ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหาร รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหาร

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

ผู้จัดการร้านอาหาร มีหน้าที่ในการดูแลตรวจสอบการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพรวมไปถึงความสามารถในการทำกำไรของร้านอาหาร เช่นเดียวกับการจัดการพนักงานของตน โดยผู้จัดการจะต้องสามารถเป็นผู้นำ พร้อมทั้งมีความรู้ในตำแหน่งอื่นๆในร้านอาหาร งานส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าและพนักงานภายในร้านอาหาร ร้านอาหารขนาดใหญ่จะมีผู้จัดการที่อยู่ประจำสำนักงาน ในขณะที่ผู้จัดการในองค์กรขนาดเล็กจะต้องติดต่อกับลูกค้าและพนักงานมากกว่า หน้าที่อื่นๆยังประกอบไปด้วย การสรรหาพนักงานใหม่ การฝึกอบรมและการควบคุมดูแลพนักงาน การวางแผนเมนูและงบประมาณ และตรวจสอบให้แน่ใจถึงการยินยอมในการปฏิบัติตาม กฏด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของสุขภาพ ผู้จัดการโดยส่วนใหญ่มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดให้กับธุรกิจ โดยลูกค้าร้านอาหารมักจะพบเห็นผู้จัดการทำการทักทายและคำแนะนำลูกค้าในขณะเดียวกันก็จัดการแก้ไขปัญหาตามความต้องการหรือที่ได้รับร้องเรียน

คุณสมบัติโดยทั่วไป

ร้านอาหารมักจะจ้างบุคคลที่มีพื้นฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การจัดการหรือการจัดการด้านการให้บริการ รวมไปถึงการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและความรู้จริงด้านธุรกิจซึ่งมีความสำคัญไม่ต่างจากคุณสมบัติทางด้านการศึกษา การมีความสามารถทางด้านโรงแรม ร้านอาหารหรือประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประสบความสำเร็จในสายงานนี้

ทักษะสำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการร้านอาหาร

 • ทักษะด้านการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
 • การตระหนักใส่ใจในการโฆษณา
 • ความยืดหยุ่น
 • ทักษะด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดี (interpersonal)
 • ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (communication)
 • ทักษะในการแก้ไขปัญหา
 • ทักษะด้านองค์กร
 • ทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม/ การจัดการทีม

ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการร้านอาหาร (Restaurant Manager Resume)

CHRIS LONGMAN Restaurant Manager
Address 1600 Pennsylvania Ave., CA 99334
Phone (111) 555-1224
E-mail serviceminded@ispweb.com

Professional Summary

Restaurant and hospitality manager with more than 15 years experience in service management and operations seeks new opportunities and challenges. Expertise in planning, marketing, cost analysis, budgeting, expense control, staffing, training, and quality management, as well as strong leadership skills with the ability to manage and motivate staff to achieve results. Track record of success reducing costs and increasing revenues. Increased business through referrals from satisfied customers.

Relevant Skills

 • Planning, Leadership & Communication Skills
 • Inventory and Cost Control
 • P&L /Budget Accountability
 • Purchasing/Vendor Relationships
 • Customer Relations/Public Relations Skills
 • Staff Training/Development/Motivation
 • Revenue Generation
 • Cooperative Teamwork At All Levels

Work Experience

Fusion Bistro, Los Angeles, CA (2007 – Present)
Restaurant Manager

 • Manage daily operations of business with $200,000 monthly sales through improved management techniques, attention to detail, inventory control, and developing vendor relationships.
 • Conceptualize and directed a $150,000 marketing campaign designed to grow client base.
 • Oversee all aspects of business operations including budgeting, cost control, payroll, accounting functions, sales forecasting, and growth objectives.
 • Recruit, train, and motivate staff of cooks, servers, and bartenders.

Mango by the Sea, Oceanside, CA (1994-2007) 
Bartender

 • Delivered personal attention to customers to ensure high level of satisfaction, generate repeat clientele, and encourage word of mouth referrals.
 • Developed rapport with customers trained service staff to focus on delivering a quality customer experience.
 • Instituted theme nights while tending bar to draw wider variety of customers.

Education

Bachelor of Arts (Business Administration – Restaurant Management) 1998
South Coast College – San Diego, CA

**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้จัดการร้านอาหาร เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ Line ID: @tfind มือถือเบอร์ 087-8314785