ตัวอย่างเรซูเม่ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว (Travel Consultant Resume)

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตำแหน่งตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว รายละเอียดงาน และทักษะที่จำเป็น

รายละเอียดงานตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว

*** สั่งทำ Resume เนื้อหาดี ข้อความโดนๆ เลือกแบบสวยๆ ได้ง่ายๆ ภาษาไทย 450 บาท อังกฤษ 750 บาท ส่งได้ใน 2 วัน หรือหากมี Resume เดิมอยู่แล้ว แต่ต้องการแบบที่ทันสมัย Design สวยๆ เราจัดให้เพียง 200 บาท สั่งได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง


Line ID: @tfind

บทบาทของตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว คือการให้ความช่วยเหลือด้านคำแนะนำในการท่องเที่ยวและการจัดการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจหรือเพื่อความเพลิดเพลิน พนักงานในตำแหน่งนี้จะให้ข้อมูลสถานที่ปลายทาง ผู้คนและการขนส่งให้แก่บริษัทและลูกค้าต่างๆรวมไปถึงการจัดการสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตัวแทนที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการติดต่อประสานงานและเตรีมมการท่องเที่ยวให้กับลูกค้าที่เดินทางด้วยตนเองหรือเดินทางเป็นกลุ่มและบริษัทต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะทำงานให้กับบริษัทตัวแทนจัดการท่องเที่ยวแม้ว่าสำนักงานสถิติแรงงานจะคาดการณ์ว่ามีประมาณร้อยละ 14 ที่ดำเนินการให้บริการด้วยตนเอง แม้ว่าการใช้อินเตอร์เน็ตจะให้ความสะดวกสบายในการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวของบุคคล แต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังใช้ที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวในการจองการเดินทางและเพื่อให้ได้รับความคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

ตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยวจะใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในการให้คำปรึกษาด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า โดยอาจจะหลีกเลี่ยงการแนะนำโรงแรมที่มีบทวิจารณ์ที่ไม่ดี กำหนดวันเดินทางเพื่อให้ได้ทั้งงานและการบริการกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นยังให้คำปรึกษาด้านสภาพอากาศและกิจกรรมที่เป็นที่นิยมและงานที่เกิดขึ้นในช่วงที่เดินทางท่องเที่ยว

ในฐานะตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว หน้าที่หลักของคุณคือการทำให้ลูกค้าเข้าใจข้อมูลรายละเอียดขั้นตอนการท่องเที่ยวขององค์กรได้ง่าย ตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยวจะให้คำแนะนำอย่างมืออาชีพ เลือกตัวเลือกที่คุ้มค่ามากที่สุดและต้องมีประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยว

ตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยวอจจะมีความเชี่ยวชาญในบางสาขาเฉพาะเช่นเดียวกับการท่องเที่ยวในระเทศ การท่องเที่ยวต่างประเทศและการเดินทางและการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจ

ทักษะสำคัญที่ควรพิจารณาในการเขียนประวัติสำหรับที่ปรึกษาการท่องเที่ยว

 • ความรู้เรื่องการโฆษณา
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่ดีเลิศ (interpersonal)
 • ทักษะการติดต่อสื่อสารด้วยการพูด
 • การประชาสัมพันธ์และการตลาด
 • การดำเนินการเรื่องการสมัครและข้อร้องเรียนของลูกค้า
 • เทคนิคด้านวีซ่าและพาสปอร์ต
 • การว่าจ้าง การฝึกอบรมและการดูแลควบคุมพนักงาน
 • การจัดการงบประมาณ
 • เก็บบันทึกข้อมูลทางการเงินและสถิติ
 • การวางแผน (planning)
 • การขายโปรแกรมวันหยุดพิเศษที่ปลอดภัย
 • จุดประสงค์และประโยชน์ของธุรกิจ
 • การเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์และการนำเสนอ

ตัวอย่างประวัติย่อ (เรซูเม่ – Resume) ภาษาอังกฤษ ตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว – Travel Consultant Resume

Michael J. Amoroso
Travel Consultant
[Street, City, Stаtе, Zip, Phone, Email]

SUMMARY

Summary: Travel consultant friendly and flexible with excellent skills in customer service and successful experience to help clients find offers packages and provide a competitive and profitable journey. Highly qualified anticipate customer needs and plan trips accordingly. Resolve creative problem which emphasizes the place of sales to increase revenue. Recognized interact effectively with people from different backgrounds and cultures.

CORE SKILLS & COMPETENCIES

 • Reservations, handling visas and booking flights
 • Managing customer complaints diplomatic
 • Attention to detail and ability to work together
 • Strong skills
 • Proven ability to manage multiple projects simultaneously
 • Positive attitude towards work

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Travel Consultant
ABC Group – Seattle, WA | 9/2008 – Present

 • Demonstrate a sense of exceptional travel tips to coordinate three corporate events travel activities for a trip to the Middle East immediately.
 • Develop the idea of developing plans for student’s packages, including holiday tours.
 • Booking travel and international and local arrangements for holidays.
 • Interacting with customers lead to repeat business.
 • Providing estimates of the cost of the journey and hotel.
 • Apply for a discount program if necessary.

Travel Consultant
XYZ Group – Seattle WA | 3/2006 – 9/2008

 • Had adequate information to users on tariffs and route.
 • Maintained customer base for monitoring.
 • Processed collections and payments.
 • Advised clients on travel arrangements.
 • Processed complaints and refunds professionally.

EDUCATION

Bachelor of Arts in Travel and Tourism Management – 2005
University of Washington

REFERENCES – Available on request


***นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่เราเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้สนใจได้ปรับใช้ แต่หากสนใจทำ Resume ตัวแทนที่ปรึกษาการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษ แบบมืออาชีพสั่งกับเราได้เลยที่ idtecresume@gmail.com สอบถามโทร 087-8314-785 หรือที่ Line ID: @tfind