ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดสอบ

คำบรรยายลักษณะงานวิศวกรทดสอบ (Test Engineer Job Description)

การทดสอบ เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างมากสำหรับ วิศวกรทดสอบ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบใหม่ๆ ซึ่งวิศวกรทดสอบจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้จัดการโครงการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ วิศวกรทดสอบมีความสำคัญต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ เนื่องจากวิศวกรทดสอบจะช่วยทดสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

หน้าที่และความรับผิดชอบของวิศวกรทดสอบ

หน้าที่ของวิศวกรทดสอบ ได้แก่ การวางแผนการออกแบบและการประเมินผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารการผลิตเพื่อรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป วิศวกรทดสอบยังมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปมีมาตรฐานที่กำหนดและเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่อื่นๆอีก เช่น

  • วิศวกรทดสอบจะควบคุมกระบวนการทั้งหมด ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
  • วิศวกรทดสอบต้องมีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เป็นอย่างมาก เพื่อที่จะสามารถดำเนินการทดสอบ และให้ได้ผลที่ถูกต้องและได้มาตรฐานที่สุด
  • วิศวกรทดสอบต้องทดสอบผลิตภัณฑ์ หรือระบบอย่างเต็มที่ และละเอียดรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์สามารถใช้งานได้ดี และตรงตามความต้องการของลูกค้า
  • วิศวกรทดสอบต้องสามารถทำงานร่วมกับทีมพัฒนาทีมอื่นๆได้
  • วิศวกรทดสอบต้องให้ความสำคัญกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้งานของลูกค้า พร้อมกับติดตามผลของผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ความสามารถและทักษะที่จำเป็น

วิศวกรทดสอบต้องมีความรู้ทางเทคนิค มีความชำนาญในสาขาวิชา ต้องรู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการผลิต พร้อมทั้งต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

วิศวกรทดสอบยังต้องมีไหวพริบ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงลูกค้าอีกด้วย

ทักษะการวิเคราะห์: วิศวกรทดสอบต้องที่มีทักษะในการวิเคราะห์ สามารถวิเคราะห์ข้อบกพร่องและรายละเอียดได้

ทักษะการตัดสินใจ: ต้องสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าและความต้องการของตลาดที่แตกต่างกัน

การใส่ใจรายละเอียด: ต้องอดทนและระมัดระวังในการแจ้งรายละเอียด นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานก่อนออกสู่ตลาด

นอกจากนี้ วิศวกรทดสอบยังต้องมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องได้ทำงานร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆ และต้องสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันอีกด้วย