ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

คำบรรยายลักษณะงานวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ (Quality Engineer Job Description)

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพมีบทบาททางด้านการผลิตและเทคนิคมากมาย มีหน้าที่ในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น ได้มาตรฐานที่ควบคุมโดยตลาด วิศวกรตรวจสอบคุณภาพจึงมีความสำคัญอย่างมาก สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมการผลิต และการขนส่ง

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

วิศวกรตรวจสอบคุณภาพจำเป็นต้องใช้ทักษะทางเทคนิคของเขาเพื่อทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพอื่น ๆ เช่น ช่างเทคนิคในห้องปฏิบัติการ ผู้บริหารฝ่ายประกันคุณภาพ นักวิเคราะห์คุณภาพและซัพพลายเออร์

หน้าที่ของวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

 • สามารถให้ข้อมูลทางสถิติสำหรับการปรับปรุงคุณภาพโดยการระบุวิธีการทดสอบและตัวอย่างในการปฏิบัติ
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพจะต้องกำหนดช่วงเวลาในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยต้องมีการระบุขั้นตอนต่างๆในการกระบวนการผลิต
 • ต้องทำงานร่วมกับบุคลากรด้านวิศวกรรมและหน่วยงานประกันคุณภาพอื่น ๆ เพื่อกำหนดคุณลักษณะที่จำเป็นเพื่อให้ได้รับการควบคุมคุณภาพ
 • ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตตามความจำเป็นเพื่อสนับสนุนการผลิตที่มีคุณภาพและคุ้มค่า
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพต้องตรวจสอบขั้นตอนการผลิตอย่างเข้มงวด
 • แก้ไขปัญหาต่างๆทุกกระบวนการการผลิตที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและมาตรฐาน
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพจะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพโดยการระบุปัญหาการผลิต การตรวจสอบ การหาวิธีแก้ไขปัญหาและจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินการตามแผน
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพจะต้องวิเคราะห์ผลและนำไปใช้เพื่อแนะนำการเปลี่ยนแปลง แก้ไขกระบวนการผลิตและปฏิบัติตามเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
 • อำนวยความสะดวกและส่งเสริมการใช้เทคนิคการแก้ปัญหาที่เหมาะสมและเป็นปัจจุบันสำหรับการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพและกระบวนการผลิตที่ประสบความสำเร็จ

ทักษะที่ควรมีของวิศวกรตรวจสอบคุณภาพ

 • การปรับปรุง: วิศวกรตรวจสอบคุณภาพต้องใช้เทคนิคและขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพและปรับปรุงให้ทันสมัย
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพต้องมีความเป็นมืออาชีพและความรู้ทางเทคนิคโดยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา การมีส่วนร่วมในสมาคมวิชาชีพอื่น ๆ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพ
 • ข้อมูลการวิเคราะห์: วิศวกรตรวจสอบคุณภาพต้องมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตวิธีการและขั้นตอนการผลิต
 • งานวิจัย: วิศวกรตรวจสอบคุณภาพต้องมีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ต้องวิจัยวิธีการผลิตที่ทันสมัยด้วยมาตรฐานการควบคุมที่มีคุณภาพ
 • ความเข้าใจทางเทคนิค: วิศวกรตรวจสอบคุณภาพต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และต้องมีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
 • วิธีการผลิตและกระบวนการ: เป็นงานของวิศวกรตรวจสอบคุณภาพเพื่อสร้างแม่แบบสำหรับการผลิตและขั้นตอนเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านคุณภาพ นอกจากนี้ยังต้องตรวจสอบกระบวนการผลิตและปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพทุกขั้นตอน
 • นวัตกรรม: ควรมีความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อรับประกันคุณภาพในกระบวนการผลิต
 • วิศวกรตรวจสอบคุณภาพต้องทำให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานและคุณภาพสูงสุด