รวม 53 Skills และคำศัพท์ พนักงานนวดสปา

ต่อไปนี้คือ ทักษะ (Skills) และคำศัพท์ (Keywords) ที่พนักงานนวดสปา ต้องใช้ ในการเขียนจดหมายสมัครงาน เขียน Resume และอ่านหน้าประกาศรับสมัครงาน มีคำไหนบ้าง มาดูกันเลย

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

 1. Acknowledge and respond to relevant customer queries, needs and expectations (รับทราบและตอบสนองต่อคำถาม ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง)
 2. Administer treatments for clients in a professional friendly manner (ให้การรักษาแก่ลูกค้าด้วยความเป็นกันเองอย่างมืออาชีพ)
 3. Advanced facials specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวหน้าขั้นสูง)
 4. Apply best practices and be up to date with market trends (ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและทันต่อแนวโน้มของตลาด)
 5. Assess guest needs and inquire about contraindications like any allergies, high blood pressure, and pregnancy before beginning the service (ประเมินความต้องการของแขกและสอบถามเกี่ยวกับข้อห้ามต่างๆ เช่น การแพ้ ความดันโลหิตสูง และการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มบริการ)
 6. Assist spa in activities such as staff meetings promotions and housekeeping duties (ช่วยสปาในกิจกรรมต่างๆ เช่น โปรโมชั่นการประชุมพนักงานและหน้าที่ดูแลทำความสะอาด)
 7. Athletic massage (นวดเพื่อสุขภาพ)
 8. Be familiar with all hotel/spa packages, promotions, prices and rates (มีความเข้าใจในการทำแพ็คเกจโรงแรม/สปา โปรโมชั่น ราคา และราคาทั้งหมด)
 9. Body treatments – wraps using ingredients such as mud or seaweed, exfoliation using salt crystals or other grains, hydration using rich creams and oils (ทรีทเมนต์ร่างกาย – ห่อโดยใช้ส่วนผสม เช่น โคลนหรือสาหร่าย การขัดผิวโดยใช้ผลึกเกลือหรือธัญพืชอื่นๆ การให้ความชุ่มชื้นโดยใช้ครีมและน้ำมันที่เข้มข้น)
 10. Communication and customer service skills (ทักษะการสื่อสารและการบริการลูกค้า)
 11. Cooperate with and report on administration on any arising issues (ให้ความร่วมมือและรายงานการบริหารงานในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้น)
 12. CPR and First Aid certifications are advantageous (ใบรับรอง CPR และการปฐมพยาบาลเป็นประโยชน์)
 13. Customer care (บริการลูกค้า)
 14. Deliver a range of health and beauty treatments while focusing on client care and repeat business (ให้บริการทรีตเมนต์เพื่อสุขภาพและความงามที่หลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การดูแลลูกค้าและทำธุรกิจซ้ำ)
 15. Deliver a variety of spa services (body treatments, massages, facials, waxing and manicure/pedicure) in a safe and comfortable manner (ให้บริการสปาที่หลากหลาย (ทรีทเมนต์ร่างกาย นวดหน้า แว็กซ์และทำเล็บมือ/เล็บเท้า) ในลักษณะที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย)
 16. Direct marketing (การตลาดทางตรง)
 17. Effective communication skills (ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ)
 18. Ensures that a high standard of service is maintained throughout the spa (มั่นใจได้ถึงมาตรฐานการบริการระดับสูงทั่วทั้งสปา)
 19. Excellent knowledge of English language (ความรู้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม)
 20. Excellent organizational skills (ทักษะองค์กรที่ยอดเยี่ยม)
 21. Exceptional customer service skills (ทักษะการบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม)
 22. Experience in sales will be considered an asset (มีประสบการณ์ด้านการขายจะถือเป็นสินทรัพย์)
 23. Facials – skin analysis, cleansing, massaging, toning and moisturizing (ผิวหน้า – วิเคราะห์ผิว ทำความสะอาด นวด ปรับสีและให้ความชุ่มชื้น)
 24. Give talks and demonstrations to groups of clients (ให้คำแนะนำและสาธิตกับกลุ่มลูกค้า)
 25. Hands on experience in massage techniques, manicures, pedicures, waxing and face/body therapies (ประสบการณ์ตรงในเทคนิคการนวด ทำเล็บมือ เล็บเท้า แว็กซ์และใบหน้า/ร่างกาย)
