ตัวอย่างเรซูเม่ผู้ช่วยเภสัชกร (Pharmacy Technician Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้ช่วยเภสัชกร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้ช่วยเภสัชกรทำงานคู่กับเภสัชกรตามร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ โดยมีหน้าที่ในการช่วยจัดเตรียมยา ดูแลคลังยาไม่ให้ขาด จ่ายยาให้กับลูกค้า คิดเงิน ตอบคำถามข้อสงสัย และดูแลร้านค้าให้สะอาด เป็นระเบียบ ตัวอย่างการเขียนประวัติที่ดีสำหรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกรในร้านค้าปลีกจะเป็นการเขียนแสดงถึงความรู้พื้นฐานด้านเภสัชกร เน้นรายละเอียด ความสามารถด้านการสื่อสารที่ดี (good communication abilities) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (computer competencies)และการทำงานร่วมกันเป็นทีม (teamwork) การเขียนประวัติโดยส่วนใหญ่จะแสดงรายละเอียดประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมเนื่องจากมักจะมีการให้การฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงาน

ทักษะสำคัญที่ควรระบุลงไปในการเขียนประวัติสำหรับสมัครตำแหน่งผู้ช่วยเภสัชกร

 • เน้นการให้รายละเอียดที่แสดงถึงความสามารถในการทำงาน (ability to work)
 • ความรู้ด้านศัพท์เฉพาะทางเภสัชวิทยา
  ให้ความใส่ใจกับรายละเอียดและความรอบคอบ(carefulness) เป็นอย่างมาก
 • ทักษะด้านองค์กร(organizational)และการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล(interpersonal)ที่ยอดเยี่ยม
 • การมุ่งเน้นการบริการลูกค้าที่โดดเด่น (customer service)
 • ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบการจ่ายยาและการตั้งราคาตามข้อมูลประกัน
 • ความเชี่ยวชาญในการคำนวณทางคณิตศาสตร์
 • ความสามารถที่พิสูจน์ได้ในการปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำเฉพาะที่เขียนระบุไว้
 • ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการและมาตรฐานที่ใช้ในการติดฉลาก (labeling) และจ่ายยา(dispensing)
 • มีความเชี่ยวชาญในการระบุ (identifying) และวิเคราะห์ปัญหา(analyzing)และหาวิธีการแก้ปัญหา (finding solution)
 • ความสามารถในการปฏิบัติงานได้หลายอย่างในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นทีม (work in team)
 • ประสบการณ์ในการใช้กระบอกฉีดยาและจัดการกิจกรรมต่างๆ
 • ความยืดหยุ่นในการจัดตารางงาน (flexibility)
 • ทักษะทางคอมพิวเตอร์: Word, Excel, PowerPoint, อินเทอร์เน็ตและอีเมล
 • ความสามารถทางด้านภาษา (bilingual) : ภาษาอังกฤษและไทย

หน้าที่งานของผู้ช่วยเภสัชกร

 • ช่วยเหลือ ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพ ทั้งทางพูดคุยต่อหน้าและทางโทรศัพท์
 • ดูแลคลังยาโดยการตรวจสอบระดับปริมาณยาในคลังเพื่อให้ทราบจำนวนที่มีอยู่ ปริมาณยาที่จำเป็นต้องสำรอง สั่งซื้อและเร่งคำสั่งซื้อ ตรวจสอบการรับยา กำจัดยาที่หมดอายุ
 • รักษาความปลอดภัยและความสะอาดในร้านขายยาโดยปฏิบัติตามขั้นตอน กฏและระเบียบต่างๆ
 • ปกป้องผู้ป่วยและพนักงานโดยการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • จัดยาให้กับเภสัชกรเพื่อการจ่ายยาโดยการอ่านคำสั่งยาและการจ่ายยา เตรียมฉลาก คำนวณปริมาณ ประกอบสารละลายที่ให้ทางหลอดเลือดดำรวมถึงการรักษาอื่นๆทางเภสัชกรรม
 • รักษาการบันทึกข้อมูลโดยการบันทึกและกรอกคำสั่งและการสั่งยาจากแพทย์
 • สร้างรายได้โดยการคำนวณการบันทึกและการเรียกเก็บเงิน
 • ตรวจสอบความพร้อมของยาโดยการส่งมอบยาให้กับผู้ป่วยและแผนกต่างๆ
 • เตรียมรายงานโดยการเก็บและสรุปข้อมูล
 • ทุ่มเทความพยายามให้กับทีมโดยให้ผลลัพธ์บรรลุถึงเป้าหมาย

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยเภสัชกร – Pharmacy Technician Resume

ALLEN MARY
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

SUMMARY

Pharmacy technician with vast experience in preparing and packaging medications for patients as well as managing records accordingly.
Offering the following key skills:

 • Mathematical skills for performing accurate calculations.
 • Excellent interpersonal skills for communicating with customers and sorting out issues.
 • Ability to grasp pharmacy policies quickly and manage supplies as well as patients accordingly.
 • Knowledge of medical equipment and latest medications on the market.
 • Computer knowledge for maintaining database and entering records using a computer system.
 • Objective – Looking for a stable and challenging position in a well reputed pharmacy.

KEY QUALIFICATIONS

 • Two years’ experience working in pharmacy settings
 • State of DC certification as Pharmacy Technician
 • Registered with the Washington State Board of Pharmacy
 • Computer: MS Windows, TAO and HEB Intranet

PHARMACY SKILLS

 • Demonstrated ability to compound and dispense medications and pharmaceutical supplies
 • In-depth knowledge of reading prescriptions accurately
 • Hands-on experience in dealing efficiently with customers, complaints and queries
 • Comprehensive understanding of chemicals used in different concoctions and their adverse effects
 • Experienced in the practical application of assisting pharmacists with clerical jobs including managing cash flow, stocking shelves and flow of supplies

PROFESSIONAL EXPERIENCE

NORTH MEDICAL CENTRE, Newton, TX (Jan 2016 to Present)

 • Greet customers courteously and prepare prescriptions accurately. Charge the client and record the transaction details approprately. Order the stock and arrange it timely in an organized manner.

AAADG PHARMACY, Newton, TX (April 2010 to Feb 2015)

 • Pre packaged commonly used prescriptions and assisted the pharmacist in preparing various solutions and admixtures as per requirement.
  Maintained the stock display area in a neat, clean, labeled and organized manner.

EDUCATION

G.E.D ASHOP COLLEGE, Newton, TX, 2008


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้ช่วยเภสัชกร ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind