ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์

ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์เป็นมืออาชีพที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลตารางเวลา แผนการและกลยุทธ์สำหรับการใช้งานเว็บและการพัฒนาซอฟต์แวร์ ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ทำงานอยู่ในเกือบทุกองค์กรและมีบทบาทสำคัญในการดูแลบำรุงรักษาการจัดการและความสำเร็จโดยรวมของโปรแกรมและโปรแกรมคอมพิวเตอร์

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลยที่ Line ID: 0878314785 หรือที่เมล idtecresume@gmail.com ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์และแผนการบริหารโครงการและสร้างความมั่นใจในการใช้งานตลอดระยะเวลาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ ในเวลาเดียวกันคาดว่าจะให้คำแนะนำและกำหนดทิศทางทีมวิศวกรซอฟต์แวร์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์จากขั้นตอนการวางแผนไปสู่ขั้นตอนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์จะต้องอธิบายเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแต่ละขั้นตอนของโครงการ ดังนั้นผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์จะมีหน้าที่ประสานงานและตรวจสอบการทำงานของสมาชิกทุกคนในทีม และจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในระหว่างโครงการ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า

นอกเหนือจากการดำเนินการกิจกรรมการกำกับดูแล ในฐานะผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ คุณยังต้องทำงานที่รวมถึงการจัดประชุมกับลูกค้าและผู้จัดการคนอื่น ๆ ในองค์กรเพื่อพิจารณาเรื่องผู้สนับสนุนการตัดสินใจที่สำคัญ การค้าขายและการบริหารความคาดหวัง นอกจากนี้คุณยังจะต้องสร้างคำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่อาวุโสเกี่ยวกับวิธีการจัดสรรทรัพยากร การออกแบบตารางเวลา โครงการฝึกอบรมสมาชิกในทีม โครงการซอฟต์แวร์เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา  กระบวนการและระเบียบข้อบังคับขององค์กร

ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ (Software Project Manager Job Description Sample)

Position: Software Project Manager

Degree: Bachelor’s degree in software engineering, project management or any related field.

Working conditions: Has to work in the office.

Qualifications:

 • Must possess at least a Bachelor’s Degree in computer or software engineering, computer science, project management, business administration or any of the various related fields.
 • Must have at least five years of experience in any technology related environment. Also, some years of experience as a project manager in a relevant organization.
 • Getting a certificate as a Project Management Professional (PMP) will open doors to numerous opportunities of being eligible for various career choices because some employers only consider applicants with such certificate.
 • Knowledgeable in aspects of software development, application, and programming. Such as SQL, Microsoft Office, and Linux.
 • Excellent skill in project management, as it is a major criterion for being eligible.
 • Ability to set and meet up with deadlines, lead the development project team, evaluate and estimate the costs of a project.
 • Must have skills in communicating as a superior, be it verbally or non-verbally.
 • Possess strong organizational skills and must be a critical thinker.

Key Responsibilities:

 • Responsible for creating, implementing and maintaining project plans and agendas.
 • You will offer guidance, drive, and inspiration to developers.
 • Responsible for troubleshooting technical issues whenever it pops up.
 • Making sure upgrades of software are smooth.
 • Conducting software development team meetings to discuss how to satisfy customers better and generate more revenue to the company.
 • Required to make consistent status reports available to the management of the organization and to the clients.
 • You’ll have to work hand-in-hand with the company executives, business analysts, and other software developers.

ตัวอย่าง คำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการโปรเจ็คซอฟต์แวร์ (Software Project Manager Job Description) นำไปปรับใช้เพื่อประกาศรับสมัครเพื่อให้ได้พนักงานตรงกับที่ต้องการได้เลย