 26. Keep a clean and stocked room (รักษาความสะอาดห้องเก็บของ)
 27. Keep documentation and maintain clients files (เก็บเอกสารและดูแลไฟล์ลูกค้า)
 28. Licensed in massage therapy and cosmetology or aesthetics (ได้รับใบอนุญาตในการนวดบำบัดและความงามหรือสุนทรียศาสตร์)
 29. Maintain a stock of products such as creams, oils and lotions in their treatment areas (รักษาสต็อกของผลิตภัณฑ์ เช่น ครีม น้ำมัน และโลชั่นในบริเวณที่ทำการรักษา)
 30. Maintain equipment and sample inventory of products (บำรุงรักษาอุปกรณ์และตัวอย่างสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์)
 31. Maintain knowledge of hours of operation, memberships, reservations, fees, treatments, products and merchandise as well as pertinent hotel information (รักษาความรู้เกี่ยวกับเวลาทำการ การเป็นสมาชิก การจอง ค่าธรรมเนียม การรักษา ผลิตภัณฑ์และสินค้าตลอดจนข้อมูลโรงแรมที่เกี่ยวข้อง)
 32. Maintain rigorous standards of sanitation and sterilization as directed by law and the spa’s policies and procedures (รักษามาตรฐานการสุขาภิบาลและฆ่าเชื้อที่เข้มงวดตามกฎหมายและนโยบายและขั้นตอนของสปา)
 33. Maintains spa and treatment room appearance, cleanliness according to standard operating procedures (รักษารูปลักษณ์ของห้องสปาและทรีตเมนต์ ความสะอาดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน)
 34. Manicures and pedicures (ทำเล็บมือและเล็บเท้า)
 35. Massages, including Swedish, Thai and hot stone massages, Indian head massage and aromatherapy (การนวด รวมทั้งการนวดแบบสวีดิช ไทย และการนวดด้วยหินร้อน การนวดศีรษะแบบอินเดีย และการบำบัดด้วยกลิ่นหอม)
 36. Nationally recognized therapy qualifications (คุณสมบัติการรักษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ)
 37. Offer skin rejuvenation and cellulite reduction therapy services to clients (ให้บริการฟื้นฟูผิวและลดเซลลูไลท์ให้กับลูกค้า)
 38. Patience and respect (ความอดทนและความเคารพ)
 39. Perform laser vein therapy and laser hair removal procedures (ทำเลเซอร์เส้นเลือดและเลเซอร์กำจัดขนตามขั้นตอน)
 40. Positive attitude (ทัศนคติเชิงบวก)
 41. Prepare, clean and help maintain the treatment rooms, wet areas and relaxation areas (จัดเตรียม ทำความสะอาด และช่วยรักษาห้องทรีตเมนต์ พื้นที่เปียก และพื้นที่พักผ่อน)
 42. Proven work experience as a Spa therapist (ประสบการณ์การทำงานที่พิสูจน์แล้วในฐานะนักบำบัดสปา)
 43. Provide massage services to guests using props and/or products (ให้บริการนวดแก่แขกที่ใช้อุปกรณ์และ/หรือผลิตภัณฑ์)
 44. Reflexology (นวดกดจุด)
 45. Sales background (ประวัติการขาย)
 46. Set up, monitor and shut down water, temperature and spa facilities (ตั้งค่า ตรวจสอบ และปิดระบบน้ำ อุณหภูมิ และสปา)
 47. Skin analysis (การวิเคราะห์ผิวหนัง)
 48. Sound knowledge of anatomy, physiology, and different massage techniques (ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา และเทคนิคการนวดแบบต่างๆ)
 49. Spa treatment services expert (ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการสปาทรีตเมนต์)
 50. Suggest and promote retail products or additional services (แนะนำและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ขายปลีกหรือบริการเพิ่มเติม)
 51. The ability to stand for extended periods (ความสามารถในการยืนเป็นเวลานาน)
 52. Uphold hygiene standards and follow health and safety regulations (รักษามาตรฐานสุขอนามัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย)
 53. User-level computer skills (ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับผู้ใช้)

*** ในการเขียน Resume ไม่ได้หมายความว่า เราต้องแทรกคำเหล่านี้ทั้งหมด ลงใน Resume นะครับ แต่ว่า ควรจะมีคำเหล่านี้ไว้บ้าง เพื่อให้เราดูมีทักษะ และตรงกับความต้องการของตำแหน่งงานที่จะสม้คร

ดูตัวอย่าง Resume นวดแผนไทย