ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจโดยจะต้องทำการตรวจสอบให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่กำหนด ต้องทำการวางแผน ชี้แนะหรือประสานงานร่วมกับโปรแกรมประกันคุณภาพและกำหนดนโยบายการควบคุมคุณภาพ และยังต้องพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรขององค์กรโดยการลดปริมาณผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย

หน้าที่ที่ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครงาน 

 • ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายการประกันคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล โดยการสรรหา เลือก นิเทศ อบรม มอบหมาย จัดตาราง ฝึกฝน ให้คำปรึกษาและสร้างวินัยให้พนักงาน การวางแผน การตรวจสอบติดตาม การประเมินและการทบทวนการกระจายงาน การวางแผนและทบทวนการจ่ายค่าตอบแทน การบังคับใช้นโยบายและกระบวนการ
 • บรรลุเป้าหมายการประกันคุณภาพโดยการให้ข้อมูลและวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์ การเตรียมและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานให้ครบถ้วน การผลิต การเพิ่มผลผลิต คุณภาพและมาตรฐานการบริการลูกค้า การระบุและการแก้ไขปัญหา การทำการตรวจสอบ การพัฒนาระบบการตัดสินใจ และการทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 • บรรลุถึงเป้าหมายการทางการเงินด้านการประกันคุณภาพ โดยการประเมินความต้องการ การเตรียมงบประมาณประจำปี การจัดตารางค่าใช้จาย การวิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ และการเริ่มการปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาแผนการประกันคุณภาพโดยการวิเคราะห์ถึงความเสี่ยง ระบุจุดควบคุมที่สำคัญและมาตรการป้องกัน ตั้งข้อจำกัดที่สำคัญ กระบวนการตรวจสอบติดตาม วิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และขั้นตอนการพิสูจน์ความจริง การตรวจสอบสินค้าคงคลัง
 • ตรวจสอบด้านคุณภาพโดยการตั้งข้อกำหนดผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติด้านคุณภาพ วัดการผลิต จัดเก็บหลักฐานเป็นเอกสาร ตัดสินคุณสมบัติด้านการปฏิบัติงานและผลการปฏิบัติงาน เขียนและอัพเดทขั้นตอนการประกันคุณภาพ
 • รักษาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ระบบบริษัท การปฏิบัติตาม และการตรวจตรา ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากลูกค้า ทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการออกแบบทางวิศวกรรม รวมถึง วิธีการผลิตและการฝึกอบรม
 • เตรียมเอกสารและรายงานด้านคุณภาพโดยการเก็บรวบรวม วิเคราะห์และสรุปข้อมูลและแนวโน้มต่างๆรวมไปถึงขั้นตอนที่ผิดพลาดต่างๆ การศึกษาด้านเสถียรภาพ และการแก้ไขและการตรวจสอบความเป็นเหตุเป็นผลอีกครั้ง
 • อัพเดทความรู้ในงานโดยการศึกษาแนวโน้มในการพัฒนาการจัดการคุณภาพ การเข้าร่วมในโอกาสทางการศึกษาต่างๆ การอ่านประกาศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การรักษาเครือข่ายส่วนบุคคล การเข้าร่วมในองค์กรวิชาชีพ
 • พัฒนาชื่อเสียงของแผนกงานและองค์กรโดยการตอบสนองต่อความต้องการที่ใหม่และแตกต่างกันไป สำรวจโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าให้กับความสำเร็จในงาน

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ – Quality Assurance Manager Resume

ROBERT LAHM
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

CAREER PROFILE

QA leader with a proven track record of strategic QA vision, quick delivery, and demonstrated ability to inspire/mentor quality assurance teams to implement latest QA programs for maintaining industrial quality standards.

Ensures that the organization’s standards meet legal compliance and clients’ expectations.

Core Competencies:

 • Close familiarity with the tools, concepts and methodologies of quality management.
 • Eye for detail – Plans and organizes tactics for improvements at work.
 • Good team-handling abilities – Possess the ability to interest and convince others when changes are required.
 • Presentation and technology leading skills, results-oriented person.

PROFESSIONAL HISTORY

ABD Software Technologies, Or, FL (2010 – Present)

 • Acted as a focal point and leader to all quality related programs – Directed QA activities to ensure maximum quality and effectiveness.
 • Supervised and guided quality managers and departments to establish quality standards as per industry and market requirement.
 • Directed employees to ensure highest standard of quality so that the organization meets both internal and external requirements – Ensured that all quality standards are met by all departments, by explaining the importance of maintaining quality standards.

Selected Activities

 • Worked in coordination with other departments in implementing the quality standards and benchmarks – Developed new matrices and benchmarks of quality standards, directed towards improving performance of departments.
 • Evaluated and compared performance of different departments to establish quality standards – Worked closely with human resources departments to develop performance improvement programs and appraisals.
 • Procured QA software tools, developed QA procedures and established quality assurance methodologies/standards in order to clarify the quality objectives of the organization.

EDUCATION

University of ACBS, New Parkland, CA (2006)
Bachelor of Science – Business


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind