ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรควบคุมคุณภาพไอที (Quality Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพไอที รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานวิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ ทำการตรวจสอบติดตามคุณภาพของสินค้าที่ถูกผลิตในหลายสายอุตสาหกรรมรวมทั้งยานยนต์ สิ่งทอ เสื้อผ้า อาหารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมเพียงแค่ทำการหาข้อบกพร่อง แต่ยังต้องหาสาเหตุของข้อบกพร่องและพัฒนาวิธีแก้ปัญหา โดยความรู้ในระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรด้านอุตสาหกรรมทำให้มีตัวเลือกทางอาชีพมากขึ้น

บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ

 • สร้างแผนควบคุมคุณภาพ รวมไปถึงการประกันอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อน
 • ทบทวนข้อกำหนดระบบย่อยเพื่อการแยกตัวจากข้อกำหนดของระบบที่เหมาะสม
 • ทบทวนการออกแบบเพื่อยืนยันข้อกำหนดที่ถูกนำมาใช้ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการออกแบบวิศวกรรมที่ดี
 • ประเมินการใช้งานต่อข้อกำหนดและการออกแบบ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีและปฏิบัติตามการพัฒนาและขั้นตอนการสนับสนุน
 • ทบทวนตัวเลือกส่วนประกอบต่างๆ และให้คำแนะนำ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการประกอบและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตรงตามมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับ
 • ดำเนินการหรือสังเกตการณ์ทดสอบในหลายๆระบบและในระดับต่างๆของระบบย่อย
 • ตรวจสอบข้อกำหนดทั้งหมดว่ามีความสมเหตุสมผลเพียงพอ

ทักษะที่สำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพ

 • ทำการทดสอบและวิธีการทดสอบ SQA
 • แผนการทดสอบ เงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆ
 • ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติงาน
 • การเขียนและการเตรียมเอกสาร
 • การทดสอบการถดถอยและการทดสอบผลลบ
 • การทดสอบ UI และความเข้ากันได้
 • ส่วนติดต่อระหว่างข้อมูลและการทดสอบการย้ายข้อมูล
 • การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน/ ภาระงาน/ สิ่งกระตุ้น
 • การทดสอบความเป็นอัตโนมัติ
 • การตรวจติดตามจุดบกพร่อง
 • การทดสอบกลยุทธ์และความครอบคลุม
 • มาตรฐานการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรแผนกควบคุมคุณภาพไอที – Quality Engineer Resume

JOHN WHITE
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

PROFESSIONAL SUMMARY

Highly seasoned and accomplished Software QA Engineer with deep and broad proficiency in all types of corporate software. Strong and accessible teacher and presenter of difficult and complicated material to a variety of professional and non-professional audiences. Able to function well independently or as part of a team.

CORE QUALIFICATIONS

 • Excellent grasp of standard quality assurance methodologies
 • trong breadth of experience in software quality assurance
 • Superior abilities in code testing and debugging software development
 • High expertise in software enhancement to maximize product functionality and efficiency
 • Exceptional facility with VB.NET DHTML JAVA C# SQL SSH XML Ruby and Perl
 • Outstanding skills in preparing and presenting clear and concise quality assurance briefing materials
 • Sound debugging and troubleshooting skills
 • Good analytical and technical skills

TECHNICAL SKILLS

 • Testing Tools: QuickTest Pro, LoadRunner, Test Director, Visual Source Safe, Visual Intercept, Rational Requisite Pro, Rational Clear Case, Clear Quest, Visio, PVCS Tracker
 • Platforms: Windows XP/2000/NT, Linux, UNIX
 • Languages: SQL, XML, HTML, DHTML, C, C++, ASP, Java, J2EE, Visual Basic
 • Web Servers: WebSphere, WebLogic
 • Software: Microsoft office Suite, MS Project

EXPERIENCE

ABC COMPANY — Sometown, NJ (2015-Present)

Perform system, unit, acceptance, regression, load and functional/performance testing on dozens of applications using both automated and manual testing methods. Leverage knowledge of object-oriented programming to help validate, verify, communicate and resolve software issues through careful, thoroughly documented testing to maximize return on investment (ROI) for IT initiatives.

Contributions:

 • Excelled in finding, documenting and reporting bugs, errors, interoperability flaws and other issues within proprietary software applications developed for ABC Company’s global user base.
 • Demonstrated methodical, detail-oriented and thorough approach to all assignments while adhering to compressed timelines. Complete all assignments on or ahead of schedule.
 • Consistently recognized for excellent problem-solving and analytical skills by programmers, project managers and supervisors.

ABJK COMPANY, PETALUMA, CA (2005-2010)
QA Engineer/Analyst

 • Helped develop UNIX and VB scripts for testing. Documented complete software testing process.
 • Interacted with developers, system engineers, and testing teams to identify applications defects.

EDUCATION

ABC UNIVERSITY — Sometown, GA (2002)
BS in Computer Science


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรควบคุมคุณภาพงานไอที ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785