ตัวอย่างเรซูเม่ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานผู้จัดการฝ่ายขาย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

 • ผู้จัดการฝ่ายขายมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กร ผู้จัดการฝ่ายขาย คือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการขายและสร้างรายได้ให้แก่องค์กร
 • ผู้จัดการฝ่ายขายต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตัวเองที่มีต่อองค์กรอย่างชัดเจน และตระหนักถึงสิ่งที่ต้องทำในสถานที่ทำงาน
 • ผู้จัดการฝ่ายขายรับผิดชอบในการบรรลุเป้าหมายการขายขององค์กรด้วยแผนการและงบประมาณที่วางไว้
 • ผู้จัดการฝ่ายขายไม่สามารถทำงานได้ด้วยตนเองแต่ต้องการการสนุบสนุนจากทีมการขายซึ่งแต่ละคนมุ่งมั่นที่จะทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • ผู้จัดการฝ่ายขายตั้งเป้าหมายสำหรับเจ้าหน้าที่บริหารการขายและตัวแทนการขาย และต้องมั่นใจว่าเป้าหมายนั้นมีความเป็นไปได้และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริง

ความสามารถหลัก

 • มีความคุ้นเคยในแง่ต่างๆของการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนจำหน่าย
 • ความสามารถในการจัดการเงื่อนไขทางการตลาดและปรับปรุงกลยุทธ์การขายให้เหมาะสม
 • ความสามารถในการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความกดดันสูงและทำการตัดสินใจที่ซับซ้อนได้เกี่ยวกับการตั้งราคา
 • มีความรู้ครอบคลุมเรื่องกลยุทธ์การขายและการตลาด

ทักษะสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย

 • ทักษะการเขียนและการพูดเพื่อการสื่อสารที่ดีเยี่ยม (written and vеrbаl соmmuniсаtiоn skills) รวมถึงทักษะการนำเสนอแบบเป็นทางการ (Formal presentation skills)
 • การโน้มน้าว (Persuasiveness) ความสามารถในการปรับเปลี่ยน (Adapability) และการสร้างสรร (Innovation)
 • การวินิจฉัยและการตัดสินใจ (Judgment аnd Decision-making)
 • การให้ความร่วมมือ (Collaboration)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้จัดการฝ่ายขาย –  Sales Manager Resume

CHIRS WILLAIMS
Street, City, State, Zip | Phone, Email Address

CAREER OBJECTIVE

Managerial position in Sales and Marketing wherein education, experience and skills can be efficiently utilized to increase the sales volume and profitability of the firm. Build a strong distribution network for achieving greater market development by fulfilling the following underlying functions:

 • Leading sales teams to achieve sales objectives.
 • Identifying potential customers in the market.
 • Comparing products and their substitutes based on a range of criteria.
 • Managing the firm’s sales budget and costs Estimating costs involved.

(Alternative Objective Statements):

 • Obtain an executive sales/marketing management position in a growth-oriented company.
 • Utilize business development/sales skills at a progressive organization where these skills can make a significant impact on the bottom line.
 • Obtain a position that will enable use of strong sales skills, marketing background and abilities to work well with co-workers and clients.
 • Use sales and marketing-oriented skills in the best possible way to achieve the company’s sales goals.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABC COMPANY – Sometown, RI 
Sales Manager (2014 to Present)

Recruit to lead startup of Northeast sales region and manage a 12-member team within $8.2 million, 12-state territory. Grow market share by increasing gasket product-line sales to warehouse distributers and retail stores.

Results:

 • Increased territory sales from less than $4 million to $8.2 million within two years, exceeding quota by 12% in 2011 and 15% in 2010.
 • Ranked as #1 sales manager (out of 12) in 2011 and 2010.
 • Fostered a robust, sustainable network of buyers from Maine to Florida, leveraging strong listening, presentation and closing skills to optimize sales results despite previously dominant competitor advantage.
 • Introduced new gasket lines into the market, often closing sight-unseen sales of newly released products.
 • Demonstrated an unwavering commitment to customer service, adding new customers while maintaining premium service levels with existing accounts.

DEF COMPANY – Sometown, RI 
Sales Manager (2010 to 2014)

Managed daily operations of automotive service department generating $12.5 million annually. Provided floor sales leadership and supervised eight associates. Rapidly promoted from initial sales associate position.

Impact & Results:

 • Surpassed sales goals by 19% in 2009 and 14% in 2008.
 • Recognized for superior performance as a two-time district “Employee of the Month” honoree.
 • Increased sales of company-owned paint sealants by 24%, selling $245K in sealant products in 2009.

EDUCATION

ASBSD University Cambridge, MA (2000 – 2003)
Master of Business Administration/MBA in sales and marketing
ASBSD University Boston, MA (1998 – 1999)
Bachelor’s degree in business administration/sales and marketing


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ผู้จัดการฝ่ายขาย ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพ สั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785