ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer Cover Letter)

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) ภาษาอังกฤษ

วิศวกรซอฟต์แวร์ คือบุคคลซึ่งใช้ความรู้ทางวิศวกรรมในการปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ ตำแหน่งนี้ไม่เพียงแต่สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์แต่ยังต้องเรียนรู้เรื่องทักษะเพื่อทำเอกสาร ฐานข้อมูลและขั้นตอนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถที่จะระบุองค์ประกอบและโมดูลของซอฟต์แวร์ทางวิศวกรรมได้ การใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์นั้นมีขั้นตอนที่ชัดเจน ซึ่งอธิบายกฎเกณฑ์การเข้า เกณฑ์การออกหรือองค์ประกอบของซอฟต์แวร์ วิธีการที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือเทคนิคโครงสร้างหรือวิศวกรรมสารสนเทศ วิธีการที่เลือกนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะโครงการ ประเภทการใช้งาน อุปกรณ์ที่จะนำมาใช้และประเภทการควบคุมและเอกสารที่ต้องการ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

การเขียนจดหมายสำหรับตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์

  • จดหมายต้องมีความน่าประทับใจและต้องมีความสอดคล้องกับจดหมายสมัครงาน
  • รูปแบบของจดหมายขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่สมัคร
  • จดหมายที่ดีต้องไม่เพียงแต่ระบุความสามารถของผู้สมัครเท่านั้น แต่ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ว่าจ้าง
  • จดหมายต้องมีความเป็นเอกลักษณ์ ผู้สมัครส่วนใหญ่มักดาวน์โหลดตัวอย่างจดหมายจากอินเตอร์เน็ต และไม่ได้เปลี่ยนเนื้อหาให้มีความเป็นส่วนตัว
  • จดหมายที่ไม่ได้มีการปรับข้อมูลจะขาดความน่าสนใจ
  • ข้อความเปิดจดหมายต้องชัดเจน อยู่ตรงกลางจดหมายมากกว่าที่จะอยู่ส่วนด้านซ้ายของจดหมาย
  • จดหมายต้องจูงใจผู้อ่านเห็นว่าผู้สมัครนั้นมีความสามารถและมีความมั่นใจ
  • จดหมายต้องสั้น กระชับ อธิบายเหตุผลถึงการสนใจในตำแหน่งงานนี้และเหตุผลที่คุณเป็นผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดกับตำแหน่งงาน ให้ข้อมูลการติดต่อที่สามารถติดต่อได้เพื่อการสัมภาษณ์
  • ใช้ภาษาที่เป็นมืออาชีพเพื่อสร้างความน่าสนใจให้แก่จดหมาย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์สแลงหรือคำที่เป็นทางการมากจนเกินไป พยายามไม่ใช้คำที่มีความยาวมากเกินไปเพื่อสร้างความประทับใจ ไม่ใช้คำว่า “ผม/ดิฉัน” มากกว่า 3-4 ครั้ง การทราบข้อมูลของบริษัทที่คุณไปสมัครงานนั้นเป็นข้อดีเนื่องจากจะทำให้คุณสามารถอ้างถึงทักษะของคุณได้ดียิ่งขึ้น ควรมีการอ่านทบทวนจดหมายเพื่อความถูกต้องทางหลักไวยากรณ์และการสะกดคำ

ตัวอย่างจดหมายสมัครงานวิศวกรซอฟต์แวร์ (Software Engineer) ภาษาอังกฤษ

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Mr. Morgan,

This is with great interest that I would like you to consider me for the position of an embedded software engineer in your company.

I was excited to learn your job post at www.resumeextra.com. I have all the skill and experience you are looking in an ideal candidate. As requested, I have enclosed my resume with this letter.

I hold an engineering degree and have a good knowledge on both hardware and software technology. In addition to this, I have completed courses on digital electronics. Soon after my college, I joined BCD Digital Company as a trainer embedded software engineer. After the completion of the training session I worked as junior embedded software engineer in the same company I am well versed of the software system and the microcontrollers and other digital signal processor. Till date I have worked with profitable electronics and devices such as wireless phones and appliances. I was more involved in the design, development, debugging and modifying this software. Apart from this, I am aware of the different of codes. The main objectives of my work profile is to design and accomplish a given product and the system.

I would appreciate if we could meet up for a follow up interview and discuss on this more where the value and strength I can bring to your already successful company.

Yours sincerely,

Olivia Williams.


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจเขียนจดหมายสมัครงาน วิศวกรซอฟต์แวร์ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: 0878314785