ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยทนายความ (Paralegal Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยทนายความ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้ช่วยทนายความ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้ช่วยทนายความ คือ บุคคลที่ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมายให้ทนายความ หน้าที่งานนั้นมีหลากหลายรวมถึงการรักษาและจัดการไฟล์ทำเอกสารและการวิจัยทางกฎหมาย ผู้ช่วยทนายความนั้นสามารถพบได้ในองค์กรธุรกิจที่หลากหลายโดยเฉพาะในบริษัทกฎหมาย หน่วยงานรัฐและแผนกเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้ช่วยทนายความช่วยทนายความจะมีหน้าที่เตรียมการพิจารณาคดี การประชุมเพื่อปรึกษาและเพื่อธุรกิจ หน้าที่งานนั้นขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรหรือบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริษัทขนาดเล็ก ในส่วนงานเกี่ยวกับการทบทวนหรือจัดการข้อมูล ผู้ช่วยทนายความความอาจมีหน้าที่เตรียมรายงานให้กับผู้ช่วยทนายความเพื่อกำหนดการเขียนข้อมูลเพื่อธุรกิจ หากโจทก์ตัดสินใจฟ้องร้องในฐานะลูกค้า ผู้ช่วยทนายความความสามารถช่วยทำเอกสารและเตรียมการให้การกับศาล

บริษัทกฎหมายเริ่มใช้ข้อมูลสารสนเทศและซอฟต์แวร์ในการเตรียมการทดสอบและการจัดการเอกสารมากขึ้น ผู้ช่วยทนายความใช้ซอฟต์แวร์เพื่อจัดเตรียม ล้างและจัดหมวดหมู่ของเอกสาร ยิ่งกว่านั้นยังต้องมีการอัพเดตซอฟต์แวร์ใหม่ๆเพื่อนำมาใช้กับเอกสารอีเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และต้องมีความคุ้นเคยกับการค้นหาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินคดีอีกด้วย การค้นหาเนื้อหาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการดำเนินคดีนั้นนำมาปรับใช้กับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน เช่น ข้อมูล อีเมล ฐานข้อมูล บัญชี เอกสารต่างๆและเว็บเพจ

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยทนายความ

 • ให้ความช่วยเหลือทนายความระหว่างการพิจารณาคดี (assistance of a lawyer during the trial)
 • ศึกษาวิจัยเรื่องกฎหมาย บทความทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ (Conduct research on laws, legal articles and regulations)
 • จัดการและนำเสนอข้อมูล (Organizing and presenting information)
 • เก็บรักษาข้อมูลการคัดค้านในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Keep the information about the objects in computer databases)
 • ช่วยทนายความร่างรายงานเพื่อการพิจารณาคดี (To attorneys prepare draft reports for tests)
 • สอบสวนข้อเท็จจริงของคดี (Examine the facts of the case)
 • เตรียมเอกสารและส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาจำนองหรือหนังสือสัญญาต่างๆ (Preparation of correspondence and documents, such as mortgages and contracts)
 • รับคำให้การและบันทึกคำให้การเพื่อใช้เป็นหลักฐานในศาล (Obtaining official statements and affidavits to be used as evidence in court)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยทนายความ – Paralegal Resume

Beverly M. Horne
[Street, City, Stаtе, Zip, Phone, Email]

PERSONAL SUMMARY

 • Professional communicative paralegal to work with a wide range of legal personnel, including partners, associates and legal assistants.
 • Paralegal apply excellent writing skills in preparation of briefs, legal briefs, proposals and correspondence. Performs all legal affairs professionally and with little lawyers direction and supervision.
 • aralegal extremely organized, which manages the number of cases with the authority and technical competence summit. It sorts and categorizes large amounts of legal documents and data quickly.
 • Paralegal familiar with search techniques for civil, criminal and transaction. It employs excellent research skills in a wide range of databases of legal studies.
 • Paralegal equipped with all necessary communication skills successfully acting as a liaison between clients, professionals and the Council of the opposition.

CAREER HISTORY

ABC Law Firm Winona, MN
Senior Paralegal Feb 2012 – Present

 • Collaboration with internal departments to mitigate the losses.
 • Send written to a lawyer under the supervision of lawyers asking for permission to hold public letter documents.
 • Trained all personnel entering office procedures and specifics of the case.
 • Coordination with various departments regarding sensitive documents and keeping records.
 • monitored the legal amount to ensure that the law library was given.

DEF Law Firm Kansas City, KS 
Paralegal July 2008 – Nov. 2011

 • Overwritten all the official documents from the court in civil matters.
 • Organizes and conducts a comprehensive program of court cases by up to 4 days.
 • Prepared for the organization of exhibitions and trial of the tests.
 • Input information on users in the software-based business.
 • Conference calls that are in court.
 • Documents and publications for the details to establish proof of the investigation.
 • Creation of legal correspondence and handling any judicial post.
 • Acted as a link between the court judges, court administrators, lawyers, government agencies and the public.
 • He ordered all correspondence on behalf of lawyers.

KEY COMPETENCIES

Legal skills:

 • Have a thorough knowledge of the laws, regulations and best practices in the area of compliance and regulation in the United States, Europe, and Asia.
 • Keep in touch with clients in a timely and courteous.
 • The experience of securities and other documents relating to the right to property.
 • During the development of the areas of operational improvements.
 • Ability priority tasks and work with tight deadlines.

Personal skills

 • Safe and professional manner.
 • Ability to work independently.
 • Able to keep confidential client information.
 • Curious attitude is always looking to learn.
 • Always act with integrity and honesty.
 • Excellent communication skills in a variety of situations and relationships – oral and written.

ACADEMIC QUALIFICATIONS

MBA Paralegal Certificate 2007
University of Georgia, Lawrenceville, GA, USA

Coursework in Economics, Government and Political Scienc.
Coursework in Paralegal Studies.
Coursework in English, Communications and Writing.

REFERENCES – Available on request.


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ช่วยทนายความ เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785