ตัวอย่างเรซูเม่วิศวกรทดสอบ (Test Engineer Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งวิศวกรทดสอบ รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานวิศวกรทดสอบ

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

วิศวกรทดสอบ รับผิดชอบงานวางแผน ออกแบบและประเมินผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับการประสานงานร่วมกับฝ่ายจัดการผลิตภัณฑ์ วิศวกรทดสอบจะต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการระบุและทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสำเร็จแล้วอย่างถ้วนถี่ นอกจากนั้นยังทำการทดสอบส่วนที่ถูกส่งคืน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์รูปแบบ

หน้าที่ที่วิศวกรทดสอบควรทราบก่อนเขียนประวัติสำหรับสมัครงาน

 • ศึกษาข้อกำหนดของซอฟต์แวร์และให้ข้อมูลที่ชัดเจนในกรณีที่มีคำถาม
 • มีความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ภายใต้การทดสอบและซอฟต์แวร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจแผนการทดสอบหลักและแผนโครงการ
 • สร้างและให้ความช่วยเหลือในการสร้างแผนการทดสอบของตนเอง
 • สร้างเงื่อนไขการทดสอบอ้างอิงตามข้อกำหนดและเอกสารอื่นๆ
 • หาหรือสร้างข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ
 • ตั้งค่าระบบทดสอบที่ต้องการ (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์และเครือข่าย)
 • สร้างหรือให้ความช่วยเหลือในการสร้างการทดสอบด้วยระบบอัตโนมัติ
 • ทดสอบซอฟต์แวร์โดยการทำการทดสอบ (ด้วยระบบมือและ/หรือระบบอัตโนมัติ)
 • รายงานจุดบกพร่อง (มักจะอยู่ในฐานข้อมูลรายงานจุดบกพร่อง) ต่อผู้เกี่ยวข้อง
 • สร้างระบบบันทึกการทดสอบ
 • รายงานผลการทดสอบไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ตอบสนองต่อรายงานจุดบกพร่องที่แจ้งกลับมา (ยกตัวอย่างเช่น รายงานปัญหาแจ้งกลับมาว่าไม่สามารถผลิตซ้ำได้)
 • ทำการทดสอบข้อบกพร่องที่ได้รับการแก้ไขแล้วซ้ำอีกครั้ง
 • อัพเดทเงื่อนไขการทดสอบตามจุดบกพร่องที่พบ
 • อัพเดทการทดสอบอัตโนมัติตามเงื่อนไขการทดสอบที่ได้รับการอัพเดท
 • ให้ข้อมูลแก่ทีมเพื่อปรับปรุงขั้นตอนการทดสอบ
 • บันทึกเวลาในซอฟต์แวร์จัดการโครงการหรือระบบการติดตามเวลา

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ วิศวกรทดสอบ – Test Engineer Resume

JOHN WHITE
[Street, City, State, Zip] | [Phone] [Email Address]

SUMMARY

Dedicated QA professional offering extensive technical experience in developing QA test automation tools and executing QA engineering procedures using latest quality techniques in test automation procedure.

TECHNICAL PROFICIENCY

 • Operating Systems: Unix/Linux.
 • Software Languages: Perl, Tcl/Tk and Python.
 • Designing of test plans/scenarios and test cases.
 • Readingengineering schematics.
 • Development of QA test engineering procedures.
 • XLST/HTML/XPATH/JAVA, Ruby/Python/Perl

Report tool: Crystal Report

Objective: Seeking position as QA test engineer to utilize over eight years’ experience in testing technical products to ensure proper functionality before introduction of product to market.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ABCD Technologies Inc., New York, NY (20010 – Present)
QA Test Engineer

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

Team Work:

 • Worked in coordination with engineering departments to create and maintain automated verification tests.
 • Worked with test management in making reports, compiling metrics; produced reports on estimated dependencies, confidence levels, and time intervals.
 • QA Test Cases, Plans & Execution.
 • Performed risk assessment and research by closely monitoring test cases.
 • Prepared Quality Assurance test plans, budgets and schedules.
 • Identified, fixed, and scrupulously documented system bugs.

QA Documentation:

 • Researched and documented details of errors in report-process immediately upon discovering problems.
 • Ensured version control of all test objects developed and QA test environments used – Updated QA test execution status as a part of routine test status updates.
 • Ensured optimum quality control of products – Prepared evaluation of software requirements, specifications, user documentation, help files and other related documentation of project.

Staffing:

 • Supervised newly hired staff members – Guided and trained junior test engineers and technicians assigned to QA test automation engineers.

EDUCATION

ABCD University, Boston, MA (1996 – 2000)
BS, Bachelor of Science in Computer Engineering


 ***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume วิศวกรทดสอบ ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind