ตัวอย่างเรซูเม่นักวิเคราะห์คุณภาพ (QA Analyst Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งนักวิเคราะห์คุณภาพ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานนักวิเคราะห์คุณภาพ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

นักวิเคราะห์คุณภาพ จะดูแลผลิตภัณฑ์ ระบบและวัสดุต่างๆเพื่อตรวจสอบใหัมั่นใจว่าไม่มีข้อบกพร่องและได้มาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด นักวิเคราะห์คุณภาพทำงานในหลากหลายสายงานตั้งแต่อุตสาหกรรมอาหารไปจนถึงการขนส่ง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ออกจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยจะต้องอ่านพิมพ์เขียวและใช้อุปกรณ์ตรวจสอบเฉพาะ เช่น เกจวัดระดับ เครื่องวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง เครื่องวัดกำลังไฟฟ้าและอื่นๆเพื่อทำการตรวจวัดมาตรฐานคุณภาพที่จำเป็นเพื่อส่งสินค้าสภาพดีให้แก่ผู้บริโภค

ข้อกำหนด

 • ความชำนาญ : นักวิเคราะห์คุณภาพจะต้องสามารถจัดการวัสดุต่างๆด้วยมือและแยกแยะส่วนตัวอย่างเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าวัสดุเหล่านั้นทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • คณิตศาสตร์ : คณิตศาสตร์พื้นฐานและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่จำเป็นเมื่อทำการวิเคราะห์ ตั้งศูนย์หรือวัดวัสดุ
 • ทักษะด้านเครื่องกล : นักวิเคราะห์คุณภาพใช้เครื่องมือและวัสดุเฉพาะเมื่อทำการวิเคราะห์ชิ้นส่วนต่างๆ
 • ความแข็งแรง : นักวิเคราะห์คุณภาพอาจจำเป็นต้องยกของหนักในระหว่างทำการทดสอบ
 • ความอดทน : นักวิเคราะห์คุณภาพมักจะต้องยืนเป็นเวลานาน
 • ทักษะเชิงเทคนิค : นักวิเคราะห์คุณภาพอาจจะต้องทำการอ่านพิมพ์เขียว เข้าใจเครื่องวัดกำลังไฟฟ้า การร่างภาพทางเทคนิค คู่มือและวัสดุอื่นๆในขั้นตอนการประกันคุณภาพ

หน้าที่ที่นักวิเคราะห์คุณภาพควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครงาน

 • เข้าร่วมทบทวนข้อกำหนดและการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตรวจสอบแผนการทดสอบย้อนหลังได้
 • ฝึกฝนและฝึกอบรมนักพัฒนาถึงวิธีการสร้างและปฏิบัติแผนการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
 • ทบทวนและยืนยันแผนการทดสอบก่อนทำการทดสอบ
 • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อการประสานงาน ตรวจสอบติดตาม ปฏิบัติและทำเอกสารสำหรับทุกกิจกรรม
 • ทำงานร่วมกับทีมในการสร้างระบบการทดสอบซึ่งเป็นอัตโนมัติและทำซ้ำได้
 • ให้แนวทางและควบคุมดูแลกิจกรรมตรวจสอบหาจุดบกพร่องในการผลิต
 • ทุ่มเทความพยายามในการพัฒนาแผนการทดสอบซึ่งจะต้องระบุขอบเขตต่างๆ เช่น ผลกระทบด้านฐานข้อมูล แผนการทางซอฟต์แวร์ การทดสอบการถดถอย การทดสอบแนวลบ การทดสอบข้อผิดพลาดซ้ำอีกครั้งหรือการใช้งาน
 • ทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการเพื่อทำการวางแผนตารางการทดสอบหรือกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับขอบเขตของโครงการหรือวันที่ทำการจัดส่ง
 • บรรลุถึงวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการบริการที่เน้นด้านการจัดส่งสินค้าตรงเวลา บริการแก้ไขปัญหาด้วยคุณภาพสูงแก่ลูกค้าภายในและภายนอก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย – หน้าที่งานและความรับผิดชอบหลักๆที่ระบุในที่นี้อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมด โดยอาจจะได้รับมอบหมายหน้าที่งานและความรับผิดชอบอื่นๆจากหัวหน้างาน เช่น การให้ความช่วยเหลือแผนกเดียวกันหรือต่างแผนก

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ นักวิเคราะห์คุณภาพ – QA Analyst Resume

MARY BILLY
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

QUALIFICATIONS PROFILE

Reliable quality assurance analyst with ten years’ experience in the high-tech industry offering the following core competencies:

 • Handle and resolve critical quality problems using research abilities.
 • Hands-on experience with statistical data collection and quality administration.
 • Strong analytical skills, combined with effective communication, organizational skills and planning ability.
 • Managerial qualities – Time management, project leadership and team work.
 • Independent and self-directed – Can work with minimum supervision.
 • Objective – Improve company performance through enhanced quality standards; deploying strong, long-term QA integration strategies.

CORE QUALIFICATIONS

 • Wide load testing and automated tools experience
 • Excellent skills in analyzing and recommending test procedure improvements
 • Superior ability to interpret complex data and related procedures on a variety of levels
 • Exceptional critical thinking and problem-solving skills
 • High organization and presentation abilities
 • Strong customer service and communication skills

PROFESSIONAL EXPERIENCE

CAT Technologies Dallas, TX (2004 – Present)
Quality Analysis and Integration:

 • Assessed QA performance – Retrieved and analyzed QA information to identify root causes of performance gaps and other QA problems.
 • Designed quality regulations and evaluations based on monitoring of data flow.
 • Set and verified standards of quality and testing procedures – Reviewed and modified quality assurance programs and tested performance according to user’s specific requests and data inputs.
 • Administered the company privacy policy regarding data.

Developing Quality Awareness:

 • Provided employees with relevant Quality Control training – Provided QA training and prepared presentations for others in the department/company regarding issues of quality performance and testing.
 • Collaborated closely with internal business units and clients.

***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume นักวิเคราะห์คุณภาพ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785