ตัวอย่างเรซูเม่แพทย์ (Physician Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งแพทย์ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งแพทย์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

แพทย์หรือหมอ (MD) เป็นผู้ที่ทำการวินิจฉัยและรักษาโรค บาดแผลหรืออาการผิดปกติต่างๆ ทำการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและป้องกันอาการเจ็บป่วยต่างๆ แพทย์มักจะทำการตรวจสอบดูแลผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพอื่นๆ เช่น ผู้ช่วยแพทย์ พยาบาลและช่างเทคนิค

แพทย์ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการดูและผู้ป่วย ประมาณเพียงร้อยละ 10 ของงานทั้งหมดของแพทย์ที่เป็นงานด้านอื่นๆที่นอกเหนือจากการดูแลผู้ป่วย เช่น งานบริหารหรืองานวิจัย แพทย์โดยส่วนใหญ่ที่ให้การดูแลผู้ป่วยจะมีวิธีการปฏิบัติหรือเป็นคู่ในกลุ่มปฏิบัติการ ส่วนที่เหืลอจะทำงานเต็มเวลาที่โรงพยาบาล ประมาณร้อยละ 3 ของแพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยคือแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปซึ่งให้การรักษาปัญาสุขภาพทั่วไป เมื่อแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปตรวจสอบอาการเจ็บป่วยหรือบาดแผลที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เขาจะส่งตัวผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทาง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจะมุ่งเน้นในการการดูแลสุขภาพของสมาชิกทั้งครอบครัวเป็นหลัก

แพทย์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยเป็นแพทย์เฉพาะทางที่ทำงานในสาขาใดสาขาหนึ่งทางการแพทย์โดยเฉพาะ แพทย์เฉพาะทางที่อธิบายไว้ในที่นี้รวมถึง แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาสลบหรือยาชาแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง แพทย์เฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ แพทย์เฉพาะทางด้านการรักษาตา จิตแพทย์ และ ศัลยแพทย์

แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอายุรศาสตร์เรียกว่า อายุรแพทย์ พวกเขาทำการวินิจฉัยและรักษาปัญหาอวัยวะภายใน เช่น ตับ หัวใจและปอด แต่ไม่ทำการผ่าตัด อายุรแพทย์จัดการและรักษาปัญหาสุขภาพทั่วไป เช่น การอักเสบ ไข้หวัดใหญ่และปอดบวม เป็นต้น

ทักษะที่สำคัญที่ควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงานในตำแหน่งแพทย์

 • ความสามารถในการทำงานเป็นระยะเวลานานได้ โดยส่วนใหญ่เป็นงานที่อยู่ภายใต้การกดดัน
 • ทักษะการปฏิบัติงานที่ดี (practical)
 • ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
 • ทักษะในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (decision-making)
 • ทักษะความเป็นผู้นำและการจัดการ (leadership and management)
 • ทักษะการสื่อสาร (communication)ด้วยความเห็นอกเห็นใจ (compassion) และมีมารยาทในการรักษา (bedide manner)
 • มุ่งมั่นในการเรียนรู้ (learning) ตลอดอาชีพการทำงาน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ แพทย์ – Physician Resume Example

OLIVIA WILLIAMS
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

PERSONAL SUMMARY

Highly talented and experienced physician, with more than nine years of experience in hospital and clinic settings. Including acute and primary care. Extensive background working with underprivileged and minority populations. Highly with diagnosis and treatment of multiple diseases state and health concerns. Also to establish strong rapport with all patient, adept at communicating with patients and relatives.

CORE COMPETENCIES

 • Obstetrics/gynaecology
 • General Surgery
 • Internal Medicine
 • Infectious diseases
 • Hospital Medical Services
 • Private Practice Experience.
 • Pediatrics
 • Outpatient clinic/Office
 • Emergency room experience
 • Rheumatology
 • Urology
 • Nursing home/rehab/long-time care
 • Cardiology
 • Orthodontic
 • Pulmonary
 • Vascular
 • Psychiatry/behavioral/substance abuse

EXPERIENCE

ABC HOSPITAL NEW YORK, NY (20xx – Present)
PHYSICIAN

 • Provide medical care to patient by examining, interviewing and treating of clinical patients to meet their medical requirement.
 • Conduct and plan weekly ward rounds for checking progress, monitoring and allowing early discharge of patients under care.
 • Supervise the assessment and provide proper treatment to admitted patients.
 • Educate patients on prevention and detention of illness by providing resource and materials to the patient and families.
 • Participate in quality management, improvement and patient care programs established by the hospital.
 • Maintain confidential document of patient information according to federal regulations and guidelines.

XYZ HEALTH CLINIC NEW YORK, NY (20xx – Present)
PHYSICIAN

 • Performed health and sanitation inspection and prepared recommendations and report as appropriate.
 • Consulted with staff regarding patient assessment, care and education issues.
 • Prescribed clinical drugs and medical treatments to patients in the clinic.
 • Reviewed long-term cases regularly that required ongoing medical attention.
 • Evaluated medical records of patients, discharge letters and case note at peer review.
 • Provided advice to staff and patients regarding prevention of disease and health promotion.

EDUCATION

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA – LOS ANGELES 20xx – 20xx
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICINE

EXPERIENCE – Available on Request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume แพทย์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind