ตัวอย่างเรซูเม่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย (Security Specialist Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ สมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและคำสั่ง รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องผ่านการตรวจจับ การป้องกันและการสืบสวนการกระทำผิด หน้าที่ของตำแหน่งนี้ยังรวมถึงการดูแลทรัพย์สินทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคลเพื่อตรวจตราถึงสัญญาณการรุกล้ำเพื่อให้มั่นใจว่าหน้าต่างและประตูทางเข้านั้นมีความปลอดภัย หน้าที่อื่นๆครอบคลุมถึงการตอบสนองต่อการเตือนภัย การตรวจตราการรบกวนและการสังเกตการณ์ทางเข้าและทางออกของพนักงาน แขกและบุคคลอื่นๆภายในหรือเมื่อออกจากบริเวณเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันขโมย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยต้องเขียนรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมประจำวัน เช่น ความเสียหายของอุปกรณ์หรือทรัพย์สิน การขโมย การเข้า-ออกของผู้มีอำนาจหรือเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ

คุณสมบัติและการอบรมที่จำเป็น

 • ผู้เข้ามาทำหน้าที่ใหม่ทุกคนต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน (สมรรถภาพ สุขภาพและการศึกษา) ตามที่บริษัทกำหนด โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่มีข้อกำหนดเรื่องความสูงหรือการกำหนดอายุสำหรับผู้สมัคร แต่รอยสักที่เห็นได้ชัดเจน ปัญหาเรื่องหนี้สินหรือความผิดทางอาญาอาจจะเป็นข้อจำกัด ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์แต่หากมีจะถือเป็นข้อได้เปรียบ
 • ทักษะที่จำเป็นที่ต้องพิจารณาสำหรับการเขียนประวัติสมัครงานตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย
 • ยอมรับฟังความคิดเห็น (Open-mindedness)
 • มีความยืดหยุ่น (Resilience)
 • กล้าแสดงออก (Assertiveness)
 • มีวุฒิภาวะ (Maturity)
 • มีความสามารถในการจัดการหน้าที่งาน (Ability to handle responsibility)
 • มีความสงบในการแก้ปัญหาในสถานการณ์อันตราย (Ability to remain calm in challenging or dangerous situations)
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Good interpersonal skills)
 • ทักษะการสื่อสาร (Communication skills)
 • ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills)
 • ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving skills)
 • ทักษะการประนีประนอม (Negotiation skills)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย – Security Specialist

Ted Mack
[Street, City, Stаtе, Zip, Phone, Email]

PROFESSIONAL SUMMARY

Professional security specialist with many years experience protecting lives and property. Created and lead security professionals in a private consultant practice, utilizing personal field experience from military duties and private security assignments to provide effective advice and services. Demonstrated ability to assess threats and vulnerabilities in order to respond quickly and implement effective solutions for enhanced security.

RELEVANT EXPERIENCE

BLACKWATER SECURITY, Milsap, CA 1999 – Present
Security Consultant

 • Founded and managed an 8-person consulting firm specializing in physical security for celebrities, events, retail establishments, and financial institutions. Recruited, trained, and directed a team of contracting security agents based on client needs. Oversaw business, financial, and personnel decisions.
 • Mentored and coached team members to deliver quality service and advice to clients.
 • Instituted an immediate response procedure to quickly address emergency and hazardous situations, resulting in a 45% reduction in the time to contact appropriate authorities.
 • Conducted research on the success of security techniques in order to focus on the most successful strategies employed in the field.
 • Trained colleagues to present security plans using professional presentation skills.

GREAT PLAINS GEMS, INC., San Diego, CA 1996 – 1999
Security Agent

 • Managed security for 10 gold/jewelry stores and seven security couriers. Oversaw security, including alarm systems, inventory control procedures, contract security personnel, and surveillance systems.
 • Advised senior management on improvements in security measures.
 • Developed and institutionalized security standards and procedures, reducing thefts by 17%.
 • Investigated and analyzed patterns in courier travel to demonstrate security vulnerabilities.
 • Coordinated with local law enforcement to increase awareness of crime patterns and assist in investigations.
 • Researched new developments in alarm and surveillance systems to identify tools to improve in-store security.

EDUCATION

Bachelor of Arts (Management), 1999
State College of California, Fontana, CA

Associate of Arts (Law Enforcement), 1996
Greenburg Community College, Greenburg, CA

ADDITIONAL QUALIFICATIONS

General Management: Use administrative, planning, and organizational skills to recognize problems and execute solutions that streamline operations and achieve results.
Leadership: Use coaching and mentoring strategies to assist employees in developing programs of action that address identified security needs.
Communication: Express recommendations in a clear, concise, and effective manner.


**นี่เป็นเพียงตัวอย่างประกอบในการจัดทำ Resume ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย เท่านั้น ผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามเหมาะสม แต่หากต้องการจ้างเขียนเพื่อความสะดวก และได้ Resume ที่โดดเด่น แตกต่างจากคู่แข่ง สามารถติดต่อได้ที idtecresume@gmail.com หรือที่ line Id: 0878314785 มือถือเบอร์ 087-8314785