ตัวอย่างจดหมายสมัครงานฝ่ายสรรหา (Recruiter Cover Letter)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานฝ่ายสรรหา (Recruiter Cover Letter) ภาษาอังกฤษ

จดหมายนำตำแหน่งฝ่ายสรรหาบุคลากร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

คุณต้องแนบหลักฐานอ้างอิงถึงความเหมาะสมกับตำแหน่งงานของคุณ จดหมายนำจะเปิดโอกาสให้คุณนำเสนอทักษะและข้อดีของคุณที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่งาน ปรับเปลี่ยนจดหมายนำนี้ให้เข้ากับงานทรัพยากรบุคคลอื่นๆ ต้องดึงดูดความสนใจผู้อ่านและให้เหตุผลที่เพียงพอในการสมัครงานเพื่อให้ได้รับการพิจารณา

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานฝ่ายสรรหา (Recruiter) ภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง#1

I write to introduce myself, Lorraine Williams for the advertised position of HR Recruiter at Asynchrony Solutions Inc. I have also enclosed my resume along with this cover letter with more details on my background, for this great Coaching opportunity.

Over the past eight years of my career as an HR Recruiter at Citizens Financial Group, Inc, I have helped many departments find suitable and qualified candidates for their needs. This has required ample research, knowledge of position requirements, and communications with prospective candidates in a pre-screening process. In this role, I have gained a lot of hands-on experience communicating with executives and interviewees, assisting HR professionals, and conducting research on the market and possible employees. I am seeking to further my career as an HR Recruiter with your company because I am in the market for a new position; and after much research, am interested in your company.

I look forward to meeting with you in person for a possible interview. I ask that you review this cover letter and resume at your convenience to learn more about my background. Thanks so much for your time and consideration today, and also for the opportunity to apply.

Yours Sincerely,


ตัวอย่าง#2

Your recent advertisement in the New York Times for the Recruiter position immediately captured my interest. I am confident that my solid experience provides me with the capabilities to successfully fill this position. Accordingly, I have enclosed my resume for your consideration.

I have recently completed a Bachelors degree in Psychology with First Class Honours in Human Resources, and I am currently studying a CIPD Diploma in Human Resource Development at the National College of Ohio, at the IFSC.

During my Bachelor, I completed an internship with The Real Max & Co, a Travel Company. During this time I worked as an H.R. administrator carrying out the recruitment and selection process, arranging and handling interviews and liaising with managers to decide new hires. I have also completed a voluntary internship with The ABC Company, a Developer Company based in Ohio, USA. During this period I worked as a Human resources Administrator, carrying out duties such as screening C.V.s, handling calls, compiling job-profiling information and creating job posts on the Internet.

I am an outgoing and organized person with excellent communication and planning skills. In addition, I am very interested in the Recruitment area and I would welcome the possibility of working in a Multinational Company.

I am seeking an opportunity to excel in a dynamic company and I am confident of the contribution I can make to XYZ Company. I would enjoy meeting with you to further discuss this opportunity. Please contact me, via phone or e-mail, to set up a mutually convenient time and date for us to meet.

Thank you for your time and consideration.

Yours Sincerely,


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน ฝ่ายสรรหาบุคลากร ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785