ตัวอย่างเรซูเม่นักบำบัดระบบหายใจ (Respiratory Therapist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษสมัครตำแหน่งนักบำบัดระบบหายใจ รายละเอียดงานและทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งนักบำบัดระบบหายใจ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

นักบำบัดระบบหายใจ เป็นหนึ่งในบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการและทำการรักษาบุคคลผู้มีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ นักบำบัดระบบหายใจจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการทำการตรวจผู้ป่วยเพียงเล็กน้อยพร้อมทั้งสังเกตอาการ โดยนักบำบัดระบบหายใจจะทำการรักษาตามคำสั่งของแพทย์

หน้าที่งานที่นักบำบัดระบบหายใจควรจะต้องพิจารณาก่อนเขียนประวัติสมัครงาน

 • บรรลุเป้าหมายและตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย พร้อมกับการส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพโดยทำการทดสอบการทำงานของปอด ประเมินผลการทดสอบ กำหนดแผนการรักษาระบบทางเดินหายใจ จากคำแนะนำและคำสั่งของแพทย์
 • ช่วยเหลือผู้ป่วยให้บรรลุถึงแผนการรักษาและให้ความช่วยเหลือโดยการใช้ยาสำหรับสูดดม ใช้เครื่องระบายอากาศ เครื่องมือบำบัดด้วยการใช้ก๊าซ ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมและเครื่องสร้างละอองอากาศ
 • ทำการรักษาระบบทางเดินหายใจโดยการระบายของเหลวออกจากปอด ช่วยในการฝึกการหายใจ ตรวจสอบการตอบสนองต่างๆของร่างกายต่อการรักษา เช่น สัญญาณชีพ ก๊าซต่างๆในหลอดเลือดหัวใจและการเปลี่ยนแปลงเคมีในเลือด จัดการการรักษาที่ให้โดยช่างเทคนิคและผู้ประเมินผลกระทบของแผนการรักษาระบบทางเดินหายใจโดยการสังเกตการจดบันทึกและการประเมินพัฒนาการของผู้ป่วย
 • ทำการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนโดยการปรึกษากับแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์และผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องด้านการดูแลสุขภาพ เข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการให้การดูแลผู้ป่วย
 • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแผนการรักษามีความต่อเนื่องโดยออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่บ้าน การแนะนำโปรแกรมนี้แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและผู้ให้การดูแล ให้คำแนะนำ และจัดเตรียมเครื่องมือช่วยเหลือ แนะนำผู้ป่วยนอกหรือโปรแกรมติดตามตรวจเช็คสุขภาพที่บ้าน
 • จัดเตรียมเอกสารบริการดูแลผู้ป่วยโดยการจัดทำบันทึกผู้ป่วยและบันทึกแผนก
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยเสมอและปกป้องการทำงานของโรงพยาบาลโดยการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ
 • รักษาความปลอดภัยและความสะอาดของพื้นที่บริเวณโดยรอบโดยการปฏิบัติตามขั้นตอน กฏและระเบียบต่างๆ
 • ปกป้องผู้ป่วยและพนักงานโดยการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการควบคุมการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • ตรวจสอบให้มั่นใจถึงความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆโดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกัน ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างครบถ้วน การแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์ทำงานบกพร่องและทำการซ่อมแซมอุปกรณ์
 • หมั่นทบทวนความรู้ในวิชาชีพและด้านเทคนิคโดยการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา การทบทวนประกาศต่างๆทีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ การสร้างเครือข่ายส่วนบุคคล การเข้าร่วมสังคมในวิชาชีพเดียวกัน
 • พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการบำบัดระบบทางเดินหายใจโดยการให้ข้อมูล การพัฒนาและการดำเนินโปรแกรมการฝึกอบรมในงาน
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฏหมายและการรับรองของสหพันธรัฐและท้องถิ่นโดยการศึกษาข้อกฏหมายที่มีอยู่และข้อกฏหมายใหม่รวมไปถึงข้อกฏหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด การจัดการการให้คำแนะนำกับวิธีปฏิบัติที่แนะนำ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ นักบำบัดระบบหายใจ – Respiratory Therapist Resume

WILLIAMS ROY
Street, City, State, Zip | Phone, Email Address

PROFESSIONAL SUMMARY

Highly sensitive and focused Entry Level Respiratory Therapist with an excellent patient satisfaction history and work ethic. Deeply knowledgeable in a wide variety of respiratory therapeutic techniques designed to maximize patient health and comfort. Flexible scheduling availability to include evenings some weekends and emergency situations as required.

KEY SKILLS, CORE COMPETENCIES AND STRENGTHS

 • Ability to understand physician’s medical instructions and work accordingly.
 • Sensitive to psychological and emotional needs of the patient.
 • Attention to detail.
 • Proficient with computers and medical equipment used to conduct treatments.
 • Knowledge of human anatomy, microbiology, physiology.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABC Health Care Systems ay Shore, NY (015 – Present)

Key Functions:

 • Monitored patient and evaluated specific symptoms and difficulties.
 • Designed treatment plan for the patient under physician’s supervision.
 • Consulted with physician and other medical staff regarding any possible change in the treatment plans of the patient.
 • Conducted complex and difficult therapies as per the physical condition of the patient.
 • Provided temporary relief in extreme cases where patient was unable to breathe properly as in cases of severe asthma and emphysema.
 • Supervised and guided other respiratory therapy technicians in performing routine inspections and other procedures.
 • Performed routine checks and treatments such as oxygen mixtures and chest physiotherapy on patients.

EDUCATION & QUALIFICATIONS

Georgia State University Atlanta, GA (2000 – 2008)


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume นักบำบัดระบบหายใจ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785