ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรกระบวนการ (Process Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรกระบวนการ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งวิศวกรกระบวนการ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

วิศวกรกระบวนการทำงานให้แก่บริษัทการผลิตเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการผลิต คุณภาผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้ทำงาน อีกทั้ง ทำการตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ตรวจสอบด้านเวลา ข้อเสียและคนทำงานเพื่อหาวิธีการลดต้นทุนและเพื่อประสิทธิภาพขั้นตอนการทำงาน วิศวกรกระบวนการต้องมีความรู้ทางด้านการผลิตและการดำเนินการประกอบ อีกทั้งยังต้องมีทักษะในการตรวจสอบการออกแบบอุปกรณ์และพลังงานที่ใช้ในกระบวนการ ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนในระบบการผลิตถือเป็นข้อดีในการได้รับการพิจารณาจากนายจ้าง

ความรับผิดชอบที่ควรทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งวิศวกรกระบวนการ

 • พัฒนา ออกแบบและปรับแต่งขั้นตอนทางการอุตสาหกรรมตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นถึงการดำเนินการและการรับรอง
 • ประเมินขั้นตอนต่างๆ ทำการวัดและแปรค่าข้อมูล
 • ออกแบบ ดำเนินการ ทดสอบและปรับปรุงระบบและขั้นตอนต่างๆ
 • พัฒนาการทำงานที่ดีที่สุด การแก้ปัญหาประจำวันและการริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงการผลิตและคุณภาพของผลงาน
 • ดำเนินการจำลองขั้นตอน
 • จัดการเรื่องต้นทุนและข้อจำกัดทางเวลา
 • ประเมินความเสี่ยง
 • จัดเตรียมเอกสารและคำแนะนำด้านการดำเนินการ

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมกระบวนการ
 • ทักษะทางเทคนิค
 • ความรู้ด้านขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ
 • ประสบการณ์ในการจำลองขั้นตอน
 • ความรู้ในการทำงานด้านโปรแกรมซอฟต์แวร์เกี่ยวกับวิศวกรรมขั้นตอน
 • ทักษะด้าน CAD หรือ AutоCаd
 • มีความคุ้นเคยกับระเบียบข้อบังคับด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • เป็นนักวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์

ทักษะที่จำเป็น

 • ความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการดำเนินการประกอบ
 • ทักษะการวิเคราะห์และความสามารถในการให้เหตุผลในการทบทวนการออกแบบอุปกรณ์
 • ทักษะทางคณิตศาสตร์และการคิดอย่างมีเหตุผล
 • ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในระบบการผลิต
 • ทักษะการจัดการเอกสารและทักษะการสื่อสาร
 • ทักษะการทดสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ทักษะการวางแผนกลยุทธ์
 • ทักษะทางการบริหารและการจัดการเวลา
 • ความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นตอนและการดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรกระบวนการ – Process Engineer Resume

MARY CARL
Street, City, State, Zip | Phone Email Address

SUMMARY

A process engineering professional offering many years of cross-company experience in the production process, skilled in achieving high level of accuracy and problem solving, utilizing exceptional analytical abilities, focus dedication, and commitment to hard work.

CAREER OBJECTIVE

Seeking a position as a process engineer, who can contribute to the process development in designing equipment, perform process analysis, understand the reactions taking place, install control systems as well as upgrade the electrical and mechanical design process.

CORE SKILLS AND FUNCTIONAL SKILL AREAS

 • Hardware and mechanical design testing applications
 • Technical documentation: Standards/procedures
 • Security clearance
 • Heat & material balance
 • Relief device calculations
 • P & ID review
 • Process simulators

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ACDS EngineX Houston, TX (June 2016 – Present)

 • Regularly initiate statistical analysis projects that result in sound recommendations adopted by entire department.
 • Test and monitor product safety leading to safer electronic communications products.
 • Draw sketches to accurate scale showing relation of proposed installations to existing facilities and exact specifications and dimensions.
 • Oil Inc.Dallas Center, TX (August 2012 – April 2016)
 • Facilitated lean manufacturing impact events for supply chain led turnaround procedures and oversaw material handling work flow.
 • Acted as technical resource for infrastructure and risk reduction projects.
 • Analyzed and modified reaction equipment and conditions improving yields by $250K.

KEY SKILLS/COMPETENCIES

 • High level of accuracy and attention to details.
 • Good problem solving and analytical skills.
 • Ability to work in a team.
 • Excellent communication proficiency.
 • Managerial and interpersonal expertise.

EDUCATION

Bachelor of Science – Mechanical Engineering (2007)
Texas A&M University College Station, TX


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรกระบวนการ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785