำกริยาและใช้วลีสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 4-5 ย่อหน้า
 • เขียนสิ่งที่พิเศษของตัวคุณ จดหมายนำเป็นเครื่องมือทางการตลาดและสามารถช่วยให้คุณเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานผู้จัดการสำนักงาน (Office Manager) ภาษาอังกฤษ

TO WHOM IT MAY CONCERNS

Dear Mr. Mark,

I was excited to find your advertisement on resumeexampleshrs.com for an office manager for your new district headquarters. I couldn’t wait to submit my resume, which is enclosed for your review.

I currently serve as office manager for a busy financial services firm (ABC Company), where I supervise a team of 12 employees and coordinated all office functions. My strengths is improving office system and building a top-performing clerical team earned repeated commendations and formal recognition from the company CEO.

Your new headquarters would benefit from my administrative and managerial skills. I offer;

Ten years of experience leading front-and-back-office administration and serving as a trusted assistant to senior executives.
Well-honed office management skills, including hiring and supervising clerical staff; Scheduling, Calendaring, and event planning; preparing reports; administrative records management systems; and developing Excel spreadsheets and PowerPoint and Presentations;
The ability to anticipate executives’ needs, follow through on all details and tactfully handle sensitive situations.
Computer proficiency, including a solid foundation in MS Office Suite (Word, Excel. PowerPoint and Access), Lotus Notes and QuickBooks.
I am confident that I would be able to organise your new headquarters to create a smooth-running office. If you agree that my qualifications and passion for your company would make me a strong addition to your team, and please call me at (555)555-5555 or email resumeextra@hotmail.com to set up a meeting. Thank you for your time, and I look forward to hearing from you.

Sincerely,

Olivia Williams


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน ผู้จัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind