ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ (Product Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ในบริษัทนั้นมีหน้าที่ชี้นำทีมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจำหน่ายสายผลิตภัณฑ์ในหน่วยธุรกิจ รวมทั้งมีหน้าที่ในการจัดการผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งครอบคลุมถึงการเพิ่มผลกำไรและการลดต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องทำการวิจัย/สำรวจตลาดเพื่อระบุความต้องการของตลาดของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากแนวคิดเดิมและช่วยสร้างแนวคิดใหม่เพื่อให้เป็นรากฐานประสบการณ์ทางอุตสาหกรรม รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำความเข้าใจปัญหาที่ลูกค้ามีและเสนอทางแก้ปัญหาใหแก่ตลาด ทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งภายในและภายนอกและกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กำหนดประโยชน์หลักของผลิตภัณฑ์ เสนอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์

ทักษะที่จำเป็นที่ต้องทราบก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์

 • ทักษะการฟังที่ดี (Great Listening Skills)
 • ทักษะทางปริมาณ (Quantitative Skills)
 • ทักษะการสื่อสารที่ดี (Great Communication Skills)
 • ความรู้ทางเทคโนโลยี (Knowledgeable in technology)
 • ทักษะทางการจัดการระบบ (Great Organization Skills)
 • ความสามารถในการทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน (High ability of Multitasking)
 • ความสามารถนาการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ (The Ability to Evangelize Your Product)
 • ทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development skills)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ – Product Manager Resume

MARY CARL
[Street, City, State, Zip, Phone, Email]

SUMMARY

Unique product manager in marketing business segments, offering his exceptional skills to identify/promote product’s value, enhance product positioning and improve product profitability.

Acquired ten years of experience and skill sets as follows:

 • Research and business aptitude– Effectively used for analyzing market segments, product potential, promotion, marketing and networking.
 • Quantitative skills – Efficiently applied for forecasting, budgeting and accounting missions.
 • Superb communication skills, written/verbal – constantly used for presentation, coordination, team working, leading people and influencing clients.
 • Technical Background
 • Proficient in MS suites and databases.

OBJECTIVE STATEMENT

Join an organization that seeks initiative approach to increase the volume of product sales through developing/executing dynamic product launch plans and enhanced product development processes.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABCDSF Marketplace Corporation Bloomington, MN (2015 – Present)
Product Manager (Product Marketing)

Product Launch Activities:

 • Act as a leader within the firm during the process of product planning and marketing – Play vital role in planning product strategy and road map, according to market competition.
 • Prepare and present product marketing documents – Key features, reasoning and product advantages.
 • Work and coordinate with third parties to develop business relations and partnerships.
 • Introduce products to customers – Assist and train the sales department in developing sales tools and marketing strategies.
 • Research, determine and recommend prices for new products based on goals, forecasting and product profitability – Present marketing budgets that can guarantee success and prepare monthly revenue forecasts, keeping track of the output.
 • Interact with the press and research analysts to promote the product.

Product Development Functions:

 • Assist in managing the entire product cycle from beginning to end.
 • Support product development by researching current and future demands for said product.
 • Involve in QA process and ensure product safety for customers in order to avoid negative feedback – Conduct quality checks on products prior to their release for sale.
 • Communicate with operators regarding production process, packaging and total output.
 • Other Contributions:
 • Initiate several product campaigns to ensure maximum sales.
 • Conduct extensive research to ensure customers receive items as advertised.

EDUCATION

Washington State University Bachelor Of Science In Computer Science (2010)


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind