รวม 65 Skills และ Keywords สำหรับ Flight Attendant Resume

ต่อไปนี้คือ 90 ทักษะ (Skills) และ Keywords ที่จำเป็น สำหรับการเขียน Resume สำหรับสมัครงานสายการบิน Flight Attendent หรือ Cabin Crew

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 1. Active Listening ตั้งใจฟัง
 2. Adaptability To New Situations การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่
 3. Amiability ความเป็นกันเอง
 4. Attention To Detail ใส่ใจในรายละเอียด
 5. Calmness มีความสงบ ไม่ตื่นตระหนก
 6. Communication Skills ความสามารถในการสื่อสาร
 7. Conflict Resolution แก้ปัญหาความขัดแย้งได้
 8. Cultural Intelligence ความฉลาดทางวัฒนธรรม
 9. Customer Service Skills ทักษะการบริการลูกค้า
 10. Demonstrated Leadership แสดงความเป็นผู้นำ
 11. Empathy ความเข้าอกเข้าใจ
 12. Excellent Communication สื่อสารได้ดีเยี่ยม
 13. Exceptional Attitude ทัศนคติที่ยอดเยี่ยม
 14. Flexibility มีความยืดหยุ่น
 15. Flight Equipment Maintenance การบำรุงรักษาอุปกรณ์การบิน
 16. Friendliness มีความเป็นมิตร
 17. Initiative ความคิดริเริ่ม
 18. Mediation มีทักษะการไกล่เกลี่ย
 19. Multitasking สามารถทำงานหลายหน้าที่ได้
 20. Patience มีความอดทน
 21. Physical Stamina มีความแข็งแกร่งทางกายภาพ
 22. Positivity มีความคิดแง่บวก
 23. Prioritizing จัดลำดับความสำคัญ
 24. Problem-solving การแก้ปัญหา
 25. Responsibility มีความรับผิดชอบ
 26. Stress Management การจัดการความเครียด
 27. Teamwork การทำงานเป็นทีม
 28. Time Management การจัดการเวลา
 29. Ability To Work Independently Or On A Team ความสามารถในการทำงานอิสระหรือเป็นทีม
 30. Adaptability มีการปรับตัวได้ดี
 31. Aircraft Operations & Security การปฏิบัติการและการรักษาความปลอดภัยอากาศยาน
 32. Airline Terminology เข้าใจคำศัพท์ของสายการบิน
 33. Airport Codes เข้าใจรหัสสนามบิน
 34. Amiability มีความเป็นกันเอง
 35. Assertiveness มีความกล้าแสดงออก
 36. Attention To Detail ใส่ใจในรายละเอียด
 37. Basic Swimming สามารถว่ายน้ำขั้นพื้นฐานได้
 38. Cabin F&B Service บริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องโดยสาร
 39. Comfortable Working in High-pressure Situations ทำงานได้อย่างสะดวกสบายในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูง
 40. Communication Skills มีความสามารถในการสื่อสาร
 41. Conflict Resolution and De-escalation การแก้ไขข้อขัดแย้งและการลดระดับ
 42. Counter-terrorism Measures มาตรการต่อต้านการก่อการร้าย
 43. Cultural Awareness การรับรู้ทางวัฒนธรรม
 44. Customer Service บริการลูกค้า
 45. Customer Service Excellence ความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า
 46. Demonstrations And Education การสาธิตและการศึกษา
 47. Emergency Procedures & Response ขั้นตอนและการตอบสนองฉุกเฉิน
 48. Federal Aviation Regulations (FARs) กฎระเบียบการบินของรัฐบาลกลาง (FARs)
 49. Flexibility ความยืดหยุ่น
 50. Inventory Control การควบคุมสินค้าคงคลัง
 51. Leadership มีความเป็นผู้นำ
 52. Numerical Competence มีความสามารถทางตัวเลข
 53. Operating Jet Bridge Equipment ปฏิบัติการอุปกรณ์สะพานเจ็ท
 54. Organizational Skills ทักษะองค์กร
 55. Passenger Communications การสื่อสารผู้โดยสาร
 56. Passenger, Crew & Flight Safety ความปลอดภัยของผู้โดยสาร ลูกเรือ และเที่ยวบิน
 57. Physical Stamina ความแข็งแกร่งทางกายภาพ
 58. Plane Evacuation Protocols โปรโตคอลการอพยพเครื่องบิน
 59. Problem-solving Skills ทักษะการแก้ปัญหา
 60. Public Speaking พูดในที่สาธารณะ
 61. Sales ฝ่ายขาย
 62. Self-control การควบคุมตนเอง
 63. Stress Management การจัดการความเครียด
 64. Teamwork การทำงานเป็นทีม
 65. Time Management การจัดการเวลา

ในการเขียน Resume เพื่อสมัครงานสายการบิน ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของสายการบินที่จะสม้คร