16 ตัวอย่างเรซูเม่ดีๆ สายงานก่อสร้างและคลังสินค้า (Operation & Warehousing)

การหางานจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป หากคุณมีเรซูเม่ที่ดี คนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการติดต่อกลับเพื่อสัมภาษณ์ เนื่องจากเรซูเม่ไม่น่าสนใจ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับการเขียนเรซูเม่เพิ่มมากขึ้น หากคุณอยากทำงานด้านคลังสินค้า ในแผนกผลิต คุณควรเขียนทักษะของคุณอย่างเหมาะสม เพื่อคุณจะได้รับการนัดสัมภาษณ์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

หน้าที่ของผู้ที่ทำงานในคลังสินค้าคืออะไร?

งานด้านคลังสินค้ามีหลายส่วน ที่ทำให้งานด้านการผลิตดำเนินการได้อย่างราบรื่น มีหน้าที่ดำเนินงานตามที่แผนกต้องการ เช่น การสั่งสินค้า จัดตารางสำหรับยานพาหนะในการขนส่ง ฯลฯ และสำหรับตำแหน่งผู้จัดการ มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ดูแลคลังสินค้า ส่งสินค้า และดูแลโดยรวมของคลังสินค้า

คุณสมบัติของผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าคืออะไรบ้าง?

คุณไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่คุณต้องมีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ เป็นอย่างดี และหากคุณจบในสาขาการค้าปลีก โลจิสติกส์ การจัดการ นั่นจะเป็นข้อได้เปรียบของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางองค์กร คุณไม่จำเป็นที่จะต้องจบปริญญาในสาขาดังกล่าว และตำแหน่งผู้จัดการ คุณจำเป็นต้องมีความรู้ด้าน การค้าปลีก การจัดการ การขนส่ง การสั่งซื้อสินค้า การดูแลพนักงาน และหากคุณเป็นคนขยัน มีทักษะในการสื่อสารที่ดี คุณจะได้รับโอกาสในการทำงานด้านคลังสินค้าเพิ่มขึ้น

ผู้ที่ทำงานด้านคลังสินค้าได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่?

คุณจะไม่ได้รายได้มากนัก ถ้าคุณไม่มีประสบการณ์การทำงานด้านนี้ ซึ่งรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 960,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานได้ดี เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนี่อง และคุณจะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง เงินเดือนของระดับผู้จัดการอยู่ที่ประมาณ 2,400,000 บาทต่อปี

ควรเขียนเรซูเม่เพื่อสมัครงานด้านคลังสินค้าอย่างไร?

การทำงานในด้านนี้ คุณต้องเป็นคนที่ขยันเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งเดียวกัน ให้คุณระบุลงไปในเรซูเม่ด้วย พร้อมเขียนประวัติการศึกษา หากจบการศึกษาในสาขาการค้าปลีก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ระบุลงไปในเรซูเม่ และต้องแน่ใจว่า คุณเขียนเรียงลำดับได้ถูกต้อง พร้อมทั้งเขียนวัตถุประสงค์ในการสมัครงานด้วย

ทำไมต้องใช้แบบเรซูเม่ในการเขียน?

การใช้แบบเรซูเม่ช่วยให้คุณประหยัดเวลา อีกทั้งยังทำให้ดูเป็นมืออาชีพ ในแบบเรซูเม่คุณเพียงแค่เปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เป็นข้อมูลของคุณเอง คุณสามารถเปลี่ยนแบบตัวอักษร ถ้าคุณต้องการ เนื่องจากเรซูเม่จัดทำโดยผู้ที่เป็นมืออาชีพ คุณจะมีโอกาสในการสัมภาษณ์งานเพิ่มขึ้น

ตัวอย่างเรซูเม่ดีๆ สายงานก่อสร้างและคลังสินค้า

 1. แม่บ้าน (Housekeeping)
 2. ภารโรง (Custodian)
 3. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง (Construction Project Manager)
 4. ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician)
 5. วิศวกรซ่อมบำรุง (Maintenance Engineer)
 6. ช่างไฟ (Electrician)
 7. คนงานก่อสร้าง (Construction Worker)
 8. ผู้จัดการซ่อมบำรุง (Maintenance Manager)
 9. ผู้จัดการคลังสินค้า (Warehouse Manager)
 10. ผู้อำนวยการฝ่ายฏิบัติการ (Director of Operations)
 11. ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (Operations Manager)
 12. ผู้เชี่ยวชาญการบริหารการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Specialist)
 13. ผู้จัดการโลจิสติกส์ (Logistic Manager)
 14. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Manager)
 15. คนขับรถบรรทุก (Truck Driver)
 16. ช่างเชื่อม (Welder)