ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ (Property Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจ การตลาด การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดการบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มา การแนะนำลูกค้าและการเตรียมรายงานตามงวด
 • ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ดูแลเรื่องการจัดการบริหาร เปรียบเหมือนตัวกลางระหว่างเจ้าของและผู้เช่าและมีหน้าที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษา การเช่าและเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายต่างๆ
 • การสรรหา การอบรมและการควบคุมดูแลพนักงานเพื่อการบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์ การจ่ายเงิน การเก็บรายได้จากผู้เช่าและหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้ว่าจ้างต้องการผู้สมัครที่มีวุฒิด้านการบริหารจัดการและประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ผู้สมัครต้องมีความรู้ทางเทคนิคที่เหมาะสมเช่น การสื่อสาร การทำงานหลายอย่างในเวลาเดียวกันและทักษะการประสานงาน
 • หน้าที่งานครอบคลุมถึงการหาข้อตกลงกับลูกค้า การซ่อมแซมบ้าน การทำความสะอาด การทำสวน การปรับปรุง การปรับภูมิทัศน์ และอื่นๆ ตามที่เจ้าของต้องการ
 • ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่หลักต่อเจ้าของและมีหน้าที่รองต่อผู้เช่า ความสัมพันธ์ที่มีความสำคัญในการสร้างความคาดหวังของทั้งฝ่ายผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์กับเจ้าของที่ดินและความต้องการของผู้เช่าและคาดหวังผลประโยชน์ที่แน่นอน

ทักษะที่ต้องพิจารณาก่อนการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์

 • ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) ความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่าย ( relationships and building networks)
 • การจัดซื้อและการต่อรอง (Procurement and negotiation)
 • ความสามารถในการทำงานหลายอย่างพร้อมกัน (ability to multi-task) และการจัดสำดับงาน (priority load)
 • ทักษะการจัดการเวลา (Time management skills)
 • ทักษะการจัดการบริหารโครงการ (Project management skills)
 • ทักษะการวิจัย (Research skills) และความสามารถในการดาวน์โหลดข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงจากบุคคล (ability to download information from a variety of sources, including humans)
 • ทักษะการเขียนที่เข้าใจได้และถูกต้อง (Clear and concise writing skills) และทักษะการจัดการเอกสารที่ซับซ้อน (ability to handle large and complex documents)
 • มีจิตวิญญาณของทีม (Team spirit) และความสามารถในการนำและจูงใจบุคคลอื่น (ability to lead and motivate others)
 • ทักษะคอมพิวเตอร์ (Computer skills)
 • ทำงานเชิงปฏิบัติ ยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ (Practical, flexible and innovative work)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ – Property Manager Resume

Herbert K. Hernandez
(Address, Contact Info)

PROPERTY MANAGER

Performance Summary: Property Manager dedicated to the more than 9 years of experience in managing relationships with tenants, property inspection and determination of properties. Talent in the preparation of annual budgets and asset management of delinquent accounts, in accordance with facility protocol. A strong track record of successfully setting financial goals with the desire to work in the best interest of the owner.

 • Qualified to provide constant communication between the vendor and contractor regarding the certificate of planning, billing, and insurance
 • Deeply familiar with the activities of human resource management, such as recruitment and training of staff and conducting continuous training for the achievement of operational goals estate
 • Experienced in initiating and implementing policies and procedures to maintain communication with residents, including service requests and complaints

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Property Manager (7/2011 to Present)
ABC Housing Management, Miami, FL

 • Pass (and within the parameters of dignity) to evict a resident who has not paid rent for over six months, and has refused to leave the apartment.
 • Increasing interest in the building by local aggressive local marketing, resulting in higher occupancy apartments.
 • Training, guiding and directing staff to meet the needs of the child care building inhabitants operational, accounting.
 • Establishing an annuity based on market prices by conducting detailed research.
 • Managing and controlling of assets, including the systems, procedures, annual exams, and placement.
 • Attracting tenants who performed a series of marketing activities and get recommendations from current tenants.
 • Collecting income on those dates and ensure that all invoices are paid promptly.

Property Manager (5/2005 to 7/2011)
XYZ Company, Miami, FL

 • Introduced the concept of “model house,” which increases the interest of potential people in the apartments.
 • Trained and installed all the staff for a residential building just in time for its opening.
 • Inspected property to ensure their safety and to report adverse events, such as the entry or signs of forced vandalism.
 • Managed maintenance of building systems through employment and/or contracts of staff for maintenance and repair.
 • Kept the calculations to ensure that all operational work was done within the limits of the financial envelope.

EDUCATION

Florida State University, Miami, FL – 2004
Bachelor’s Degree in Business Administration

REFERENCES: Available on request


 **นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785